Openingscollege Sociale Wetenschappen

Om het tweede jaar van de opleiding Sociale Wetenschappen op gang te trappen, gaf Yves Dejaeghere op maandag 18 september 2023 een openingscollege bij de opleiding Sociale Wetenschappen. De introductie gebeurde door prof. dr. Jan Boon, docent Bestuurskunde.

IMG 3374 IMG 3374

Dat onze democratische instellingen zich niet in een opperbeste staat bevinden lijkt één van de weinige stellingen waar politici, commentatoren en burgers het over eens zijn. Over de diagnose van het probleem heerst er echter minder eensgezindheid. Verschillende opiniemakers pleiten voor een grotere betrokkenheid van burgers bij het beleid.

In dit openingscollege houdt Yves Dejaeghere het idee van democratie als beleid “door het volk” tegen het licht. Verkiezingen zijn de algemeen aanvaarde manier om dit principe vorm te geven, maar kunnen we de rol van de burger daar anno 2023 toe beperken? Hoe organiseren we deze inspraakmomenten? Hoe spelen principes van representatie en legitimiteit hier een rol? En hoe bepalen we of er al dan niet voldoende draagvlak is bij de burgers voor een bepaalde beleidsmaatregel? Doorheen zijn lezing haalt Yves Dejaeghere interessante en inspirerende buitenlandse experimenten en voorbeelden aan.

Yves Dejaeghere is directeur van de Federation for Innovation in Democracy Europe, een Europese organisatie die kennis bundelt rond burgerparticipatie. Hij is een internationaal erkend expert in burgerparticipatie en deliberatieve democratie. Tot 2020 was hij coördinator van de Belgische organisatie G1000. Hij tekende in die rol mee de eerste permanente gelote burgerraad ter wereld uit, het zogenaamde Ostbelgien Modell. Hij is lid van de adviesraad voor de Europese Commissie rond participatie en deliberatie en ook lid van de toezichtscommissie voor de stad Parijs voor hun permanente burgerparticipatie. Hij was voorheen werkzaam als academicus aan de KU Leuven en Universiteit Antwerpen.