School voor Sociale Wetenschappen

De Facultaire School Sociale Wetenschappen is nieuw aan de Universiteit Hasselt sinds academiejaar 2022-2023.

Als student sociale wetenschappen heb je een grote belangstelling voor de complexe, snel veranderende wereld rondom jou. Je wil belangrijke maatschappelijke evoluties ten volle doorgronden en aanpakken. Daarbovenop is een kritische ingesteldheid van groot belang om als sociale wetenschapper het verschil te maken!

Oude Gevangenis Sfeerbeeld3 Oude Gevangenis Sfeerbeeld3

In de kijker

IMG 3374

Openingscollege Sociale Wetenschappen

18 september 2023
Foto 99
26 okt

Infoavond voor toekomstige studenten en hun ouders

26 oktober 2023
18:30
Campus Diepenbeek - gebouw D

Agenda

24 okt

Proefdag

24 oktober 2023 08:30 - 15:00 UHasselt | Campus Hasselt
12 feb

Openlesdagen

12 februari 2024 - 16 februari 2024 09:00 - 16:00
22 04 19 Proefdag Sociale Wetenschappen 13

Studeren

Bachelor in de sociale wetenschappen

  • Heb je jezelf altijd al afgevraagd wat ons zo vatbaar maakt voor nieuwsberichten via sociale media?
  • Stel je jezelf de vraag waarom jonge mensen vandaag massaal op straat komen tegen klimaatverandering?
  • Pieker je hoe de samenleving moet omgaan met groeiende diversiteit?
  • Wil je meedenken over hoe burgers terug vertrouwen kunnen krijgen in het politieke systeem?

Dan ben je vast en zeker op je plaats aan onze Facultaire School!

In onze gloednieuwe bacheloropleiding Sociale Wetenschappen verdiep jij je in de boeiende, complexe en steeds veranderende relatie tussen mens en maatschappij. Je focust op drie belangrijke hoekstenen van onze hedendaagse én toekomstige samenleving: digitalisering, diversiteit en democratie. Jij maakt het verschil als sociale wetenschapper!

Ontdek onze opleiding!

Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de nieuwe generatie studenten.

Ontdek hoe we dat precies aanpakken én onze opleiding Sociale Wetenschappen in de brochure.

Ontdek meer!
Sociale Wetenschappen 003

Onderzoek

De onderzoeken van de Facultaire School voor Sociale Wetenschappen sluiten aan bij de drie 'grand challenges' die centraal staan in de opleiding: digitalisering, diversiteit en democratie. Omwille van de complexiteit van deze uitdagingen zetten we sterk in op interdisciplinair onderzoek. Dit onderzoek steunt in de eerste plaats op de drie essentiële sociaalwetenschappelijke disciplines: communicatiewetenschappen, sociologie en bestuurskunde maar maakt ook gebruik van de expertise en het onderzoek van andere onderzoeksgroepen binnen de UHasselt.

Onderzoeksgroep R4D

R4D is een onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt (UHasselt) en maakt deel uit van de Facultaire School voor Sociale Wetenschappen. In haar interdisciplinair onderzoek, focust R4D zich op drie grote grand challenges: Digitalisering, Diversiteit en Democratie en hierbij aansluitende thema's. Met haar onderzoek voedt R4D de nieuwe bacheloropleiding in de sociale wetenschappen van de UHasselt.

Over R4D
A Free3
SHOOT18 Hasselt Algemeen 19 LR

Over de facultaire school

Missie en visie

De Facultaire School voor Sociale Wetenschappen wil studenten vormen die gebeten zijn door de maatschappelijke uitdagingen oftewel ‘grand challenges’ van onze hedendaagse en toekomstige samenleving én die zelf het verschil kunnen maken. De studenten verwerven niet alleen de wetenschappelijke kennis die noodzakelijk is om deze uitdagingen en kansen te doorgronden, maar gaan er ook kritisch en actief mee aan de slag. Drie uitdagingen staan centraal: digitalisering, diversiteit en democratie. De brede regio rond de universiteit is het living lab waarin we deze uitdagingen identificeren, analyseren én op zoek gaan naar creatieve oplossingen en antwoorden.

Dankzij het casusgeoriënteerd onderwijsmodel gaan studenten actief aan de slag met de leerstof. Concepten, theorieën en methodes worden aangereikt aan de hand van concrete, realistische en actuele cases. Door met elkaar in interactie te gaan, ontwikkelen studenten allerhande competenties die in hun beroepsleven van pas zullen komen.

Het onderwijs aan de Facultaire School voor Sociale Wetenschappen wordt gevoed vanuit de onderzoeksgroep Research for Digitalisation, Diversity and Democracy (R4D). Binnen de onderzoeksgroep wordt interdisciplinair onderzoek verricht rond thema’s verbonden met digitalisering, diversiteit en democratie.

Organisatie en bestuur

Prof. dr. Piet Pauwels

Foto Piet Pauwels
Functie
Voorzitter Facultair Schoolbestuur

Ilse Peters

Functie
Secretaris

Contact en ligging

School voor Sociale Wetenschappen

Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Follow us

Humanitas UHasselt