Lerarenstages Educatieve masters

Aan de universiteit van vandaag vormen we samen met experten uit het werkveld de leraar van morgen!
De student, de mentor en de lerarenopleider gaan samen op weg vanuit een visie op leren, ontwikkelen en opleiden.
SLO Shoot 13 SLO Shoot 13
SHOOT17 Biomedische 01

Mentor, iets voor jou?

Heb jij zin om vanuit jouw expertise toekomstige leraren te begeleiden bij het empoweren van lerenden, het creëren van krachtige leeromgevingen en bij het opnemen van schoolbrede taken? Meld je dan aan als mentor!

UHasselt is steeds op zoek naar stagementoren om studenten te begeleiden die de volgende vakdidactieken volgen: economie, biologie, chemie, fysica, informatica, wiskunde, bio-engineering, engineering en technologie, architectuur, ontwerp, verpleegwetenschappen, medische wetenschappen.

Voordelen?

Mentor zijn levert jou ook voordelen op! Je komt in contact met innovatieve onderwijs- en evaluatievormen, je krijgt ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe leermaterialen, je ervaart een co-teacher in de klas en je vindt een partner bij enkele schoolbrede taken.

Interesse om met de educatieve masteropleiding samen te werken voor stages? Vul dan hier het aanvraagformulier in.

SHOOT17 Informatica 14

Je bent mentor

De onderstaande informatie en documenten helpen je als stageschool of  mentor in de begeleiding en beoordeling.

ORGANISATIE, INHOUD EN VERWACHTINGEN

EVALUATIE door de mentor

SHOOT18 Diepenbeek Voorkant Gebouwd HR 07

Nog vragen over de stages?

Je kan met vragen over de stages steeds terecht bij:

  • Smids Liesbet ⎯ stagecoördinator, pedagogisch-didactisch begeleider
  • Beckers Anja ⎯ coördinator Leraar In Opleiding (LIO)-traject, pedagogisch-didactisch en vakdidactische begeleider PAV
  • Faes Lieven ⎯ stagenetwerk