Democratielezing "Helden, zijn ze nog van deze tijd?" - Historica Sophie De Schaepdrijver

06 juni 2023
18:30 - 20:00
Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, aula Louis Verhaegen

Dit event is reeds afgelopen

© Franky Verdickt

Op 10 juni 1944 drongen vijf leden van het Belgische verzet de Hasseltse gevangenis binnen om gevangen medestanders te bevrijden. Bij deze heldhaftige actie werden 17 verzetslieden bevrijd, maar de vijf initiatiefnemers lieten helaas het leven. Een gedenkplaats in de gevel van de Oude Gevangenis herinnert ons dagelijks aan dit gebeuren.

Met een jaarlijkse democratielezing wil de faculteit Rechten van de UHasselt haar steentje bijdragen om de herinnering levend te houden. We willen onze studenten en de ruimere universitaire gemeenschap aanzetten tot reflectie over de kwetsbaarheid van democratie en mensenrechten.

Professor Sophie De Schaepdrijver zal op dinsdag 6 juni 2023 om 18.30 uur een lezing geven over heldendom en burgerzin. Crisissen vragen helden – burgers die hun welzijn en leven op het spel zetten om de totale catastrofe te vermijden. En dat net omdat àndere burgers hun plichten verzuimen.

Deze Democratielezing biedt voorbeelden en analyses rondom de centrale gedachte: “Hoefde heldendom maar niet. Over burgerzin en plichtsverzuim”.

Deelname is gratis, maar wel graag inschrijven via deze link.


Sophie De Schaepdrijver studeerde geschiedenis in Brussel en Firenze en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 1990. Zij gaf college aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden en woont en werkt sinds 1995 in de Verenigde Staten, waar zij sinds 2000 moderne Europese geschiedenis doceert aan Penn State University. Sophie De Schaepdrijver is tevens auteur van ‘De Groote Oorlog’, door recensenten geprezen als een vernieuwende blik op een ingrijpende oorlogservaring. In haar boek ‘Gabrielle Petit’ vertelt ze het boeiende levensverhaal van deze jonge patriottische vrouw die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België spioneerde voor het Britse leger, tot ze in 1916 door de Duitsers werd ontmaskerd en voor een vuurpeloton kwam te staan.

Terug naar het Nascholingen overzicht