Lezing: Dekolonisering in het secundair onderwijs - SESsies inspiratie in de klas

20 december 2023
20:00 - 21:45
GEANNULEERD

Dit event is reeds afgelopen

Lezing: Dekolonisering in het secundair onderwijs

​​​​​​Spreker: Reinhilde Pulinx

​Gesprekken over verschil, diversiteit en samenleven

In deze lezing staan we stil bij de noodzaak van een hernieuwd en aanhoudend gesprek over verschil, diversiteit en samenleven in het onderwijs en in de samenleving als geheel. In de afgelopen jaren heeft onze samenleving een hele transformatie ondergaan. We werden geconfronteerd met een wereldwijde pandemie en, bijna tegelijkertijd, bewegingen die strijden voor anti-racisme, anti-ongelijkheid, emancipatie en dekolonisering.

Om de sociale realiteit te begrijpen, voor onszelf en in interactie met anderen, proberen we die realiteit te benoemen. We construeren concepten, we definiëren categorieën voor objecten, mensen of ervaringen en we kennen labels toe. Dit zijn linguïstische processen; door middel van taal proberen we de werkelijkheid te begrijpen en tegelijkertijd vorm te geven. Taal, en dus ook de concepten, categorieën en labels die we gebruiken, zijn niet statisch maar uiterst dynamisch. Taal evolueert voortdurend, onder andere op basis van historische, sociale of politieke ontwikkelingen. Het is niet alleen de afstand veroorzaakt door de COVID-19 pandemie die de dialoog over geschiedenis, ongelijkheid, racisme en dekolonisatie moeilijk en complex heeft gemaakt. Er is een nieuwe taal en woordenschat ontstaan om deze onderwerpen aan te pakken, met woorden als "white privilege", "structureel racisme", "dekolonialisering", "woke" en "representatie".

In deze context is het vermijden van toenemende polarisatie en het opnieuw aangaan van dialoog en gesprek nodig om stappen te zetten richting een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het is door uitwisseling en dialoog dat we de drempels die ons verdelen kunnen weghalen en nieuwe bruggen van begrip en empathie kunnen bouwen. Daarnaast zullen we deze meer conceptuele kaders vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. We willen ‘third spaces’ creëren waar authentieke ontmoetingen mogelijk zijn. Deze ruimtes zijn essentieel voor het stimuleren van open en eerlijke gesprekken over verschil, diversiteit en samenleven en voor het uitdagen van vooroordelen.

Door uit onze comfortzone te stappen en de dialoog aan te gaan, kan een meer responsieve en inclusieve onderwijsomgeving gecreëerd worden die ieders diversiteit erkent en respecteert.​

Reinhilde Pulinx is als senior onderzoeker en promotor van de onderzoekslijn Discriminatie & Gelijkheid verbonden aan het Expertisecentrum Inclusive Society, Hogeschool Leuven - Limburg.​ ​ Zij heeft een gecombineerd doctoraat in Letterkunde en Gender & Diversiteitstudies (Universiteit Gent, België). Haar onderzoeksthema’s hebben betrekking op sociale cohesie en sociale participatie, ​meertaligheid en diversiteit in het onderwijs, discriminatie en sociale ongelijkheid.​​​​​​​​​​​

  • Voor wie: leerkrachten secundair onderwijs, middenkader, directie
  • Datum: woensdag 20 december 2023 | 20u00 – 21u45: GEANNULEERD wegens ziekte spreker
  • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
  • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: Lieven Faes, lieven.faes@uhasselt.be

Ben je ingeschreven maar kan je toch niet deelnemen, meld je dan minstens een week vóór de datum van de workshop af zodat de contactpersoon hiervan op de hoogte is. Van harte dank daarvoor.

Terug naar het Nascholingen overzicht