Database

alumnidatabase

WACHTWOORD

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot de database vul je je alumnusnummer of stamnummer (=gebruikersnaam) in samen met je wachtwoord. Druk dan op 'aanmelden'. Daar verschijnen ook de vacatures die interessant voor jou zijn.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

Druk dan op 'Logingegevens vergeten?'. Vul één van de vermelde gegevens in in het daartoe voorziene veld en druk op 'opvragen'. Een tijdelijk wachtwoord wordt daarna naar je e-mailadres gestuurd. (gebruikmakend van het laatst gekend e-mailadres in de database).

Let op: dit wachtwoord is beperkt geldig in tijd. Je wijzigt dit best onmiddellijk met een persoonlijk wachtwoord.

Lukt het nog niet, of ken je je alumnusnummer of stamnummer niet? Contacteer dan de beheerder van de alumnigegevens van jouw alumnigroep.

AlumnigroepContactpersoonTelefoon
Alumni StatisticsMartine MACHIELS011/26 82 98

Alumni Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Kathleen UNGRICHT011/26 85 03
Alumni Revalidatiewetenschappen en KinesitherapieMaya BUYSSCHAERT011/26 93 06
Alumni Bedrijfseconomische Wetenschappen en EHLAnita FORIER011/26 87 37
Voortgezette opleidingenAnita FORIER011/26 87 37
Alumni Architectuur en InterieurarchitectuurJorg SNOKS011/29 21 73
Alumni Wetenschappen en InformaticaIsabel THYS011/26 82 58
Alumni RechtenMarijke Huber011/ 26 87 10
Alumni Industriële IngenieurswetenschappenKarine EVERS011/29 21 33
Alumni Mobiliteitswetenschappen (Verkeerskunde)Nadine SMEYERS011/26 91 04
Alumni School voor Educatieve Studies (SES)Heidi Gielen011/26 91 83
Alumni TandheelkundeFrédérique Dekeyser011/26 90 62

Privacy

Wet van 8 december 1997 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)

De Wet van 8 december 1997 wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zijn in de Privacywet vastgesteld.