Wetenschapspark Diepenbeek

Wetenschapspark Diepenbeek situeert zich in het hart van de Euregio Maas-Rijn met heel wat interessante verbindingen naar de omringende landen Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.  In zijn onmiddellijke omgeving bevinden zich ook vooraanstaande kennisinstellingen (Hasselt, Leuven, Eindhoven, Maastricht en Aken).

Op het wetenschapspark zelf geniet u van de nabijheid van vooraanstaande bedrijven, onderzoeksinstituten, kennisinstellingen en incubatoren.

Banner Banner
Rent

HUREN

Doorgangsgebouwen te huur:

 • Kantoren van 30 tot 850 m²
 • Bedrijfsruimten met voorzieningen
 • Voorzien voor bedrijven die groeien
 • Zonder secretariaatsdiensten
 • Voor zelfstandige bedrijfsvoering

Contact:

Monique Billen
POM Limburg
T: +32 (0)11 30 01 14
E: monique.billen@pomlimburg.be

Buy

KOPEN

DOELGROEP

Bouwen op het Wetenschapspark Diepenbeek biedt een ideale huisvesting voor :

 • Bestaande binnen- of buitenlandse ondernemingen met uitbreidingsplannen in de regio, die diverse onderzoekactiviteiten willen opzetten met kennisinstellingen in de buurt;
 • De opstart van een nieuw bedrijf of spin-off;
 • Bedrijven die uitgebreide competenties en talent zoeken in een wetenschappelijke omgeving.

TOELATINGSCRITERIA

De aanvrager voor vestiging valt onder één van volgende types organisaties:

 • Bedrijf of organisatie met innoverende activiteiten, waaronder optimalisatie van productiemethoden en -processen in het kader van efficiëntie en duurzaamheid;
 • Opleidings - of onderzoekscentrum;
 • Incubator, accelerator of faciliterende diensten.

De aanvrager dient te voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • De aanvrager heeft een duidelijke visie en planning inzake innoverende activiteiten;
 • De activiteiten sluiten mogelijks aan bij aanwezige onderzoeksgroepen, ondernemingen of instellingen op het Wetenschapspark Diepenbeek;
 • De omvang van de huidige en geplande activiteiten zijn relevant voor het Wetenschapspark Diepenbeek en de aanwezige kennisinstellingen of vice-versa.

BOUWAANVRAAG

Gelieve onderstaande documenten te gebruiken voor uw bouwaanvraag. Neem gerust contact op wanneer u een bouwaanvraag wenst te starten.
Wij helpen u met het conform invullen van de documenten.

BEHEERSTRUCTUUR

Wetenschapspark Diepenbeek wordt beheerd door NV Wetenschapspark Limburg en RvB van VZW Beheerscomité Wetenschapspark Diepenbeek.

Wetenschapspark Diepenbeek

Contact nieuwbouw: Stijn Vercampt 011 30 01 39 stijn.vercampt@pomlimburg.be

Wetenschapspark

3590 Diepenbeek

Partners

Prov Lim
POM
Uhasselt Standaard TRANSPARANT
Tevreden klanten
Androme

Raf van Ham

CEO ANDROME, Wetenschapspark 4, 3590 Diepenbeek

" Doordat ANDROME tracht om steeds innovatief te zijn en dit naar de toekomst toe ook te blijven, is R&D een onderdeel van onze bedrijfscultuur. Daarom is de ligging op het Wetenschapspark tussen de andere innovatieve bedrijven en UHasselt belangrijk als voedingsbodem voor een vruchtbare samenwerking.  Ook de nabijheid van de UHasselt als bron van toekomstige hooggekwalificeerde werknemers is van groot belang."