FAQ Coronavirus

Hieronder vind je het antwoord op de meestgestelde vragen aan UHasselt omtrent het coronavirus. Nieuwe vragen worden onderaan toegevoegd. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet, contacteer dan coronavirus@uhasselt.be.

Onder de FAQ vind je ook de linken naar de belangrijkste websites van de overheid in verband met het coronavirus.

Corona 1 Corona 1

Aangepast 6 maart 2022

Mag ik naar de campus komen?

Zeker. Vanaf maandag 7 maart 2022 bevinden we ons in code geel wat betekent dat op de campussen ook geen opgelegde coronamaatregelen meer van toepassing zijn.

Docenten blijven gedurende het tweede semester wel de lessen daar waar mogelijk livestreamen of opnemen zodat studenten die ziek zijn of in isolatie of quarantaine moeten, de mogelijkheid hebben om de les te volgen.

In My Timetable vind je je uurrooster. Met vragen over de lessen en examens kan je steeds terecht bij jouw faculteit of school.

Welk mondmasker moet ik dragen?

Vanaf maandag 7 maart 2022 is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht.

Voel je je oncomfortabel, ben je kwetsbaar, met velen aanwezig in een kleine ruimte of kan je onvoldoende afstand bewaren dan is het dragen van een mondmasker nog altijd zinvol. Je mag het dus dragen, maar het is niet langer een verplichting.

Welke andere coronamaatregelen zijn van toepassing?

Vanaf maandag 7 maart zijn geen opgelegde coronamaatregelen meer van toepassing. 

We blijven wel toezien op voldoende ventilatie en monitoren van de luchtkwaliteit. En uiteraard zijn hygiënemaatregelen als regelmatig handen wassen, afstand houden en in je elleboogholte niezen altijd zinvol.

Wat te doen bij een bevestigde COVID-19-besmetting?

 • Raadpleeg de informatie op info-coronavirus.be.
 • De overheid start mogelijk het proces van contact tracing. We vragen jouw volledige medewerking hieraan.

Een kot- of huisgenoot is besmet. Wat moet ik doen?

Concrete informatie vind je op info-coronavirus.be.

Wat te doen bij COVID-19-symptomen?

Bij milde symptomen kan je de zelfevaluatietool van de overheid gebruiken. Bij ernstigere symptomen, neem je best contact op met je huisarts. Je arts beslist of je getest moet worden en of je al dan niet moet thuisblijven. Volg de hygiënemaatregelen en draag een mondmasker.

Test je positief, meld dit via coviduhasselt@securex.be

Hier vind je meer info over testen.

Je wordt ziek op de campus:

 • Je gaat onmiddellijk naar huis. Doet dit ofwel alleen of wordt opgehaald door iemand uit je persoonlijke bubbel. Indien nodig bel het noodnummer (999) dan zal een ehbo-medewerker je afzonderen in een ehbo-lokaal waar je kan wachten op vervoer naar huis.
 • Neem contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies op in verband met afwezigheidsduur en testing.

Je wordt thuis ziek

 • Blijf thuis en meld je afwezigheid (bij studentenadministratie).
 • Gebruik de zelfevaluatietool of neem eventueel contact op met je huisarts.

Ik ben nog niet gevaccineerd, maar wil me nu wel laten vaccineren. Kan dat nog?

Ja, dat kan nog. Neem zeker ook een boosterprik. Op deze website vind je het vaccinatiecentrum van jouw woonplaats. Bij vragen kan je ook je gemeente, huisarts of apotheker raadplegen.

Wat zijn de gevolgen van de coronapandemie voor het studentenleven?

Met de invoering van code geel vanaf 7 maart 2022 kunnen ook weer alle studentenactiviteiten plaatsvinden zonder opgelegde maatregelen.

Het uitgebreide sportaanbod van StudentenSportLimburg vind je via de app en website.

Ook Studentenvoorzieningen (Stuvo) heeft heel wat nuttige info en toffe tips voor jou. Volg hen via social media.

Wat als ik voor mijn studies naar het buitenland wil?

Binnen Europa

Heb je een uitwisseling, stage of project binnen Europa gepland, dan ben je verplicht om rekening te houden met het reisadvies. UHasselt werkt hiervoor met een landenlijst. Afhankelijk van de kleur van het land van bestemming, dien je toestemming te vragen.

Raadpleeg hier de lijst.

Groen: UHasselt-studenten kunnen reizen naar bestemmingen die groen kleuren op de landenlijst. Je moet hiervoor geen extra aanvraag indienen.

Oranje + rood: UHasselt-studenten vragen reistoestemming aan voor een bestemming met code oranje of rood via traveladvice@uhasselt.be. Pas na definitieve goedkeuring kan je de reis aanvatten.

Buiten Europa

Voor alle uitwisselingen, stages of projecten die plaatsvinden in een land buiten Europa, moet toestemming aangevraagd worden via traveladvice@uhasselt.be. We raden aan om het reisadvies af te wachten vóór je tickets boekt.

Uiteraard is het voor alle buitenlandse verblijven noodzakelijk dat de gastinstelling (exchange) studenten toelaat. Bij twijfel, kan je altijd terecht op traveladvice@uhasselt.be en/of bij je facultair coördinator. Het is ook aangeraden om volledig gevaccineerd naar het buitenland te vertrekken.
Hou daarnaast altijd het reisadvies van de federale overheid in de gaten en leef de coronamaatregelen op je bestemming na. Je vindt alle informatie terug op de website van de federale overheid. We vragen om vóór je vertrek je reis te registreren via Travellers Online.
Met vragen kan je altijd terecht op traveladvice@uhasselt.be.

Wat moet je als student zelf doen?

1. Check steeds vooraf en op de dag van vertrek de reisadviezen van de Federale overheid.
2. Schrijf je in via TravellersOnline.
3. Vraag steeds goedkeuring om te vertrekken aan de dienst Internationalisering (traveladvice@uhasselt.be) wanneer je bestemming niet in een groene zone ligt volgens de UHasselt- landenlijst of als je buiten Europa reist.
Extra toelichting
 • Als het land van jouw bestemming code groen heeft, krijg je dus voorlopig toestemming zonder bijkomende voorwaarden om te reizen. We willen je daarbij wel op onderstaande aandachtspunten wijzen:
 • Als de (epidemiologische) situatie in het land van bestemming verandert, kan ook dit reisadvies opnieuw veranderen. Het is een voorwaardelijke goedkeuring, onder voorbehoud van een wijzigend reisbeleid van de overheid. Indien er een wijziging is van de kleurcode, zie bovenaan voor de te volgen stappen.
 • Ga na of het land van bestemming buitenlanders op haar grondgebied toelaat en/of quarantaineregels oplegt. Meer informatie kan je eveneens terugvinden via de website van de ambassade van het land van bestemming of via je gastinstelling of -organisatie.
 • Van zodra je reis vastligt, registreer je dan via www.travellersonline.diplomatie.be (of via de ambassade van jouw land). Op die manier kan de (Belgische) ambassade je snel bereiken indien nodig. Wees je er evenwel van bewust dat altijd het risico bestaat dat je niet zoals gepland terug in België geraakt.
 • Hou je te allen tijde aan de lokale regelgeving.

Wat als ik in quarantaine moet tijdens de (kwartiel)examens?

Je kan tijdens de (kwartiel)examens een beroep doen op 'corona'-examenfaciliteiten. Lees de details na op deze pagina of raadpleeg StudentPoint.

Wat als ik ziek word tijdens de examens?

Krijg je COVID-19 of een andere ziekte tijdens de examens, volg dan de instructies die algemeen gelden bij afwezigheid door ziekte tijdens de examens (OER, p.25, artikel 1.3, punt 9 Overmacht). 

-een student meldt zijn afwezigheid via het studentendossier, uiterlijk op de dag van het eerste gemiste examen/ de verplichte onderwijsactiviteit, en
- een student brengt binnen de drie werkdagen na de dag van het eerste gemiste examen/de verplichte onderwijsactiviteit (en in voorkomend geval uiterlijk op de dag van het geplande inhaalexamen) een origineel en geldig bewijsstuk binnen bij de studentenadministratie dat zijn afwezigheid staaft. De student ontvangt hiervan een inleverbewijs.
Een medisch attest wordt als geldig bewijsstuk aanvaard mits het door een arts is uitgeschreven, uiterlijk op de dag van de ziekte of het ongeval.

Hoe wordt het onderwijs georganiseerd in het tweede semester/derde kwartiel?

Voor ieder hoorcollege wordt een online alternatief beschikbaar gesteld, dit kan een livestream, opname, of beide zijn. Voor de overige onderwijsactiviteiten wordt per opleidingsonderdeel bekeken wat de beste invulling is. Concrete info hierover krijg je via je docent.