FAQ Coronavirus

Hieronder vind je het antwoord op de meestgestelde vragen aan UHasselt omtrent het coronavirus. Nieuwe vragen worden onderaan toegevoegd. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet, contacteer dan coronavirus@uhasselt.be.

Onder de FAQ vind je ook de linken naar de belangrijkste websites van de overheid in verband met het coronavirus.

Corona 1 Corona 1

Aangepast 10 januari 2022

Mag ik naar de campus komen?

Lessen en examens mogen on campus doorgaan. Door de vele besmettingen en quarantaines is het mogelijk dat een docent niet fysiek aanwezig kan zijn, in dat geval kan de les online plaatsvinden.

Docenten moeten vanaf 29 november 2021 ook de lessen daar waar mogelijk livestreamen of opnemen zodat studenten die ziek zijn of in quarantaine, de mogelijkheid hebben om de les te volgen.

In My Timetable vind je je uurrooster. Met vragen over de lessen en examens kan je steeds terecht bij jouw faculteit of school.

Welk mondmasker moet ik dragen?

Het dragen van een chirurgisch of FFP2-mondmasker is overal op de campussen steeds verplicht. Enkel als je eet mag het masker af. Stoffen mondmaskers zijn vanaf 10 januari 2022 niet meer toegelaten.

Ben je in de onmogelijkheid om een mondmasker te dragen dan moet je dit kunnen staven met een medisch attest en moet je in de plaats daarvan een gelaatsscherm dragen.

Bij een mondeling examen moeten zowel de student als de docent een FFP2-masker dragen.

Welke andere coronamaatregelen zijn van toepassing?

Ventilatie en regelmatig je handen wassen en/of ontsmetten blijven uiterst belangrijk om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Op verschillende plaatsen op de campus staan ontsmettingszuilen, maak er gebruik van. In alle toiletblokken heb je natuurlijk ook steeds de mogelijkheid om je handen te wassen.

De lokalen worden ook maximaal geventileerd. Je kan zelf je steentje bijdragen door de ramen open en/of in kipstand te zetten in lokalen waar dit mogelijk is. Er zijn ook ruimtes waar geen ramen zijn, deze worden mechanisch geventileerd met aanvoer van buitenlucht. Onze technische en preventiediensten monitoren de ventilatie in de gebouwen voortdurend. 

Er zijn ook extra CO-2-meters aangekocht om de luchtkwaliteit in de leslokalen op te volgen.

Wat te doen bij een bevestigde COVID-19-besmetting?

 • Volg de instructies van jouw behandelende arts en ga in quarantaine. Je kan ook de informatie op info-coronavirus.be raadplegen.
 • Ben je recent op de campus of op kot geweest? Breng UHasselt op de hoogte via mail naar coviduhasselt@securex.be.
  Securex (dit is de externe preventiedienst van UHasselt) zal je een formulier sturen met meer uitleg en enkele vragen.
 • De overheid start mogelijk het proces van contact tracing. We vragen alvast jouw volledige medewerking hieraan.

Waarom moet ik het formulier van Securex invullen?

Het doel is om het aantal besmettingen op onze campus te monitoren. Dit zal ons in staat stellen om een risicoanalyse uit te voeren en indien nodig gepaste maatregelen te nemen om studenten en personeel te beschermen tegen verdere verspreiding van het virus.

Je antwoorden gaan naar de Externe Preventiedienst Securex (medische dienst) die de gegevens, met de garanties van het medisch beroepsgeheim, zullen verwerken. Dit initiatief komt bovenop en vervangt niet de activiteiten van de federale contact tracers, die tot doel hebben het verwittigen van de contacten van personen die positief getest zijn geweest.

Een kot- of huisgenoot is besmet. Wat moet ik doen?

Concrete informatie vind je op info-coronavirus.be.

Wat te doen bij COVID-19-symptomen?

Bij milde symptomen kan je de zelfevaluatietool van de overheid gebruiken. Bij ernstigere symptomen, neem je best contact op met je huisarts. Je arts beslist of je getest moet worden en of je al dan niet moet thuisblijven. Volg de hygiënemaatregelen en draag een mondmasker.

Test je positief, meld dit via coviduhasselt@securex.be

Hier vind je meer info over testen.

Je wordt ziek op de campus:

 • Je gaat onmiddellijk naar huis. Doet dit ofwel alleen of wordt opgehaald door iemand uit je persoonlijke bubbel. Indien nodig bel het noodnummer (999) dan zal een ehbo-medewerker je afzonderen in een ehbo-lokaal waar je kan wachten op vervoer naar huis.
 • Neem contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies op in verband met afwezigheidsduur en testing.

Je wordt thuis ziek

 • Blijf thuis en meld je afwezigheid (bij studentenadministratie).
 • Gebruik de zelfevaluatietool of neem eventueel contact op met je huisarts.

Ik ben nog niet gevaccineerd, maar wil me nu wel laten vaccineren. Kan dat nog?

Ja, dat kan nog. Neem zeker ook een boosterprik. Op deze website vind je het vaccinatiecentrum van jouw woonplaats. Bij vragen kan je ook je gemeente, huisarts of apotheker raadplegen.

Wat zijn de gevolgen van de coronapandemie voor het studentenleven?

De studentenverenigingen hebben solidair beslist om van eind november 2021 tot en met eind januari 2022 geen fuiven en andere activiteiten meer te organiseren. Daarmee tonen ze heel veel burger- en verantwoordelijkheidszin. Als universiteit hebben we er alle begrip voor dat dit een flinke streep door de rekening van het studentenleven is.

Maar we moedigen je toch aan om actief te blijven. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het uitgebreide sportaanbod van StudentenSportLimburg. Gewoon de app downloaden en je bent vertrokken.

Via de Facebookpagina van Studentenvoorzieningen (Stuvo), facebook.com/StuvoUHasselt blijf je op de hoogte van activiteiten die wel nog mogelijk zijn.

Wat als ik voor mijn studies naar het buitenland wil?

Binnen Europa

Heb je een uitwisseling, stage of project binnen Europa gepland, dan ben je verplicht om rekening te houden met het reisadvies (= kleurcode) dat de Europese Commissie aan het land van je bestemming geeft. Raadpleeg hiervoor de Europese website Re-open EU.

Groen: UHasselt-studenten kunnen reizen naar bestemmingen met code groen. Je moet hiervoor geen extra aanvraag indienen.

Oranje + rood: UHasselt-studenten vragen reistoestemming aan voor een bestemming met code oranje of rood via traveladvice@uhasselt.be. Pas na definitieve goedkeuring kan je de reis aanvatten.

Buiten Europa

Voor alle uitwisselingen, stages of projecten die plaatsvinden in een land buiten Europa, moet toestemming aangevraagd worden via traveladvice@uhasselt.be. We raden aan om het reisadvies af te wachten vóór je tickets boekt.

Uiteraard is het voor alle buitenlandse verblijven noodzakelijk dat de gastinstelling (exchange) studenten toelaat. Bij twijfel, kan je altijd terecht op traveladvice@uhasselt.be en/of bij je facultair coördinator. Het is ook aangeraden om volledig gevaccineerd naar het buitenland te vertrekken.
Hou daarnaast altijd het reisadvies van de federale overheid in de gaten en leef de coronamaatregelen op je bestemming na. Je vindt alle informatie terug op de website van de federale overheid. We vragen om vóór je vertrek je reis te registreren via Travellers Online.
Met vragen zijn, kan je altijd terecht op traveladvice@uhasselt.be.
Wat moet je als student zelf doen?

1. Check steeds vooraf en op de dag van vertrek de reisadviezen van de Federale overheid.
2. Schrijf je in via TravellersOnline.
3. Vraag een ‘Invitation letter’ of een document aan de ontvangende universiteit/organisatie waarin bevestigd wordt dat je welkom bent, zodat je dit kan voorleggen bij eventuele grenscontroles.
4. Vraag steeds goedkeuring om te vertrekken aan de dienst Internationalisering (traveladvice@uhasselt.be), wanneer je bestemming niet in een groene zone ligt.
5. Vóór je terugreist naar België ben je verplicht om een terugreisformulier in te vullen. Vul hier het verplichte terugreisformulier in (Passenger Locator Form).
Extra toelichting
• Als het land van jouw bestemming code groen heeft, krijg je dus voorlopig toestemming zonder bijkomende voorwaarden om te reizen. We willen je daarbij wel op onderstaande aandachtspunten wijzen:
• Als de (epidemiologische) situatie in het land van bestemming verandert, kan ook dit reisadvies opnieuw veranderen. Het is een voorwaardelijke goedkeuring, onder voorbehoud van een wijzigend reisbeleid van de overheid. Indien er een wijziging is van de kleurcode, zie bovenaan voor de te volgen stappen.
• Het is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of het mogelijk is om naar het land van bestemming te reizen. Op deze kaart kan je opzoeken welke kleurcode jouw bestemming heeft en of je al dan niet wordt toegelaten. Ga na of het land van bestemming buitenlanders op haar grondgebied toelaat en/of quarantaineregels oplegt. Meer informatie kan je eveneens terugvinden via de website van de ambassade van het land van bestemming of via je gastinstelling of -organisatie.
• Van zodra je reis vastligt, registreer je dan via www.travellersonline.diplomatie.be (of via de ambassade van jouw land). Op die manier kan de (Belgische) ambassade je snel bereiken indien nodig. Wees je er evenwel van bewust dat altijd het risico bestaat dat je niet zoals gepland terug in België geraakt.
• Hou je te allen tijde aan de lokale regelgeving.

Wat als ik in quarantaine moet tijdens de (kwartiel)examens?

Je kan tijdens de (kwartiel)examens een beroep doen op 'corona'-examenfaciliteiten. Lees de details na op deze pagina of raadpleeg StudentPoint.

Wat als ik uitgenodigd word voor coronavaccinatie op een examenmoment?

 • Word je opgeroepen voor je vaccinatie tijdens de examens, dan kan je gebruik maken van de mogelijkheid om de vaccinatiedatum te verplaatsen. Deze optie staat op de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie. Je verplaatst de datum het best naar een moment waarop je geen examen hebt. Wil je meer details over de vaccinaties, dan kan je alles daarover lezen op laatjevaccineren.be.
 • Is het onmogelijk voor jou om de vaccinatiedatum te verplaatsen en valt deze op een examenmoment, dan kan je een inhaalexamen aanvragen. Je vraagt hiervoor goedkeuring aan je studieloopbaanbegeleider. Je moet wel kunnen aantonen dat er geen alternatieve datum mogelijk was.

Waar heb ik examens?

Controleer vooraf goed je examenrooster want er kan altijd nog een wijziging plaatsvinden.

Examens kunnen doorgaan op deze plaatsen:

Waar kan ik blokken?

Studeren kan natuurlijk in de Campusbibliotheek en de Rechtsbibliotheek (RBL), maar ook op heel wat andere plaatsen in Limburg zijn blokplekken ingericht.

Hier vind je een overzicht (pdf, 108 KB)

Wat als ik ziek word tijdens de examens?

Krijg je COVID-19 of een andere ziekte tijdens de examens, volg dan de instructies die algemeen gelden bij afwezigheid door ziekte tijdens de examens (OER, p.25, artikel 1.3, punt 9 Overmacht). 

-een student meldt zijn afwezigheid via het studentendossier, uiterlijk op de dag van het eerste gemiste examen/ de verplichte onderwijsactiviteit, en
- een student brengt binnen de drie werkdagen na de dag van het eerste gemiste examen/de verplichte onderwijsactiviteit (en in voorkomend geval uiterlijk op de dag van het geplande inhaalexamen) een origineel en geldig bewijsstuk binnen bij de studentenadministratie dat zijn afwezigheid staaft. De student ontvangt hiervan een inleverbewijs.
Een medisch attest wordt als geldig bewijsstuk aanvaard mits het door een arts is uitgeschreven, uiterlijk op de dag van de ziekte of het ongeval.