FAQ Coronavirus

Hieronder vind je het antwoord op de meestgestelde vragen aan UHasselt omtrent het coronavirus. Nieuwe vragen worden onderaan toegevoegd. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet, contacteer dan coronavirus@uhasselt.be.

Onder de FAQ vind je ook de linken naar de belangrijkste websites van de overheid in verband met het coronavirus.

Corona 1 Corona 1

Aangepast oktober 2022

Mag ik naar de campus komen?

We ontvangen je graag op onze campussen. Ze zijn zonder opgelegde coronamaatregelen toegankelijk.

In My Timetable vind je je uurrooster. Met vragen over lessen en examens kan je steeds terecht bij jouw faculteit of school.

Welk mondmasker moet ik dragen?

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht, maar het is wel toegelaten om dit vrijwillig te dragen als je je oncomfortabel voelt,  kwetsbaar bent of met velen aanwezig bent in een kleine ruimte waarbij je onvoldoende afstand kan bewaren.

Welke andere coronamaatregelen zijn van toepassing?

We blijven toezien op voldoende ventilatie en monitoren de luchtkwaliteit. Hygiënemaatregelen als regelmatig handen wassen, afstand houden en in je elleboogholte niezen, blijven zinvol.

Wat te doen bij een bevestigde COVID-19-besmetting?

Een kot- of huisgenoot is besmet. Wat moet ik doen?

Concrete informatie vind je op info-coronavirus.be.

Wat te doen bij COVID-19-symptomen?

Bij milde symptomen kan je de zelfevaluatietool van de overheid gebruiken. Bij ernstigere symptomen, neem je best contact op met je huisarts. Je arts beslist of je getest moet worden en of je al dan niet moet thuisblijven. Volg de hygiënemaatregelen en draag een mondmasker.

Ik ben nog niet gevaccineerd, maar wil me nu wel laten vaccineren. Kan dat nog?

Ja, dat kan nog. Op deze website vind je alle informatie hierover.

Wat als ik ziek word tijdens de examens?

Krijg je COVID-19 of een andere ziekte tijdens de examens/permanente evaluatie, volg dan de instructies die algemeen gelden bij afwezigheid door ziekte tijdens de examens (OER, artikel 1.3, p.25, punt 9 Overmacht (pdf, 627 KB)). 

Indien een student door overmacht verhinderd wordt om deel te nemen aan een examen/verplichte onderwijsactiviteit, kan de student een aanvraag indienen om het examen/de verplichte onderwijsactiviteit in te halen op voorwaarde dat hij volgens onderstaande regels correct en tijdig een geldige inhaalaanvraag indient, gestaafd met geldige bewijsstukken.

- een student meldt zijn afwezigheid via het studentendossier, uiterlijk op de dag van het eerste gemiste examen/ de verplichte onderwijsactiviteit, en voegt daarbij een digitaal bewijs dat zijn afwezigheid staaft.

Een medisch attest wordt als geldig bewijsstuk aanvaard mits het door een arts is uitgeschreven, uiterlijk op de dag van de ziekte of het ongeval.

Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (dixitattest) of een attest dat na de ziekte werd geschreven (post-factumattest) wordt niet als bewijsstuk aanvaard.

De voorzitter van de examencommissie gaat na of de student op een andere datum examen kan afleggen. Indien een student ongewettigd afwezig is op een toegekend inhaalexamen, heeft hij voor de volgende examenperiodes van het lopende academiejaar geen recht meer op inhaalexamens.