Andere mogelijkheden

Na je studies

Ook na je UHasselt studies kan je nog verder studeren of een stage doen in het buitenland. Onder andere de Vlaamse overheid en de Rotary Foundation stellen hiervoor beurzen ter beschikking. Meer informatie vind je op de website Students on the Move en de Rotary. Wil je na je masterdiploma verder studeren aan een buitenlandse topinstelling en tegelijk Vlaanderen mee op de kaart zetten in het buitenland? Dan is een Fayatbeurs misschien iets voor jou.

Summer school

Indien je niet voor een langere periode naar het buitenland wil, kan je ervoor opteren om deel te nemen aan een Summer School. Op die manier kan je ook een buitenlands verblijf in je curriculum opnemen.

Sommige opleidingen kennen onder bepaalde voorwaarden studiepunten toe voor het succesvol beëindigen van een dergelijke cursus.
Zo kunnen studenten die een inschrijving hebben in het tweede bachelorjaar TEW, HI of BI van de UHasselt tijdens de zomervakantie deelnemen aan een ‘summer school’ aan ‘The Wroclaw University of Economics’ (Wroclaw, Polen) of ‘The Princess Sumaya University for Technology’ (Amman, Jordanië), waarvoor de verworven credits als keuzevakken worden gewaardeerd in het derde bachelorjaar. De thema’s van de cursussen en de data worden nog concreet met de partners afgesproken. 

Ook studenten van de faculteit wetenschappen hebben de mogelijkheid om in de zomer na hun tweede bachelorjaar deel te nemen aan een summer school.

De faculteit Rechten stelt jaarlijks een actueel en vrij gedetailleerd overzicht van Summer Law Schools aan Europese universiteiten ter beschikking. De studenten worden geënthousiasmeerd om vrijblijvend aan deze cursussen deel te nemen. Voorlopig worden hiervoor nog geen studiepunten toegekend.

Voor meer informatie kan je je wenden tot de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding.

Naar de Verenigde Staten

Fulbright

Het prestigieuze beurzenprogramma Fulbright voorziet financiering voor mobiliteit naar de Verenigde Staten in kader van studie of onderzoek. De beurzen staan open voor alle disciplines en worden toegekend via een competitieve selectie. Meer informatie over de beursmogelijkheden vind je online.

BAEF

Ook de Belgian American Educational Foundation, kortweg BAEF, biedt beurzen aan voor studie en onderzoek in de Verenigde Staten. De beurzen staan open voor alle disciplines en worden op competitieve basis verdeeld. Meer informatie over de verschillende beursmogelijkheden vind je online.

Flanders Trainee Programme

De Vlaamse overheid biedt via het 'Flanders Trainee Programme' jaarlijks beurzen aan voor stages bij multilaterale organisaties (WHO, EC, OESA, Unesco,...). De bedoeling is dat je als student zelf op zoek gaat naar een stageplaats uit de lijst multilaterale organisaties of solliciteert op openstaande vacatures. De beurs kan doorlopend aangevraagd worden, maximum 6 maanden op voorhand tot 1 dag voor de aanvang van de stage. Meer informatie: website van de Vlaamse overheid.