Voorbereiding studie

Registratie gastinstelling

Alle studenten worden door UHasselt aangemeld bij de gastinstelling. Dit betekent dat je gastinstelling van je komst op de hoogte wordt gebracht (=’nomination’). Eenmaal aangemeld, zal je per mail informatie verkrijgen over de stappen die je moet ondernemen om je bij je gastinstelling te registreren (‘admission’ of ‘registration’). Aan de gastinstelling betaal je geen studiegeld. Neem zeker ook zelf een kijkje op de website van je gastinstelling en respecteer de procedures en deadlines.

Academische voorbereiding

Learning agreement

Wanneer je studeert in het buitenland, vervang je een aantal van je UHasselt opleidingsonderdelen, door opleidingsonderdelen aan de gastinstelling. Hiervoor is het noodzakelijk om voor vertrek een studie studieprogramma in het buitenland (learning agreement) op te stellen. Dit dien je samen te stellen met je facultaire coördinator en in te geven via je exchange dossier (studentendossier).
De learing agreement moet ten laatste 1 maand voor vertrek ondertekend zijn (door jezelf, facultaire coordinator en de gastinstelling).

Stappenplan: hoe stel ik mijn learning agreement op? (pdf, 115 KB)

Wijziging learning agreement

Indien er na je aankomst aan de gastinstelling nog wijzigingen nodig zijn aan je learning agreement, neem dan zo snel mogelijk contact op met je facultaire coördinator aan UHasselt en start een wijzigingsaanvraag via je exchange dossier.
Ten laatste een maand na de startdatum van je studie in het buitenland, dient je gewijzigde learning agreement formeel goedgekeurd en ondertekend te zijn (door jezefl, facultaire co¨orindator en de gastinstelling). Opgelet: Hierna kunnen er geen wijziging meer gebeuren aan het learning agreement (tenzij in uidzonderlijke gevallen van overmacht).

Transcript of record

Aan het einde van je verblijf in het buitenland, na het behalen van je opleidingsonderdelen, krijg je studieresultaten in het buitenland. Hiervoor ontvang je een transcript of records van de gastinstelling. De in het buitenland behaalde resultaten worden omgezet naar het puntensysteem van de UHasselt. Deze resultaten kunnen afwijken van je uiteindelijke UHasselt resultaten. Voor deze omzetting wordt gebruik gemaakt van tabellen. Deze tabellen vind je terug in de handleiding per faculteit voor uitgaande studenten of contacteer je facultaire coördinator.

Beursadministratie

Er werd je voor je verblijf in het buitenland een beurs toegewezen. Om deze beurs effectief te ontvangen, moet het nodige papierwerk afgerond worden. Deze administratie is afhankelijk van de beurs die je krijgt. Dienst Internationalisering van UHasselt brengt je hiervan per mail op de hoogte. Zorg ervoor dat je de procedures en deadlines zeker naleeft, zodat je je beurs niet misloopt.

Taalvoorbereiding

Als je naar het buitenland vertrekt, is het zeker nuttig als je je kan behelpen in de taal van het gastland. Het Provinciaal Centrum Volwassenonderwijs Hasselt (PCVO) heeft een uitgebreid aanbod aan taalcursussen. Raadpleeg hun website met het aanbod moderne talen.

Als je met een Erasmusbeurs aan een gastinstelling gaat studeren, dien je voor vertrek verplicht een taaltest af te leggen. Erasmus+ heeft hiervoor een online tool opgezet, de Online Linguistic Support tool. Studenten worden per mail uitgenodigd voor deze taaltest.

Ook in het gastland zelf, zijn er vaak mogelijkheden voor het volgen van een taalcursus. Indien je voor deze taalcursus inschrijvingsgeld moet betalen en deze niet meetelt voor studiepunten, kan je een (gedeeltelijke) terugbetaling aanvragen. Hiervoor dien je het betalingsbewijs, een getuigschrift of certificaat te uploaden in je studentendossier. Hierin moet duidelijk jouw naam, de aard, de duur en de data van de cursus, naam en adres van de organisator en de kostprijs vermeld worden.

Verzekering

Waarvoor ben je verzekerd?

  • De ongevallenverzekering van UHasselt blijft tijdens je verblijf in het buitenland doorlopen. Deze verzekering dekt fysieke schade die je overkomt tijdens een ongeval in je studieactiviteit (vb. van de trap vallen in je gastuniversiteit, een wonde oplopen tijdens laboactivieiten,...). Elk verzekerd ongeval moet onmiddellijk worden gemeld. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met je facultair coördinator internationalisering.
  • Aansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering dekt jou als jij door een fout schade aan derden berokkent tijdens de activiteiten die verband houden met je studie (bv. door een fout handelen loopt een medestudent een kleine wonde op).

Welke verzekering sluit je zelf af?

Als je zelf een ongeval veroorzaakt, kan je meestal terugvallen op je familiale verzekering. Vraag dit voor vertrek zeker na bij je makelaar.

  • Reisbijstandverzekering: Sluit zeker een eigen reisbijstandsverzekering af voor bijkomende waarborgen zoals bagageverlies, repatriëring,... .
  • Familiale verzekering: Kijk zeker na of je eigen familiale verzekering in orde is. Je hebt ze nodig als je schade berokkent aan derden buiten je stage- of studiemomenten. Vraag zeker na of je ook in het land waar je zal verblijven verzekerd bent.
  • Hospitalisatieverzekering: Heb je een aparte hospitalisatieverzekering, check dan hoe je dekking zit in het land naar waar je zal reizen.
  • Ziekteverzekering: Als er tussen de mutualiteit in België en het land van bestemming geen conventie is voor de medische kosten, wordt er wanneer je medische kosten hebt, bij terugkeer niets betaald door de mutualiteit. Dit kan zelfs van mutualiteit tot mutualiteit verschillen. Check dus zeker even bij je mutualiteit hoe de dekking is in het land van bestemming.

Als je reist binnen Europa, kan je via je ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. Met deze kaart kan je (een deel van) je ziektekosten laten terugbetalen door een ziekenfonds in het gastland, een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte.

Huisvesting

Heb je een studentenkamer in Hasselt of Diepenbeek en wil je deze kamer tijdens je afwezigheid aan een andere (buitenlandse) student doorverhuren? Meld dit dan bij de dienst studentenvoorzieningen, maar vraag eerst het akkoord van je huisbaas.

UHasselt reserveert geen kamers voor je verblijf in het buitenland. Je bent zelf verantwoordelijk voor je huisvesting ter plaatse. Je kan hiervoor terecht bij de dienst internationalisering van de gastinstelling, de Erasmusverantwoordelijke en de website van je gastinstelling. Ook medestudenten van UHasselt die in het verleden een studieperiode aan de door jou gekozen gastinstelling doorbrachten, kunnen je op weg helpen.

Paspoort/visum

Ga een aantal maanden voor vertrek na of je al dan niet een paspoort en een visum nodig hebt. Zorg ervoor dat je paspoort ook nog voldoende lang geldig is. Het is je eigen verantwoordelijk om deze documenten tijdig aan te vragen.

Extra toelage

Studietoelage Vlaamse Gemeenschap

Studenten die recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen deze naast hun Erasmusbeurs. Zorg ervoor dat je je aanvraag tijdig indient.

Kinderbijslag

Bij je inschrijving aan de UHasselt ontvang je een attest om kinderbijslag aan te vragen. Dit is het enige attest dat je als Erasmusstudent bij je kinderbijslagfonds moet indienen. Dien geen attesten van je buitenlandse gastinstelling in, zo kan je veel problemen voorkomen.

Student met een functiebeperking

Ben je een student met een functiebeperking? Weet dat je als erasmusstudent ook onderwijs- en examenfaciliteiten kan aanvragen.
Hoe? Neem contact op met de zorgcoördinator via faciliteiten@uhasselt.be

Handleidingen

Ben je geselecteerd om naar het buitenland te gaan voor een studie of stageperiode? Op de webpagina Handleidingen voor uitwisselingsstudenten kan je alle informatie terugvinden over de zaken die je in orde moet brengen voor, tijdens en na je buitenlands studieverblijf.

Op het einde van elke handleiding, in de zogenaamde 'omzettingstabellen', is weergegeven hoe de punten die je aan de buitenlandse gastinstelling behaalt, omgezet zullen worden naar je resultaten aan de UHasselt.