Openlesdagen Economie: 1 maart

01 maart 2022
11:00 - 15:00
Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek

Dit event is reeds afgelopen

Datum: 1 maart 2022

Micro-economie/micro-economische optimalisatie 1 - mevr. Myriam Vanbeuren | 13u00 - 14u30
Opleidingsonderdeel van TEW en HI/BI, ook interessant voor HW
De bedoeling van deze cursus is een inzicht te verwerven in het individuele gedrag van consumenten en producenten.

Na een korte herhaling van de wetten van vraag en aanbod, wordt nader ingegaan op de dynamische aspecten van de vrije marktwerking. De economische gevolgen van overheidsinterventies worden dan pas echt duidelijk. Eenmaal de student goed vertrouwd is met de werking van de vrije markt, wordt de achterliggende theorie van het consumentengedrag (afleiding van de vraag) en het producentengedrag (afleiding van het aanbod) besproken. De optimalisatie van dit consumentengedrag en producentengedrag wordt uitgewerkt. Verder wordt de analyse van de verschillende marktstructuren bestudeerd: perfecte competitie, monopolie, monopolistische competitie en oligopolie. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan marktfalingen en aan de rol van de overheid.
Tenslotte illustreren voorbeelden van economische toepassingen en onderzoek het geheel.

Financiële producten en markten - prof. dr. Frederiek Schoubben | 13u00 - 15u00
Opleidingsonderdeel van HW, ook interessant voor TEW en HI/BI
Inleiding tot Financiële Producten en het financiële landschap waarbinnen ze worden toegepast.

Wiskunde voor bedrijfskundigen - prof. dr. Fred Vermolen | 9u00 - 11u00
Opleidingsonderdeel van HW, evt. ook interessant voor TEW
Herbekijk het hoorcollege Wiskunde voor bedrijfskundigen - prof. dr. F. Vermolen
Dit is een opname van het academiejaar 2020-2021.

Natuurkunde en technologie - prof. dr. Jean Manca | 11u00 - 13u00
Opleidingsonderdeel van HI
In dit opleidingsonderdeel wordt een overzicht gegeven van verschillende natuurkundige principes die aan de basis liggen van nieuwe technologieën, van F1 tot wearables. Hierbij is een doelstelling om de studenten vertrouwd te maken met natuurkundige basisbegrippen, wat hen in staat zal stellen te communiceren met technisch gevormde academici (ingenieurs en wetenschappers) en de werkingsprincipes te begrijpen van tal van klassieke en moderne technologieën. Fysische beginselen en toepassingen komen aan bod op het gebied van mechanica, thermodynamica/warmteleer, elektromagnetisme en halfgeleiderfysica. Nieuwe technologieën die aan bod komen zijn o.a. airbags, crashtests, werking van motoren, halfgeleidertechnologie (LEDs, zonnecellen,..),.. De aangebrachte natuurkundige principes zullen tevens aangewend worden om technologische/fysische problems/vraagstukken op te lossen.


  • Doelpubliek: leerlingen derde graad secundair onderwijs
  • Verplicht inschrijven: aantal deelnemers is beperkt, graag een seintje indien je bent verhinderd
  • Locatie: Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: Silke De Feyter, silke.defeyter@uhasselt.be
Inschrijven

Terug naar het Proef van een les overzicht