Prof. dr. Evelien POLDERS

Prof. dr. Evelien POLDERS

Over mezelf

Evelien behaalde in 2012 een masterdiploma in de Verkeerskunde, met specialisatie verkeersveiligheid, aan de Universiteit Hasselt. In september 2012 startte ze een doctoraat aan het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. Ze heeft haar doctoraatsproefschrift met als titel “Identification and in-depth analysis of patterns of behaviour, conflicts and accidents on intersections” succesvol verdedigd op 1 maart 2018. Momenteel is Evelien doctor-assistent en doctor-navorser-expert aan de Universiteit Hasselt, Instituut voor Mobiliteit (IMOB). Ze is lid van de onderzoeksgroepen verplaatsingsgedrag en verkeersveiligheid (IMOB, Universiteit Hasselt). Binnen deze onderzoekgroepen voert ze in het kader van diverse nationale en internationale toegepaste onderzoeksprojecten praktijkgeoriënteerd onderzoek en dienstverleningsopdrachten uit op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en wegontwerp. Haar expertise situeert zich vooral op vlak van methoden en technieken in de mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur. Concreet heeft zij kennis en expertise omtrent verkeersveiligheids- en verkeersconflict-indicatoren, verschillende types ongevallenanalyse alsook inrichting van weginfrastructuur in relatie tot verkeersgedrag. Daarnaast doceert ze diverse opleidingsonderdelen binnen de bachelor- en masteropleiding Mobiliteitswetenschappen en is ze verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg binnen de bacheloropleiding.

Onderzoek

Disciplinecodes: Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd (02010799), Operationele verkeerscontrole en verkeersmanagement (02010703)

Projecten

Er zijn 10 onderzoeksprojecten gevonden

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2024 - 2025

Academiejaar 2023 - 2024

Volgen op

Ben jij Evelien POLDERS? Log in om deze pagina aan te passen