Sensoren & gezondheidszorg

Geavanceerde sensortechnologieën richt zich op sensorontwikkeling voor toepassingen in verschillende sectoren, variërend van gezondheidszorg tot voedsel- en milieutoepassingen. Bij materialen voor de gezondheidszorg komen functionele materialen voor nanogeneeskunde en weefselmanipulatie aan bod.

2 2

Activiteiten

Het vermogen om te detecteren is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om slimme toepassingen in de gezondheidszorg te kunnen ontwikkelen of om slimme productie in het kader van Industrie 4.0 mogelijk te maken. Er is dus een grote behoefte aan innovatieve detectietechnieken en innovatieve toepassingen van sensoren. Onze onderzoekers maken de volgende generatie sensortechnologieën mogelijk met een focus op landbouw/voedingsindustrie, milieu en gezondheidsmonitoring. Ons multidisciplinaire onderzoeksteam bestaat uit materiaalfysici, chemici en ingenieurs. Binnen het innovatieproces richt ons team zich op fundamenteel sensoronderzoek en toegepaste sensorontwikkeling. Onze belangrijkste missie is om onze bevindingen te gebruiken binnen fundamenteel onderzoek en ze te gebruiken voor de ontwikkeling van goedkope sensortechnologieën en -toepassingen. Daarnaast zijn we actief betrokken bij academische partners, industriële samenwerkers, ziekenhuizen en overheidsinstellingen in een divers scala aan projecten. Met materialen voor de gezondheidszorg richten we ons op functionele biomaterialen voor toepassingen in de nanogeneeskunde en weefselmanipulatie.

2

Slimme bio-oppervlakken

Moderne medische en biologische apparaten vereisen oppervlakken die niet alleen zeer biocompatibel en beschermend zijn, maar waarin men ook verschillende slimme medische functies kan coderen, zoals antibacteriële of ontstekingsremmende eigenschappen, medicijnelutie/medicijnafgifte, weefselherstelfuncties, slimme detectie en andere. Integratie van dergelijke functies met biosurfaces en bio-interfaces vereist engineering op nanoschaal door chemische functionalisatie en biomoleculaire enting. Deze technieken worden samen met specifieke productieroutes voor componenten, inclusief 2D- en 3D-ontwerp, bestudeerd in IMOMEC als onderdeel van de basisonderzoeksactiviteiten of in samenwerking met verschillende industriële en academische partners uit medische domeinen. Voorbeelden van slimme biosurfaces zijn de nieuwe generatie stents met bepaalde biomoleculen gebonden aan het oppervlak, medische implantaten, antibacteriële coatings, nanodeeltjes voor medicijnafgifte en detectie enz. In de meeste toepassingen gebruiken we koolstofgebaseerde coatings met de nadruk op nanokristallijn diamant dat zeer biocompatibel, optisch transparant, mechanisch, biologisch en chemisch resistent is en door zijn eenvoudige koolstofchemie immobilisatie van een reeks geschikte biomoleculen mogelijk maakt.

Functional Healthcare Materials (1)

Functionele materialen voor de gezondheidszorg

Binnen imo-imomec wordt aandacht besteed aan nano(bio)materialen voor medicijnafgifte, bio-imaging en theranostiek. Gefunctionaliseerde nanodeeltjes die gevoelig zijn voor enkelvoudige of meervoudige prikkels (exogeen zoals licht, temperatuur en endogene triggers zoals pH, enzymen, ROS, GSH enz. Responsieve nanocarriers die zijn ontworpen om de lokale omgeving te detecteren, bieden een elegante route om de complexe biologische micro-omgeving te detecteren en tegelijkertijd detectie en gerichte therapie mogelijk te maken.

De behoefte aan responsieve materialen wordt ook behandeld in de context van slimme hydrogelmaterialen die gebruikt kunnen worden voor weefselmanipulatie of medicijnafgiftetoepassingen. Cellen staan bekend om hun uitgebreide interactie met de extracellulaire omgeving. Door specifieke chemische stoffen en bouwstenen te combineren, kunnen de resulterende zachte materialen worden afgestemd op de specifieke behoeften van cellen en weefsels met betrekking tot een bepaalde toepassing.

2

Ultranauwkeurige detectie

We hebben aanzienlijke expertise in het gebruik van biomoleculen of moleculair bedrukte polymeren (MIP's) als receptoren om doelmoleculen in verschillende complexe media te detecteren. Wat biomoleculen betreft, heeft IMO-IMOMEC een track record in het selectief en plaatsgebonden modificeren van nanobodies. Deze klasse van eiwitgebaseerde receptoren is afgeleid van antilichamen met een zware keten, maar biedt enkele belangrijke voordelen ten opzichte van hun natuurlijke tegenhangers. Nanobodies vertonen een verhoogde stabiliteit en zijn gecodeerd door één enkel gen, wat hun modificatie en expressie in een biotechnologische context vergemakkelijkt. MIP's daarentegen zijn synthetische receptoren die kunnen worden gebruikt als alternatief voor natuurlijke receptoren zoals antilichamen, enzymen, cellen enz. Je kunt de technologie vergelijken met de unieke combinatie van een slot en een sleutel. Omdat een MIP is ontworpen om zich aan één specifieke analyt te hechten, kan het fungeren als een selectieve en zeer gevoelige sensor die relevant is voor voedsel-, gezondheids- en milieuveiligheid. Op MIP gebaseerde sensoren kunnen bijvoorbeeld in- of atline worden gebruikt om extreem lage concentraties van doelsoorten te detecteren om procesparameters te bewaken of om contaminanten in de aanvoerlijn en afvalstromen te detecteren en om de kwaliteit van de grondstoffen en producten in de voedingsindustrie te controleren, bijvoorbeeld om agentia zoals peptiden in melk, resterende pesticiden in water dat wordt gebruikt voor het reinigen van groenten of hormonen in biologische monsters te detecteren.

15 03 30 Emap 15

Slimme uitleestechnologieën voor detectie

De ontwikkeling van geavanceerde diagnostische systemen voor het screenen van bijvoorbeeld de aanwezigheid van verschillende moleculen in waterige oplossingen vereist adequate uitleestechnologie. Hiervoor streven we naar de ontwikkeling van apparaten die de signalen van sensoren met voldoende precisie en snelheid kunnen verwerken om elke impedantie-, thermische of optische gebaseerde (bio)sensor te vertalen naar een volledig functioneel point-of-care systeem. Dit werk omvat onderzoek naar de hardware en software van de elektronische uitlezing om een point-of-care systeem te verkrijgen. Vervolgens werken onze onderzoekers aan specifieke gegevensverwerkingsalgoritmen die geavanceerde diagnostische systemen mogelijk maken.

15 03 30 Emap 04

Microfluidics en lab-on-chip

Deze onderzoeksactiviteit is voornamelijk experimenteel en bevindt zich op het snijvlak tussen vloeistofdynamica, biologie en microtechnologie. Het richt zich op de vertaling van biosensing concepten naar microfluïdische of mesofluïdische systemen, gebruik makend van onze expertise in geavanceerde microfabricage technieken voor polymeren, glas, diamant en silicium. Nieuwe benaderingen voor oppervlaktefunctionalisering worden voortdurend ontwikkeld in combinatie met microfluïdische technologie voor geminiaturiseerde en multi-analytische detectie.

Projecten

Precila & Adam Project

Adam & Precila

ADaM & PreciLa aims to bring Precision Agriculture (PreciLa) in Flanders and the Netherlands to the grower thanks to improved Agri-DataManagement (ADaM), technical innovations and practical demonstrations.

Digital Brain 1 Blue Web 3706562 1920

MITICS

The MITICS project will interface living systems with modern microelectronics to create major breakthroughs, notably in healthcare.

2

Food Screening EMR

The Interreg Euregio Maas-Rhine project Food Screening EMR aims at supporting local SMEs in the transition to a future-proof farming industry.

2

WearIT4COVID

The WearIT4COVID partners aim to optimize their system for COVID-19 patients specifically and perform clinical pilot testing at TRL6/7.

2

AgrEUfood

A recently developed sensor technology based on synthetic receptors and thermal resistance measurements offers a solution for a shorter turnaround time.

Logo

WearIT4Health

WearIT4Health aims to develop an innovative, wearable multisensor for monitoring hospitalised patients by means of continuous measurement of parameters.

2

Biomat: µ-fluidic chip

'Personal regenerative medicine' is a new form of medicine in which doctors treat patients by building new skin or an organ from cultured cells.

Healthy Aging Logo

Healthy Aging

This project aims to support and strengthen medical research, technological development and innovation in the field of chronic age-related diseases.

Contact

dr. Lieve De Doncker

Lievededoncker
Locatie

Wetenschapspark 1, 3590 Diepenbeek, Belgium

Functie

Innovation Manager

Dr. Steven Van Hoof

UH Stijl 2
Locatie

Wetenschapspark 1, 3590 Diepenbeek, Belgium

Functie

Innovation Manager