Principes samenstelling Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad van de Universiteit Hasselt wordt volgens onderstaande principes samengesteld. De Onderzoeksraad bestaat uit:

  • de vicerector onderzoek, die ambtshalve optreedt als voorzitter;
  • twee leden per faculteit, op voordracht van de Faculteitsraad;
  • één waarnemend lid aan te duiden op voordracht van de Interfacultaire School voor Educatieve Studies, voorgedragen door het interfacultair schoolbestuur;
  • met ingang van het academiejaar 2023-2024 één waarnemend lid aan te duiden op voordracht van de facultaire school voor Sociale Wetenschappen, voorgedragen door het facultair schoolbestuur;
  • één lid per onderzoeksinstituut en per onderzoekscentrum;
  • één waarnemend lid voor de professionele opleidingen, voorgedragen door de PX.

De directeur van de Dienst Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering (OBI) woont de vergadering met raadgevende stem bij.

De directeur van de Tech Transfer Office (TTO) kan de vergadering met raadgevende stem bijwonen.