Projecten en samenwerkingen

R4D heeft verschillende projecten en samenwerkingen lopen met verschillende partners. Wij stellen ze graag aan jullie voor.

Untitled (4) Untitled (4)
Jannes Zwaenepoel

Humans in Digital Logistics

Onderzoekers:

Prof. dr. Patrizia Zanoni & drs. Jannes Zwaenepoel

Het project Humans in Digital Logistics (HuLog) is een internationaal onderzoeksconsortium van de Universiteit Hasselt (België, lead partner), Leeds University (VK), Kozminski University (Polen) en de Hertie School (Duitsland) en gaat officieel van start op 1 november 2022. Project HuLog is gesteund door FWO België, NSO Polen, UKRI Verenigd Koninkrijk, en het Bundesministerium für Bildung und Forschung Duitsland onder het CHANSE ERA-NET Co-fund programma, dat steun heeft gekregen van het Europese Unie Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma, onder subsidieovereenkomst no 101004509.

HuLog onderzoekt hoe digitale technologieën werk- en arbeidsomstandigheden in magazijnen in Europa vormgeven. Vandaag worden magazijnen sterk beïnvloed door snel evoluerende digitale technologieën in de hele toeleveringsketen, die de online aankoop van goederen vergemakkelijken, systemen voor het volgen van pakketten harmoniseren en magazijnactiviteiten optimaliseren om de behandelingstijd van goederen te verkorten. Verwacht wordt dat de logistieke sector zal blijven groeien en nieuwe banen zal opleveren, aangezien bedrijven hun lokale voorraden vergroten om het risico van wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen als gevolg van internationale handelsconflicten (bv. Brexit), gewapende conflicten en calamiteiten zoals de COVID-19 pandemie te beperken.

Doelen

HuLog zal multidisciplinaire, baanbrekende wetenschappelijke kennis over werk en werkgelegenheid in de Europese logistiek opleveren. Het zal de wetenschappelijke literatuur in en tussen relevante disciplines verrijken en het publieke debat over de toekomst van werk in een context van snelle technologische transformatie voeden. Met een combinatie van een sociaal-materieel en een arbeidsverhoudingen-perspectief, onderzoekt HuLog hoe digitale technologieën worden ingezet in de organisatie van logistiek, inclusief hoe ze:

  1. vormgeven aan de werkervaring van magazijnmedewerkers
  2. de arbeidsstrategieën van opslagbedrijven sturen om de flexibiliteit van het personeel te maximaliseren, en hoe dit de arbeidsomstandigheden beïnvloedt.

Volg ons op:

Partners:

Uhasselt Liggend
Kozminski University (1)
Hertie School
University Of Leeds

Financierders:

Chanse

Chanse - Collaboration of Humanities and Social Sciences

Era Learn

ERA-Learn

BBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung

FWO

FWO Research Foundation Flanders

UKRI

UK Research and Innovation

National Science Centre

National Science Centre

Inspire Logo

INSPIRE

Onderzoekers:

Prof. dr. Patrizia Zanoni, Prof. dr. Koen Van Laer, PhD-student Joanna Beeckmans

INSPIRE is het Europese kenniscentrum voor inclusieve gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Het brengt baanbrekende kennis, ambitieuze beleidsbenaderingen en innovatieve praktijken samen om een toegangspoort te bieden voor wetenschappers, gelijkheidsdeskundigen, praktijkmensen en opleiders om met elkaar in contact te komen, kennis en praktijken te delen en nieuwe te creëren.

Europe's Centre of Excellence on inclusive gender equality in research and innovation

Het ambitieuze onderzoeksprogramma ontwikkelt nieuwe, relevante indicatoren voor inclusieve Gender Equality Plan (GEP) ontwikkeling, voert een GEP-monitoring onderzoek uit in heel Europa en identificeert de voorwaarden die nodig zijn voor GEP-impact. Het vult belangrijke kennislacunes over intersectionaliteit op en bouwt tegelijkertijd aan empirisch onderbouwde en veelbelovende praktijken in regionaal gender gerelateerd innovatiebeleid. Om de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen en de European Research Area (ERA) te versterken, wordt gebruik gemaakt van een gedistribueerde aanpak waarin kennis, knowhow en nieuwe mogelijkheden verspreid worden om onderzoek en innovatie opener en inclusiever te maken in heel Europa. Het hoofddoel is het versterken van de kennisbasis voor geïnformeerde beleidsvorming door een praktijkgerichte aanpak en het actief betrekken van beleidsmakers en van onderzoeks- & innovatiefinanciers voor een meer inclusieve toekomst.


INSPIRE rekent op 4 Knowledge & Support Hubs (KSH’s) onder leiding van academici en praktijkmensen in heel Europa om baanbrekende kennis te ontwikkelen over het ondersteunen van verandering, bredere participatie, intersectionaliteit en het bevorderen van innovatie en verandering in de private sector. Deze KSH's zullen steun verlenen aan 12 Communities of Practice (CoP’s) om de uitvoering van het GEP te vergemakkelijken en wederzijdse steun te bevorderen voor de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve praktijken, opleidingen op maat en pan-Europese gegevensverzameling. De Universiteit Hasselt zal meer specifiek nagaan hoe organisaties in onderzoek en innovatie kunnen overstappen van GEP's en interventies op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI) naar inclusieve intersectionele GEP's die verandering in de richting van gelijkheid bevorderen.

Partners:

Logo Hasseltuniversity
Logo In3
Logo Joanneumresearch
Logo Jagiellonianuniversity
Logo GESIS
Logo Notus
Logo Europamedia
Logo Fraunhofer
Logo Portia
Logo Radbouduniversity
Logo SDU
Logo ZRC SAZU
Logo FLACSO
Logo Innosystems

Financierders:

Europese Commissie

Europese Commissie

Horizon Europe E1657032696118

Horizon Europe

AI

Responsible AI in Smartschool

UHasselt SSW begeleidt de ontwikkeling van Responsible AI in Smartschool.

Smartschool ontwikkelt in samenwerking met Cegeka, UHasselt (School voor Sociale Wetenschappen) en het GO! een ‘slimme signaalfunctie’. Deze AI-technologie kan anomalieën in studievoortgang detecteren en de school hierover vroegtijdig en discreet informeren.

Centraal in dit project staat de verantwoorde ontwikkeling van AI en het betrekken van stakeholders. In dat kader werden door Universiteit Hasselt workshops ‘Begeleidingsethiek’ georganiseerd op verschillende scholen. Tijdens deze workshops werd de ontwikkeling en het gebruik van de AI-technologie door leerlingen, leerkrachten, ICT-coördinatoren en andere stakeholders uit het onderwijs bekeken vanuit ethisch, juridisch en maatschappelijk perspectief. Dit resulteerde in een reeks aanbevelingen aan Smartschool en de scholen (pdf, 979 KB) Ook schreef de Onafhankelijke Adviesraad van Smartschool een advies over het slimme signaal.

De aanbevelingen vormen input voor de verantwoorde technische ontwikkeling van de signaalfunctie door Smartschool, maar ook voor de ontwikkeling van beleid door scholen voor het verantwoord gebruik van het signaal. UHasselt gaat dit proces in 2024 verder begeleiden.

Partners:

Smartschool Logo
Uhasselt Logo
Cegeka Logo
Go Logo
Amai Basislogo

Ook samenwerken met R4D?

Locatie

Campus Hasselt - Oude Gevangenis

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Untitled (7)

Follow us