Gang & evenwicht

Balanscontrole bij kinderen met hersenverlamming, gang - evenwicht en motoriek bij kinderen met coördinatiestoornissen, gangrevalidatie bij personen met multiple sclerosis en cerebellaire laesies, lage rugpijn & nekpijn, degeneratieve heup- en knieaandoeningen, fysiologie van de lage rugspieren

16 03 24 Activiteitenweek Reki 08

Balanscontrole bij kinderen met hersenverlamming

Balansproblemen tijdens het staan en het lopen zijn cruciale problemen in kinderen met cerebrale parese (CP). Hoewel balansproblemen de laatste decennia meer erkend worden, blijven de onderliggende oorzaken voor de slechtere balansprestatie nog onduidelijk. Dit leidt bijgevolg tot gemengde resultaten wat betreft de effecten van verschillende balanstrainingen. Daarom gaan we verschillende aspecten van balans specifiek belichten en onderzoeken. Daarnaast zullen we ook nagaan welke aspecten de balans kunnen beïnvloeden. Op centraal niveau kan een pre-of perinatale hersenlaesie de systemen, die een goede balans bepalen, aantasten. Hoewel bekend is dat het sensorische systeem, met name de proprioceptie, een belangrijke factor is voor een goede balanscontrole, wordt dit relatief weinig onderzocht bij CP. Op perifeer niveau kan langdurige fysieke activiteit balansproblemen vergroten doordat er spiervermoeidheid ontstaat.

Pieter Meyns

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269395
Blank
22 04 05 DCD Balanskamp 03

Gang, evenwicht en motoriek bij kinderen met coördinatiestoornissen

Ongeveer 1 kind in elke klas heeft Developmental Coordination Disorder (DCD), toch krijgt niet elk kind op dit ogenblik een diagnose. De diagnose wordt vaker gesteld bij jongens dan bij meisjes. Kinderen met DCD worden vaak als onhandig beschreven en kunnen een variatie aan problemen ervaren. Ze hebben moeite met coördinatie, het inschatten van bewegingen, het plannen van taken of het evenwicht. Concreet kunnen kinderen met DCD moeilijkheden ervaren bij verschillende taken zoals schrijven, veters strikken, zwemmen, rennen of hinkelen.

Deze moeilijkheden hebben een invloed op hun dagelijks leven, thuis, op school, in hun vrije tijd en komen vaak al een eerste keer voor in de vroege kindertijd. Indien de problemen niet tijdig worden herkend en ondersteund, zou dit op lange termijn kunnen zorgen voor psychosociale en/of fysieke problemen zoals hart-en vaatziekten, depressies, angststoornissen of sociale isolatie.


De onderliggende mechanismen van de motorische problemen bij DCD en de meest geschikte therapie ervan is nog niet helemaal gekend. Aan UHasselt proberen we daarom met verschillende onderzoeken een eerste stap te zetten naar het begrijpen van onderliggende mechanismen die zorgen voor evenwichts- en coördinatieproblemen bij DCD. Daarnaast zijn we bij UHasselt op zoek naar de meest gerichte therapie om evenwichtsproblemen bij kinderen met DCD te verbeteren. Hiervoor organiseren in de paasvakantie we een intensief, interactief en speels kamp “De Circus Doelen”, waarbij het evenwicht verbeteren centraal zal staan.

Katrijn Klingels

Functie
Katrijn Klingels
Telefoon
+3211269394

Pieter Meyns

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211269395

Eugene Rameckers

Functie
Hoofddocent - Prof. dr.

Silke Velghe

Functie
PhD Researcher

Evi Verbecque

Functie
Doctor-assistent

Mieke Goetschalckx

Functie
FWO aspirant
Telefoon
+3211268981

Charlotte Johnson

Functie
Medewerker
Blank
Blank

Gangrevalidatie bij personen met multiple sclerosis en cerebellaire laesies

Peter Feys

Functie
Decaan - Prof. dr.
Telefoon
+3211292123
Blank
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 08

Vestibulaire stoornissen bij ouderen

BPPV (benigne paroxysmale positie vertigo) is een goedaardige, kortdurende duizeligheid gerelateerd aan hoofdbewegingen. De incidentie stijgt met de leeftijd. Toch is er slechts weinig informatie rond de prevalentie bij de fragiele populatie. Daarom wordt in een eerste onderzoek de prevalentie,  impact van BPPV en behandelingsefficiëntie op balansproblemen en valrisico geëvalueerd bij fragiele ouderen in woonzorgcentra. Ook wordt nagegaan hoe we deze aandoening sneller kunnen opsporen in woonzorgcentra. De impact van BPPV op activiteitenniveau en fragiliteit werd nog niet onderzocht, maar vermoedelijk zal gangsnelheid en fysieke activiteit verminderen door duizeligheid. Hierdoor zou het kunnen dat deze ouderen fragiel worden.

Verder is de vHIT (video hoofd impuls test), een niet-invasieve test om vestibulaire hypofunctie te detecteren, vaak abnormaal bij ouderen met BPPV. Deze abnormale vHIT is gerelateerd aan verminderde behandelingsefficiëntie bij patiënten met BPPV. In een tweede studie wordt het effect van de gouden standaard behandeling van BPPV (bevrijdingsmanoeuvre) op balans, fragiliteit en inactiviteit onderzocht. Ook wordt de predictieve validiteit van vHIT (voor de detectie van vestibulaire hypofunctie) bij ouderen met BPPV geëvalueerd.

Blank

Joke Spildooren

Functie
Docent - Prof. dr.
Shoot Reval Proefpersonen LR 82

Balanscontrole bij het opgroeien en verouderen

Er zijn verschillende balanscontrole mechanismen tijdens het staan en wandelen. Een van deze balanscontrole mechanismen is het enkelmechanisme waarbij spieren rondom de enkels worden geactiveerd zodat er een enkelmoment gegenereerd wordt. Deze enkelmomenten zorgen voor een verplaatsing van het aangrijpingspunt van de grondreactiekracht, in het Engels ‘Center of Pressure’ (‘CoP’).

Een ander balanscontrole mechanisme dat gebruikt kan worden, is voetplaatsing. Voetplaatsing bepaalt de grootte van het steunvlak en begrenst hiermee de locatie van het aangrijpingspunt van de grondreactiekracht. Een ander mechanisme dat gebruikt kan worden om het lichaamszwaartepunt te versnellen, is het contrarotatie mechanisme, in het Engels ‘counter-rotation mechanism’. Dit mechanisme berust op het aanpassen van het impulsmoment van segmenten rondom het lichaamszwaartepunt, zodat de richting van de grondreactiekracht verandert. Rotatie van de romp en het bekken rondom de heup, maar ook versnellingen van de armen en het hoofd zijn voorbeelden van het contrarotatie mechanisme.

Kinderen en ouderen vaker vallen dan jong volwassenen. Daarom zou het interessant zijn om de invloed van leeftijd op het gebruik van balanscontrole mechanismen te onderzoeken. Bij kinderen zijn namelijk de sensorische systemen en de integratie van sensorische input nog niet volledig ontwikkeld en bij ouderen gaan alle onderdelen van het sensomotorisch systeem door veroudering achteruit, wat het vermogen om balans te controleren beperkt.

Pieter Meyns

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269395

Maud van den Bogaart

Functie
Doctoraatsbursaal
Telefoon
+3211269328