REVAL: visie en missie

Het uitgangspunt van onze visie is dat gezondheid niet enkel de afwezigheid van ziekte betekent, maar een toestand betreft van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden (World Health Organisation).

Shoot Reval Proefpersonen LR 100 Shoot Reval Proefpersonen LR 100
Gallerij6 (1)

De visie van REVAL is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot detectie, preventie en revalidatie ter optimalisatie van het gezond functioneren van het individu doorheen de levensloop.

Missie van REVAL Research

Onze onderzoeksprojecten overspannen het volledige spectrum van ‘basisonderzoek naar toegepast onderzoek en terug’. Hierbij houdt ons basisonderzoek een duidelijk verband met klinische toepassingen. Anderzijds zal in toegepast onderzoek ook de onderliggende mechanismen bestudeerd worden. Multi- en interdisciplinariteit is voor ons belangrijk om revalidatie-gerelateerde problemen zo goed mogelijk te onderzoeken. Er wordt maximaal gepoogd om samen te werken binnen verschillende domeinen in de revalidatie (neurologische, musculoskeletale, cardiorespiratoire, pediatrische, geriatrische revalidatie alsook biomechanica).

Er wordt tevens samenwerking gezocht met andere disciplines die betrekking hebben op ‘gezondheid’, zoals geneeskunde, ergotherapie, psychologie en andere. Ook samenwerken met domeinen zoals ingenieurswetenschappen of computerwetenschappen, stelt ons in staat om vraagstukken binnen het revalidatiedomein op een innovatieve manier te benaderen. Innovatief onderzoek doen voor hedendaagse vraagstukken is een uitgangspunt. The ‘edge of current knowledge’ vormt hierin een startpunt. Ook de persoon met zijn/haar zorgvraag is een startpunt voor ons onderzoek. Een persoon gecentreerde benadering en het bevorderen van zelfredzaamheid (‘empower persons with a health condition’) zijn belangrijk. In de zoektocht naar oplossingen streven we ernaar om  de maatschappelijke impact te maximaliseren, zowel regionaal (civic university, act local) als globaal.

De faculteit Revalidatiewetenschappen van UHasselt heeft een sterke interesse in de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie in de revalidatie. De ontwikkeling van nieuwe technologie biedt immers veel nieuwe mogelijkheden in de revalidatie voor zowel de diagnose, de beoordeling, als de behandeling. Op REVAL werd in de voorbije jaren veel ervaring op dit gebied opgedaan en verschillende toepassingen werden ontwikkeld, evenals apparatuur aangeschaft. REVAL is de coördinator van het wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap "Technologie-ondersteunde innovatieve revalidatie".