Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten

Onderzoek naar (on)gelijkheid op de arbeidsmarkt en het managen van diversiteit in organisaties

Professor dr. Koen Van Laer

Prof. dr. Van Laer focust in zijn werk op diversiteit in het algemeen, en etniciteit, handicap, seksuele oriëntatie en religie in het bijzonder. Hij onderzoekt hoe werkervaringen en loopbanen gelinkt zijn aan ongelijkheden, hoe 'verschil' gemanaged en geconstrueerd wordt in organisaties, en hoe privileges en bepaalde ideeën over wie of wat 'normaal' is gereproduceerd worden op het werk. Met zijn werk hoopt hij bij te dragen aan inclusie in organisaties, de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel.

Onderzoek naar intersectionele (on)gelijkheid in loondienst en ondernemerschap

Prof. dr. Eline Jammaers

Het onderzoek van prof. dr. Jammaers kijkt naar de sociale constructie van ‘verschil’ binnen de context van betaalde arbeid in dienstverband en ondernemerschap. Ze beoogt daarbij de binaire tegenstelling die nefast zijn voor inclusie binnen de maatschappij te bekritiseren (zoals bijvoorbeeld het valse onderscheid tussen zelfbeschikking en structuur, lichaam/geest en mens/dier). Uiteindelijk hoopt ze via dit onderzoek bij te dragen aan meer reflectie over wie de machthebbers zijn in onze samenleving en hoe we die macht meer gelijk kunnen verdelen.

Onderzoek naar de rol van computeralgoritmen op de arbeidsmarkt

drs. Jannes Zwaenepoel, promotor: prof. dr. Patrizia Zanoni

Het onderzoek van drs. Zwaenepoel onderzoekt hoe geavanceerde computeralgoritmen (ook wel machine learning-algoritmen) de relaties tussen mensen beïnvloeden. In zijn promotieonderzoek maakt hij gebruik van sociomateriële theorie die ons in staat stelt om onze relatie met technologie te heroverwegen. Hij werkt momenteel aan onderzoek naar hoe actoren op de arbeidsmarkt deze nieuwe technologie gebruiken om de manier waarop mensen werken te hervormen.

Onderzoek naar racio-etniciteit, handicap en seksuele oriëntatie in werkomgevingen

drs. Sandra Bogaers, promotor: prof. dr. Koen Van Laer

Drs. Sandra Bogaers onderzoekt de rol van racio-etniciteit, handicap en seksuele oriëntatie in de werkomgeving. Via een postkoloniaal perspectief legt ze de processen bloot die voor structurele ongelijkheid op de werkvloer zorgen, waaronder (subtiele) discriminatie, ontmenselijking en alterisering. Door te begrijpen hoe deze (historische) machtsrelaties zich vestigen in de werkomgeving, wil drs. Bogaers meebouwen aan een meer evenredige en gelijke arbeidsomgeving.

Onderzoek naar loopbanen in creatieve industrieën

dr. Hannelore Van den Abeele

Het doctoraal onderzoek van dr. Van den Abeele onderzocht loopbanen in creatieve industrieën. Het onderzoek focust op hoe materialiteit (objecten, documenten en ruimtes) een rol speelt in het organiseren en in organisaties en gebruikt concepten van Actor-Network-Theory om die processen te begrijpen.

Onderzoeksinteresses: werk en loopbanen creatieve industrieën, kunsten, materialiteit, kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Onderzoek naar duurzaam HRM

drs. Tim Gielens, promotor: prof. dr. Koen Van Laer

Het onderzoek van drs. Tim Gielens situeert zich op het kruispunt tussen mens, organisatie en maatschappij. Zijn doctoraatsonderzoek exploreert de zin en/of onzin van een duurzame benadering binnen Human Resources Management in de context van hedendaagse arbeidsmarktontwikkelingen.

INSPIRE

INSPIRE is het Europese kenniscentrum voor inclusieve gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Het brengt baanbrekende kennis, ambitieuze beleidsbenaderingen en innovatieve praktijken samen om een toegangspoort te bieden voor wetenschappers, gelijkheidsdeskundigen, praktijkwerkers en opleiders om met elkaar in contact te komen, kennis en praktijken te delen en nieuwe te creëren. Het ambitieuze onderzoeksprogramma ontwikkelt nieuwe, relevante indicatoren voor inclusieve Gender Equality Plan (GEP) ontwikkeling, voert een GEP monitoring onderzoek uit in heel Europa en identificeert de voorwaarden die nodig zijn voor GEP impact. Het vult belangrijke kennislacunes over intersectionaliteit op en bouwt tegelijkertijd aan empirisch onderbouwde en veelbelovende praktijken in regionaal gender gerelateerd innovatiebeleid. Om de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen en de European Research Area (ERA) te versterken, wordt gebruik gemaakt van een gedistribueerde aanpak waarin kennis, knowhow en nieuwe mogelijkheden verspreid voor een meer open en inclusieve onderzoek en innovatiesector in heel Europa. Het hoofddoel is het versterken van de kennis voor geïnformeerde beleidsvorming door een praktijkgerichte aanpak en het actief betrekken van beleidsmakers en onderzoek & innovatie-financiers voor een meer inclusieve toekomst.

INSPIRE rekent op 4 kennis- en ondersteuningscentra (KSH's) onder leiding van academici en praktijkwerkers in heel Europa om baanbrekende kennis te ontwikkelen over het ondersteunen van verandering, bredere participatie, intersectionaliteit en het bevorderen van innovatie en verandering in de private sector. Deze KSH's zullen steun verlenen aan 12 praktijkgemeenschappen (CoP’s) om de uitvoering van het GEP te vergemakkelijken en wederzijdse steun te bevorderen voor de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve praktijken, opleiding op maat en pan-Europese gegevensverzameling. De Universiteit Hasselt zal meer specifiek nagaan hoe organisaties in onderzoek en innovatie kunnen overstappen van GEP's en interventies op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI) naar inclusieve intersectionele GEP's die verandering in de richting van gelijkheid bevorderen.

Onderzoekers: Prof. Dr. Patrizia Zanoni, prof. Dr. Koen Van Laer & PhD studente Joanna Beeckmans

Gefinancierd door de Europese Commissie, Horizon Europe

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/inspirequality/

Facebook: https://www.facebook.com/inspirequality

Twitter: https://twitter.com/INSPIREquality_

Website: https://www.inspirequality.eu/