Over SEIN

MISSIE
SEIN verricht fundamenteel en toegepast onderzoek naar diversiteit, (on)gelijkheid, identiteit en inclusie. Diversiteit verwijst naar de sociaal-demografische kenmerken die de sociale positie van individuen en groepen bepalen, zoals geslacht, etniciteit (afkomst, cultuur, taal en religie), klasse, leeftijd en handicaps. De termen ongelijkheid en insluiting verwijzen naar de onevenwichtige machtsverhoudingen en de mechanismen van sociale uitsluiting waarbij identiteit en identiteitsverschillen een rol spelen.

Het onderzoek van SEIN bestrijkt de economische, sociale en ethische dimensies van diversiteit. SEIN ondersteunt ook acties die gelijkheid en integratie bevorderen.

Staff

Prof. dr. Koen Van Laer

Functie
Hoofddocent

Prof. dr. Eline Jammaers

Functie
Assistant professor

Dr. Hannelore Van den Abeele

Functie
Post-doc

Sandra Bogaers

Functie
Doctoraatstudent

Jannes Zwaenepoel

Functie
Doctoraatstudent

Tim Gielens

Functie
Doctoraatstudent

Floris De Krijger

Functie
Doctoraatstudent

Veronika Lemeire

Functie
Doctoraatstudent

Sabine Heulsen

Functie
Administratieve ondersteuning

Tine Vandendriessche

Functie
Praktijkassistent

Pauline Vanheusden

Functie
Praktijkassistent