Innovation Management

Expertise

Ons onderzoek richt zich op innovatie strategieën van bedrijven. Meer specifiek bestuderen we de organizatie van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en externe partijen (universiteiten, klanten, leveranciers en startups), de rol van menselijk kapitaal (samenstelling van top management teams en de rol van steronderzoekers en migranten), intellectuele eigendomsstrategieën (octrooien, handelsgeheimen, technologie licenties) en de effecten van strategische beslissingen (offshoring, overnames) op het mentaal welzijn en het verloop van werknemers binnen bedrijven.

In de afgelopen jaren hebben wij een sterke expertise opgebouwd in kwantitatief onderzoek aan de hand van publicatie en patentdata. Het merendeel van onze studies richten zich op hoogtechnologische sectoren, zoals de electronica en farmaceutische sector, waar we opzichten hebben opgebouwd rond de bescherming van intellectuele eigendom en de organisatie van interacties en kennisoverdracht tussen bedrijven en kennisinstellingen. Heel wat (lopend) onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met grote en kleine innovatieve ondernemingen.

We vormen een relatief klein maar hecht team van onderzoekers en werken samen met onderzoekers uit een selecte groep van onderzoekspartners in Europa (KU Leuven, Universiteit van Maastricht, Copenhagen Business School, University of Bath, Neoma Business School) en de Verenigde Staten (UC Berkeley, Haas Business School). In de komende jaren zullen we de onderzoeksgroep versterken door continu te investeren in nieuwe onderzoeksprojecten, door een betere toegang te verkrijgen in internationale onderzoeksnetwerken en door een stevige band te ontwikkelen met geïnteresseerde bedrijven in België en het buitenland.

Indien u, als onderzoeker, bedrijf of journalist, geïnteresseerd bent in ons onderzoek of andere opportuniteiten tot samenwerking ziet, ontvangen wij graag van u een mail: linde.colen@uhasselt.be

Trefwoorden

COÖPERATIEVE INNOVATIE STRATEGIEËN, GLOBALISATIE VAN INNOVATIE, INTELLECTUELE EIGENDOMSSTRATEGIEEN, KENNIS TRANSFER, MENSELIJK KAPITAAL, MENTAAL WELZIJN VAN WERKNEMERS, OPEN INNOVATIE

Verantwoordelijke

Yannick BAMMENS

Medewerkers

  • Yannick BAMMENS
  • Lily-Anne HONS
  • Stijn KELCHTERMANS
  • Bart LETEN
  • Jean-Pierre SEGERS
  • Wim VANHAVERBEKE
  • Eline WIJNS

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht