Human-Computer Interaction en eHealth

Expertise

De onderzoeksgroep HCI and eHealth verricht onderzoek in Informatica, met een focus op mens-machine interactie (Human-Computer Interaction, HCI). eHealth is een belangrijk toepassingsdomein in de gehele onderzoeksportfolio van de groep. De HCI and eHealth onderzoekseenheid wordt geleid door Prof.dr. Karin Coninx, en de groep heeft uitgebreide ervaring in basis- en toegepast onderzoek, vaak in de context van multi-/interdisciplinaire onderzoeksconsortia. De meest uitgewerkte onderzoekslijnen zijn (1) technologie-ondersteunde neurologische revalidatie en (2) preventie en revalidatie voor hartpatiënten, naast exploratief onderzoek in een aantal andere eHealth en technologie-ondersteunde contexten.

Het verrichte onderzoek is gedreven door een stakeholder-georiënteerd perspectief (zoals gebruikers-/patiënt-gecentreerde benaderingen, ontwerp en ontwikkeling van tools voor medische professionals die de efficiëntie en effectiviteit bevorderen, user experience engineering, persuasive design technieken, personalisatie,). Tevens bouwen deze activiteiten verder op grondige kennis van informatica en mens-machine interactie (bv. mobiele toepassingen en sensor-gebaseerde data collectie, interactie in virtuele en verrijkte (augmented) omgevingen, serious games, revalidatierobotica en krachtterugkoppeling,   methodologische onderwerpen in gebruikersgericht ontwerp en ontwikkeling (user-centred software engineering),...

We passen een gefundeerde onderzoeksmethodologie toe (grounded research methodology, bijvoorbeeld steunend op theorie, strevend naar de ontwikkeling en modellen en richtlijnen voor ontwerp, gebruik makend van formele experimenten in lijn met evidence-based benaderingen,). Met behulp van het stakeholder-gericht perspectief, de (software-)technische know-how en soliede methodologische benaderingen, bevordert onze onderzoeksgroep links tussen eindgebruikers, medische en revalidatiepartners, en andere technische partners in een multidisciplinaire onderzoekssamenwerking.

De belangrijkse onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep HCI and eHealth zijn:

 • User-Centred Software Engineering (gebruikersgericht ontwerp en ontwikkeling); onderzoek rond user-centred methodologieën en tool-ontwikkeling ter ondersteuning van interdisciplinaire design- en development teams; User Experience engineering en evaluatie; participatieve methodes; aanwending van dergelijke methodologie in diverse toepassingsdomeinen waaronder eHealth, Computer Linguistics,
 • Verdieping in selectie van onderwerpen van Human-Computer Interaction (gebaseerd op voorafgaand onderzoek); persuasive interactive systems, motivatie, personalisatie en adaptiviteit, gamification / serious games, intelligible visualisations, virtual and augmented reality
  Voorbeelden/projecten: serious games (GWAP / Games With a Purpose) for in linguistics in Hercules COSER;
 • HCI in de context van cardiale revalidatie en preventie; telerevalidatie; theorieën/modellen/toepassingen van Persuasion; theorieën/modellen/ toepassingen van Shared Decision Making; self-management apps and motivational apps; e-learning tool development; guideline-based exercise prescription + decision support systems (EXPERT-tool);
  Voorbeelden/projecten: H2020 CoroPrevention; FWO-ICA (international coordination action) EXPERT network, TBM PRIORITY, SharedHeart study (opgestart in BOF PhD),
 • HCI in de context van neurologische revalidatie; onderzoek rond technologie-ondersteunde revalidatie via robotica en krachtterugkoppeling, trainingsomgevingen en serious games, gebruik van sensoren en tangible devices, omgeving voor handvaardigheidstraining met gamification, (mobiele applicaties voor de) combinatie van cognitieve en motorische vaardigheden tijdens training en meting (assessment), voorkomen van en meten van vermoeidheid tijdens wandelen,
  Voorbeelden/projecten: Interreg I2-CoRT (accelerator for innovation in rehabilitation technology met o.a. serious games en robotica; project afgesloten 2021), interne projecten met de WalkWithMe app en applicaties voor dual tasking (motorisch en cognitief),

De onderzoeksgroep HCI and eHealth van Universiteit Hasselt is een zelfstandige onderzoeksgroep in de faculteit Wetenschappen, Informatica sinds November 2021, na lange tijd ingebed geweest te zijn UHasselts Expertise Centre for Digital Media, EDM.

Trefwoorden

eHealth, Human-Computer Interaction , Ontwerp, Persuasive design, Preventie en revalidatie, Serious games, User-centred design

Verantwoordelijke

Karin CONINX

Medewerkers

 • Shahrzad BABAEI BALDERLO
 • Cindel BONNEUX
 • Karin CONINX
 • Wald HABETS
 • Wim RAMAKERS
 • Rosa Lilia SEGUNDO DIAZ
 • Ayesha TAHIR

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht