Expertise

Als onderzoeksgroep van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur richten we ons op ontwerpmatige, sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten van onze gebouwde omgeving, van interieur tot stad. Onze onderzoekers, doctorandi en ontwerpers voeren fundamenteel en toegepast onderzoek uit waarbij de slogan van de faculteit, 'Design for Life', de leidraad vormt: met een multidisciplinaire aanpak en de mens als centraal element richten we ons op maatschappelijk belangrijke thema's. We hebben daarbij ook expliciete aandacht voor de mogelijkheden van ontwerpen als onderzoeksmethode (ontwerpend onderzoek). Het onderzoek tekent zich globaal bekeken af rond vijf onderzoekslijnenlijnen: Adaptive reuse/ Heritage (herbestemming): leegstaande kerkgebouwen, onderbenutte villa's, verlaten historisch erfgoed. Hoe kunnen we omgaan met dit patrimonium? Welke ruimtelijke scenario's zijn mogelijk of wenselijk en wat zijn hiervan de verschillende consequenties? Sustainability (duurzaamheid): het ecologische vraagstuk en de energieproblematiek hebben een steeds sterkere impact op onze gebouwde omgeving. Op welke manier kan duurzaamheid in het ruimtelijk ontwerpproces geïntegreerd worden en hoe kunnen ontwerpers ondersteund worden in hun zoektocht naar creatieve en duurzame oplossingen? Capacity building (participatie en capaciteitsopbouw): er zijn veel stakeholders in ruimtelijke ontwerp- en transformatieprocessen, zeker op stedenbouwkundige schaal, maar hoe kan men bestaande en toekomstige gebruikers engageren en actief betrekken in dit proces? Bieden nieuwe media hier nieuwe mogelijkheden? Designing for More (ontwerpen voor iedereen): hoe worden ruimtes gepercipieerd en ervaren door diverse groepen van gebruikers? Op welke manier kan men ruimtes ontwerpen waarin ook mensen met een functiebeperking goed functioneren zonder dat dit stigmatiserend wordt? Hoe kan belevingsgericht ontwerpen bijdragen aan de levenskwaliteit van bewoners? FRAME: deze onderzoekslijn, in samenwerking met de collega's van MAD-Research, focust op artistiek onderzoek en onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. De artistieke praktijk vormt een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes.

Trefwoorden

Belevingsgericht ontwerpen, Capaciteitsopbouw, Duurzaamheid, Herbestemming, Ontwerpend onderzoek, Participatie, Retail Design, Scenografie, Universal Design

Verantwoordelijke

Jan VANRIE

Medewerkers

 • Syed Hamid AKBAR
 • Nadin AUGUSTINIOK
 • Charlotte BECKERS
 • Jo BERBEN
 • Richard BESHA
 • Chris BESSEMANS
 • Iris BEULS
 • Ann BOSSEREZ
 • Jo BROEKX
 • Asli CICEK
 • Ilse CLAES
 • Mirte CLERIX
 • Guy CLEUREN
 • Teodora CONSTANTINESCU
 • Elke COUCHEZ
 • Lieve CUSTERS
 • Rob CUYVERS
 • Roel DE RIDDER
 • Aarnoud DE RYCKER
 • Oswald DEVISCH
 • Stefan DEVOLDERE
 • Maretha DREYER
 • Hubert FROYEN
 • Bieke GEPTS
 • Maria GIL ULLDEMOLINS
 • Oliva GONDA
 • Hannelore GOYENS
 • Joani GROENEWALD
 • Nonku GROOTBOOM
 • Els HANNES
 • Jasmien HERSSENS
 • Saidja HEYNICKX
 • Liesbeth HUYBRECHTS
 • Elke IELEGEMS
 • Vlad IONESCU
 • Naveed IQBAL
 • Bart JANSSENS
 • Kim JANSSENS
 • Shubira KALUGILA
 • Ermal KAPEDANI
 • Johannes KLAPS
 • Elke KNAPEN
 • Jonas KNAPEN
 • Sander LAMBRIX
 • Le LE
 • Inge LENS
 • Dieter LEYSSEN
 • Colm MAC AOIDH
 • Sarah MARTENS
 • Carmen MARTENS
 • Daniel MBISSO
 • Marie MOORS
 • Livin MOSHA
 • Naomi NEELEN
 • Saul NKINI
 • Rafael NOVAIS PASSARELLI
 • Erik NUYTS
 • Goda PALEKAITE
 • Teresa PALMIERI
 • Erik PELICAEN
 • Rudolf PEROLD
 • Ann PETERMANS
 • Micheline PHLIX
 • Kris PINT
 • Bie PLEVOETS
 • Peter PRINCEN
 • Evy PUELINCKX
 • Katelijn QUARTIER
 • Remco ROES
 • Barbara ROOSEN
 • Oksana SAVCHUK
 • Gwendoline SCHAFF
 • Tine SEGERS
 • Nadia SELS
 • Elisa SERVAIS
 • Godfrey SEVERE
 • Sabina SIEGHART
 • Ruth STEVENS
 • Victoria TARANU
 • Koenraad VAN CLEEMPOEL
 • Nick VAN LOY
 • Nikolaas VANDE KEERE
 • Jan VANRIE
 • Griet VERBEECK
 • Stefanie WECKX
 • Lieve WEYTJENS
 • Mela ZULJEVIC

Publicaties

Meer info

Terug naar het Onderzoeksinstituten, -centra en -groepen overzicht