Lustrumlezing en panelgesprek: De strijd tegen klimaatverandering. Wat kunnen wij doen?

25 april 2023
19:30 - 21:15
Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, aula Louis Verhaegen
Nationaal Park Hoge Kempen Nationaal Park Hoge Kempen

Dit event is reeds afgelopen

Jaar na jaar worden warmterecords gebroken. Met de huidige internationale klimaatplannen zullen we niet onder de 1,5 graad opwarming blijven, wat ernstige gevolgen heeft voor mens en natuur. Als we niets doen, sterft een derde van alle plant- en diersoorten mogelijk nog binnen een eeuw uit.

De strijd tegen klimaatverandering is volop aan de gang! Deze experts geven hun visie en gaan daarna met elkaar in gesprek:

  • Ignace Schops, voorzitter Bond Beter Leefmilieu, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, ondervoorzitter van de Klimaatzaak, lid van het Climate Leadership Corps van Al Gore.

  • Nadia Soudzilovskaia, hoofd van de Ecotron UHasselt en professor in Klimaatverandering en Ecosysteemdiensten.

  • Valerie Trouet, wetenschappelijk directeur van het nieuwe Klimaatcentrum in Ukkel, professor aan de universiteit van Arizona en wereldwijd bekend voor haar klimaatonderzoek aan de hand van jaarringen van bomen.

De reeks Lustrumlezingen vindt plaats i.s.m. Limburg lezingen van de gouverneur en de deputatie naar aanleiding van de 50ste verjaardag van UHasselt. Je bent ook van harte uitgenodigd op:

  • dinsdag 16 mei voor een lezing over de Einstein Telescope
  • dinsdag 20 juni voor een lezing over het thema Onderwijs, met expert Dirk Van Damme

Meer over ons jubileumjaar vind je op uhasselt.be/50jaar​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

Terug naar het Agenda overzicht