Een groeiplan voor een sterke universiteit en sterke regio

In 2018 presenteerde UHasselt haar Groeiplan voor de verdere uitbreiding van haar opleidingsaanbod. Een gerichte uitbreiding die de welvaart en het welzijn van de regio duurzaam moet versterken.

Header Groeiplan Header Groeiplan

Te weinig Limburgse jongeren die naar de universiteit trekken. Te veel jong talent dat de regio verlaat. De stokkende democratisering van het hoger onderwijs. Het zijn de belangrijkste (onderwijs)uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt. Uitdagingen waarop UHasselt een antwoord moét en wíl bieden.

In haar Groeiplan schuift de universiteit concreet twaalf opleidingen naar voren die aansluiten op de sociale, economische en maatschappelijke noden in en van de regio. Concreet gaat het om:

 • master biologie
 • burgerlijk ingenieur
 • bio-ingenieur
 • master materiomics
 • master verpleeg- en vroedkunde
 • master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg (Healthcare Engineering)
 • master geneeskunde
 • master sociologie
 • master communicatiewetenschappen
 • bachelor sociale wetenschappen
 • opleidings- en onderwijswetenschappen
 • master bestuurskunde

Tegelijkertijd spreekt UHasselt in het plan de ambitie uit om een centrum voor inclusief en excellent leren op te richten, waarmee ze – in tandem met met alle relevante stakeholders – de onderwijskansen in Limburg verder wil verhogen.

In 2019 kende de Vlaamse Regering vier opleidingen uit het Groeiplan toe: materiomics (master), verpleeg- en vroedkunde (master), systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg (master) en sociale wetenschappen (bachelor).


Lees meer over onze argumenten en nieuwe opleidingen in de Executive Summary (pdf, 215 KB).