Stimuleringsfonds

Het stimuleringsfonds van de dienst Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking (DIOS) voorziet financiering voor internationale projecten en mobiliteiten. Voorwaarde is dat deze bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het beleidsplan en/of het UHasselt Global Minds programma. Global Minds is een programma ondersteunt door VLIR-UOS om capaciteitsopbouw aan UHasselt te vergroten en zo bij te dragen aan duurzame ontwikkelingen en partnerschappen samen met landen in het Zuiden.

Jaarlijks publiceert de dienst Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking drie verschillende oproepen.

Oproep

Deadline

DIOS Incentive fund & Global Minds call for projects

Voorjaar

Najaar

DIOS Mobility programme

Oktober

Februari

Mei

Global Minds predoctoral visits

Oktober

Februari

Mei

De oproepen zijn terug te vinden op de specifieke webpagina van het stimuleringsfonds.