Internationaal beleid

Beleid Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking

De UHasselt is een civic universiteit: trouw aan onze oorspronkelijke opdracht nemen we onze verantwoordelijkheid op, engageren we ons en zetten we onze kennis in voor de samenleving. De UHasselt werk hiervoor samen met universiteiten, onderzoekcentra, bedrijven en organisaties overal ter wereld. We verwelkomen jaarlijks studenten, gastdocenten en onderzoekers uit alle continenten en stimuleren ook eigen studenten, personeel en onderzoekers om tijd in het buitenland door te brengen.

UHasselt hecht met andere woorden veel belang aan internationalisering en mobiliteit. Het internationaliseringsbeleid heeft dan ook als prioritaire doelstelling om deze internationale dimensie verder te versterken in de werking van de universiteit. Deze ambitie is uitgewerkt in 4 strategische doelstellingen:

  • Het versterken van de internationale uitstraling van UHasselt
  • Het stimuleren en faciliteren van kwaliteitsvolle internationale mobiliteit
  • Het dragen van de internationale mindset van UHasselt door haar studenten, onderzoekers en personeelsleden
  • Het verder ontwikkelen van 'education and science sharing' met ontwikkelingslanden.

Om deze doelstellingen te realiseren, is er het Stimuleringsfonds van de dienst Internationalisering & ontwikkelingssamenwerking die financiële ondersteuning biedt voor internationale projecten en (onderzoeks)verblijven.