Lokalenverhuur

Als civic universiteit vinden wij het belangrijk om onze gebouwen ter beschikking te stellen voor externen. U kan bij ons dus terecht om een vergaderzaal, aula, receptieruimte,.. te huren.

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw

Ons aanbod

Op beide campussen kan u terecht in verschillende soorten lokalen. Er zijn een aantal auditoria, gewone leslokalen, vergaderzalen en ruimtes voor bijv. recepties of exposities ter beschikking. U kan steeds bij ons terecht voor een gepast voorstel. Opgelet: omwille van ons steeds groter wordend onderwijsaanbod neemt de druk op onze lokalen steeds meer toe. We zien ons dus genoodzaakt om externe reservaties op weekdagen pas vanaf 18u00 toe te staan in onze gebouwen.

U geniet op onze campus van gratis WiFi, alsook zijn onze lokalen recent uitgerust met state-of-the-art apparatuur. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte zalen en hun capaciteit.

Campus Diepenbeek

Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

 • Aula H1 (110 plaatsen)
 • Aula H6 (275 plaatsen)
 • Auditorium A102 (280 plaatsen)
 • Klein leslokaal (20 - 30 plaatsen)
 • Groot leslokaal (40 - 50 plaatsen)
 • Vergaderzaal E139 (36 plaatsen)
 • Vergaderzaal E140 (16 plaatsen)
 • Agora (600 plaatsen)
 • Wintertuin (50 - 60 plaatsen)

Campus Hasselt

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

 • Louis Verhaegen aula (390 plaatsen)
 • Louis Roppe aula  (184 plaatsen)
 • Foyer (400 plaatsen, staand)
 • Klein leslokaal in Faculteit Rechten (20 plaatsen)
 • Groot leslokaal in Faculteit Rechten (50 plaatsen)
 • Vergaderzaal OG-B1.1 - groene zaal (30 plaatsen)
 • Vergaderzaal OG-C1.1 - blauwe zaal (20 plaatsen)
 • Vergaderzaal OG-D1.1 - gele zaal (20 plaatsen)

Uw aanvraag indienen

Bent u geïnteresseerd om van één van onze faciliteiten gebruik te maken? Dan moet u eerst een aanvraag indienen. Dit kan eenvoudig via mail naar ellen.muyters@uhasselt.be. Uw aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

 • de duidelijke omschrijving van uw organisatie en haar doel
 • de contactpersoon met facturatieadres, telefoonnummer en e-mailadres voor de verdere behandeling van de aanvraag
 • beschrijving van de activiteit en de doelgroep
 • vermelding van de datum en timing

Het organiseren van events op zaterdag en zondag is bespreekbaar mits bijkomende praktische en financiële afspraken.

Contact

Ellen Muyters

Locatie
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Functie
Verantwoordelijke lokalenverhuur

Campus Diepenbeek

Locatie
Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Campus Hasselt

Locatie
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Bevestiging

Na indiening van uw aanvraag, wordt uw verzoek in behandeling genomen. Zodra dit goedgekeurd is, ontvangt u van ons een bevestiging en kan u aan de slag met de voorbereiding. Neem zeker onderstaande richtlijnen ook in acht.

Voorbereiding en signalisatie

Aanstellen van een verantwoordelijke

Door de organisatoren moet steeds een verantwoordelijke worden aangesteld. Deze verantwoordelijke ontvangt op zijn naam een bevestiging van de gemaakte reservatie.

In gereedheid brengen van de zalen

Het in gereedheid brengen van de zalen gebeurt in principe binnen de overeengekomen reservatieperiodes. Afwijkingen hierop kunnen enkel toegestaan worden na overleg met de verantwoordelijke van UHasselt.
Opbouw- en opruimwerkzaamheden mogen in geen enkel geval de normale activiteiten onderwijs en onderzoek van UHasselt verstoren.

Aanbrengen van opschriften

Het aanbrengen van opschriften, teksten, versieringen, signalisatie, enz. kan slechts gebeuren in overleg met de verantwoordelijke van UHasselt.

Annulering of verbreking

UHasselt heeft ten allen tijden éénzijdig het recht een activiteit te annuleren of te onderbreken indien de werkelijke aard en inhoud van de activiteit in ernstige mate afwijkt van de originele aanvraag.
UHasselt kan eveneens activiteiten annuleren of onderbreken die concurrentieel zijn met de opdracht die UHasselt als onderwijsinstelling vervuld en/of hieraan ernstige schade kunnen toebrengen of die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid van de inrichtende instantie

 • elke schade die direct of indirect zou worden toegebracht aan de normale gebruikers van de campus, de campusgebouwen, de installaties en het meubilair op de campus, ten gevolge van de voorbereiding, de inrichting zelf en de nakomende activiteiten van de te organiseren evenementen, de personen of instanties die in opdracht van of met toelating van de inrichters medewerken of aanwezig zijn.
 • elke schade die aan de personen direct of indirect betrokken bij de evenementen, zou kunnen overkomen door hun verblijf op de campus.

Verzekering

In verband met het voorgaande heeft UHasselt een verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid afgesloten bij Ethias (inhoud van de waarborg (pdf, 41 KB)). In het bedrag van de huur is de prijs van de verzekering inbegrepen.

Diefstal en beschadiging

Universiteit Hasselt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker.

Veiligheidsrichtlijnen

 • Vergewis u van de plaats van UITGANG, NOODUITGANGEN en brandblusapparaat.
 • Begeef u kalm naar de aangewezen vluchtweg bij het horen van het eventuele ontruimingssignaal.
 • Hou bij de installatie van tentoonstellings-en andere standen, zoveel mogelijk de ontruimingsgangen vrij. De standen en eigen materiaal zelf moeten ook veilig zijn.
 • Het vermogen van de elektrische aansluiting moet nagekeken worden, zodat overbelasting van het net vermeden wordt.
 • EHBO-lokalen:
  • Campus Diepenbeek: gebouw D, lokaal D15
  • Campus Hasselt: Oude gevangenis, lokaal D0.7
 • Bij eventuele problemen: richt u tot het onderhoudspersoneel of de Securitasagent:
  • Campus Diepenbeek: 0475/94 30 02
  • Campus Hasselt: 0493/59 38 33

Ingeval van brand of ernstig ongeval onmiddellijk de hulpdiensten oproepen d.m.v. het telefoonnummer 112. Aansluitend eerste hulp vragen via het onderhoudspersoneel of de Securitasagent.