Giften en schenkingen

SPONSORING VAN INFRASTRUCTUUR

UHasselt biedt je de mogelijkheid om onze auditoria, gebouwen, labo’s… te sponsoren. Je kan in dat geval rekenen op zichtbaarheid of kan zelfs jouw naam schenken aan een bepaald auditorium, gebouw, labo… Een unieke kans: onze campussen trekken elke dag vele honderden studenten, onderzoekers, medewerkers én bezoekers uit binnen- en buitenland.

SPONSORING VAN PRIJZEN

Wil je jouw naam liever verbinden aan een prijs voor beloftevolle studenten/wetenschappers, excellent onderzoek, opmerkelijke masterproeven of doctoraatsproefschriften? Dat kan! Zo bouw je een band op met (jong) talent.

ONZE COMMUNITY

Als sponsor/schenker maak je automatisch deel uit van onze community van studenten, alumni, professoren, onderzoekers en medewerkers. We houden je op de hoogte van al het UHasselt-nieuws via onze nieuwsbrief, ons magazine én jaarverslag. En je krijgt een uitnodiging in de bus voor grote academische ceremonies, interessante lezingen, een blik achter de schermen…

SPONSORING PRAKTISCH

Als sponsor krijg je in ruil voor de gegeven steun zichtbaarheid en worden je idealen en engagement zichtbaar in de samenleving.

Aangezien een fiscaal attest alleen mogelijk is voor een gift zonder tegenprestatie kunnen we je bij sponsoring geen fiscaal attest bezorgen.

Bij sponsoring ontvangt men een welbepaalde tegenprestatie: de naam, logo, enz. worden getoond (op website, banner, brochures, enz.)  Het is geen “schenking om niet” zoals bij een gift. Ook bij sponsoring worden de gelden ingezet voor vrij en onafhankelijk, belangeloos onderzoek en/of onderwijs.

UHasselt zal voor de sponsorovereenkomst een factuur opmaken en uitreiken aan de sponsor, rekening houdend met de btw-wetgeving (in België met 21% BTW).