Hoe schenken aan UHasselt?

Elke schenking begint bij een verhaal.
Ons verhaal begint hier.

Campus D Campus D

Wat zijn je mogelijkheden?

Er zijn verschillende manieren om UHasselt via het Universiteitsfonds te steunen:

 • U kan UHasselt opnemen in uw testament (handgeschreven en/of notarieel testament).
 • U kan schenken aan een bestaand fonds of een nieuw fonds (op naam) oprichten.
 • U kan een leerstoel (op naam) oprichten.
 • U kan een studie-, reis-, stage-, of doctoraatsbeurs financieren.
 • U kan natuurlijk ook schenken zonder specifiek doel – dus niet aan een fonds of beurs, maar aan het Universiteitsfonds in het algemeen. Deze schenking kan financieel zijn, alsook een handgift (bvb. waardevolle collectie munten, boeken,...)
 • Levensmoment: u kan uw familie of vrienden vragen om in plaats van bloemen of een geschenk een schenking te doen aan UHasselt. De schenker ontvangt hiervoor een fiscaal attest. Levensmomenten kunnen een geboorte, babyborrel, verjaardag, huwelijk, jubileum, pensionering zijn. Maar ook bij het overlijden van een dierbare kan u beslissen een bepaald fonds te steunen.

Hoe kan je schenken?

 • Via overschrijving op het IBAN-rekeningnummer BE36 4532 5278 1181
  (BIC-code KREDBEBB).
 • Vermeld steeds bij overschrijving de naam van het doel waaraan u schenkt.
 • Giften vanaf 40 euro zijn 45 % fiscaal aftrekbaar.
  Een schenking van 100 euro kost jou dankzij het fiscale attest dan slechts 55 euro.
 • UHasselt bezorgt u één keer per jaar een fiscaal attest.
  (Voor giften vanaf 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht om voortaan ook jouw Rijksregisternummer toe te voegen aan de fiche voor de belastingdienst. Hierdoor kan de fiscus uw belastingvoordeel correcter toewijzen en vooraf invullen op uw belastingaangifte binnen Tax-on-web. Doet u een gift in naam van een bedrijf ? Geef dan het nummer door van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Liever eerst praten? Contacteer ons gerust voor een afspraak.

0% OVERHEADKOSTEN

UHasselt houdt 0%  overheadkosten in. Iedere euro die u schenkt gaat integraal naar uw gekozen doel.