Ecotronfonds

Klimaatverandering grijpt steeds sterker om zich heen – ook in ons dagelijks leven. Dankzij jouw steun aan het Ecotronfonds kunnen we beter begrijpen én voorspellen hoe ecosystemen – en bij uitbreiding onze hele leefomgeving – zullen reageren op een veranderend klimaat.

Ecotron Juni 2021 07 Ecotron Juni 2021 07

Wat is het onderzoek?

Wat is de Ecotron?

De Ecotron bestaat uit 12 hoogtechnologische klimaatkamers waarin het klimaat van pakweg 2070 nagebootst kan worden. Dat laat ons toe om een béter beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering – bijvoorbeeld voor boven- en ondergrondse ecosystemen. In de 12 klimaatkoepels meten, controleren en manipuleren onderzoekers er onder meer vochtigheid, temperatuur en de concentraties aan broeikasgassen zoals CO2.

Om welk onderzoek gaat het zoal?

Wat zijn de effecten van een veranderend klimaat op de biodiversiteit in het Nationaal Park Hoge Kempen? Of op de cycli van koolstof, stikstof en water? En wat gebeurt er met het bodemleven wanneer periodes van droogte elkaar sneller opvolgen en langer worden? Het zijn onder meer zulke vragen waarop onderzoekers – met behulp van de Ecotron een antwoord proberen te vinden.

Wat gebeurt er in het Field Research Centre?

Het Field Research Centre – het veldonderzoekscentrum van UHasselt, op een boogscheut van de Ecotron – vormt dé uitvalsbasis voor wetenschappelijk onderzoek rond biodiversiteit en natuurbeheer en -ontwikkeling. Het in kaart brengen en analyseren van de Limburgse natuur, de (biotoop van) nachtzwaluwen en everzwijnen, de economische waarde van diensten geleverd door de natuur, de gevolgen van/grenzen aan menselijk handelen op ecosystemen… Het zijn slechts enkele topics waarop een internationaal team uit een waaier van disciplines focust.

Impact van het onderzoek

Het onderzoek in de Ecotron leert ons beter begrijpen én voorspellen hoe ecosystemen – en bij uitbreiding onze hele leefomgeving – zullen reageren op een veranderend klimaat.

Impact van jouw schenking

Jouw schenking aan het Ecotronfonds gaat naar onderzoek binnen zowel de Ecotron als het Field Research Centre, naar het onderhoud van de hoogtechnologische Ecotron en naar het stimuleren van uitwisselingen tussen studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Wil je meer weten over dit fonds? Contacteer ons gerust.

Wil je schenken aan het Ecotronfonds?

Schenk nu

Het Ecotronfonds is een initiatief van het Centrum voor Milieukunde en het Field Research Centre van UHasselt. De naam van het fonds ontleent zich aan de Ecotron Hasselt University aan de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Meer info via de website van het Field Research Centre.