FONDS EPIDEMIOLOGIE VAN INFECTIEZIEKTEN

Het coronavirus heeft iedereen er meer dan ooit bewust van gemaakt hoe snel een virus zich kan verspreiden en ons leven ingrijpend kan veranderen. Met uw steun kunnen we de verspreiding van infectieziekten en virussen gedetailleerd in kaart brengen én trends oppikken nog voor de eerstelijnszorg er melding van maakt.

Waarvoor worden giften aan het fonds gebruikt?

Uw giften en schenkingen worden voor 100% ingezet om het epidemiologisch onderzoek naar infectieziekten (Data Science Institute) te ondersteunen. Dankzij uw bijdrage kunnen we projecten en initiatieven opzetten om essentiële inzichten en kennis te vergaren die uiterst belangrijk zijn in het bestrijden van infectieziekten. Uw bijdrage maakt wel degelijk een verschil en creëert een impact op korte termijn in het belang van uw familie, vrienden, kennissen, kinderen en collega’s en onze maatschappij.

Wat is een infectieziekte?

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals virussen en bacteriën. Verkoudheid is een veel voorkomende infectieziekte en doorgaans snel overwonnen door ons immuunsysteem. Echter, bepaalde infectieziekten kunnen ons zeer ziek maken, bv. COVID-19, griep, Ebola en nog vele andere.

Om welk onderzoek gaat het?

Om de dynamiek in de verspreiding van infectieziekten goed te begrijpen, zijn de onderzoekers voortdurend op zoek naar data, veel data. Deze data vormen de noodzakelijk input voor wiskundige en statistische modellen. Hiermee kunnen verschillende facetten van de evolutie van een infectieziekte in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld de snelheid waarmee het virus wordt doorgegeven, de trends in ziekenhuisopnames enz. Met uw steun kunnen we meer en betere data verzamelen en onze modellen steeds vernieuwend inzetten in de strijd tegen infectieziekten.

Infectieradar.be is het nieuwste wapen!


Infectieradar peilt wekelijks naar eventuele symptomen van alle Belgen en hun kinderen. Hiermee kan een trend richting meer of minder infectie sneller worden opgepikt. Beleidsmakers, wetenschappers maar ook allerlei medische instanties (ziekenhuizen, apothekers, dokters, ...) hebben er alle baat bij om tijdig geïnformeerd te worden. Bezoek zeker het platform survey.infectieradar.be. Hier kan u zichzelf aanmelden (anoniem) voor ons onderzoek en ook uw symptomen rapporteren. De website wordt regelmatig geupdate met de meest actuele resultaten in ons onderzoek.

In de strijd tegen infectieziekten kunnen we allemaal ons steentje (‘of een centje?’) bijdragen.

Hopelijk kunnen we rekenen op uw steun!

VIDEO:

Engels
https://www.youtube.com/watch?v=tTzVSwcSRpw

Frans
https://www.youtube.com/watch?v=9u_aUNSJrzQ

Duits
https://www.youtube.com/watch?v=T8QG6GI49EM


Het Fonds Epidemiologie van Infectieziekten is een initiatief van het Data Science Institute. (https://www.uhasselt.be/DSI). DSI ondersteunt en versterkt de samenwerking tussen verschillende data science-onderzoeksgroepen aan de universiteit.

Wil u schenken aan het Fonds Epidemiologie van Infectieziekten?
Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen zijn