Talenten Academie Limburg - TALim

Tieners helpen talenten te ontdekken en te ontwikkelen

Talim Talim

In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. TALim wil een aantal onder hen die kansen bieden. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk.

20,8% schoolverlaters - Wat doet TALim?
TALim wil de hoge schooluitval tegengaan: we stellen vast dat in Vlaanderen 12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma – verlaten, in Genk is dat 20,8 % (cijfers 2018-2019). Vergelijkbaar hoge cijfers vinden we in de andere voormalige mijngemeenten en Leopoldsburg met een gemiddelde schooluitval van 16,4%.
Enkele andere cijfers: in Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, in de mijngemeenten en Leopoldsburg is dat gemiddeld 29,8%. Terwijl in Vlaanderen 28,0% van de jongeren in de derde graad een BSO richting volgt is dat in de genoemde gemeenten 33,8%.

Door tieners breed te laten kennismaken met alle mogelijke interessevelden en beroepen binnen TALim, kunnen we samen werk maken van deze cijfers. Zo gunnen we elke tiener om zijn haar talent te vinden en dit talent (later) te kunnen inzetten in de samenleving: een winst voor de samenleving én de tiener.
Na Genk en Beringen wil TALim vervolgens in andere Limburgse gemeenten en Leopoldsburg, tieners stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Doel is om zo op termijn 1.500 jongeren te bereiken.
TALim baseert zich daarvoor op het model van TADA in Brussel en de Nederlandse IMC weekendscholen, waar cijfers o.a. aantonen dat het programma een grote impact heeft op vroegtijdige schoolverlaters. TALim focust zich op tieners voor wie haar aanbod het grootste verschil maakt.

Tieners helpen hun talent te ontdekken en zich te ontwikkelen
TALim start met tieners uit het vijfde leerjaar. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen zij samen met bevlogen professionals en vrijwilligers. De tieners ontdekken er hun talenten. Dat gebeurt via presentaties, doe-sessies en bezoeken aan bedrijven, diverse organisaties en andere initiatieven.

Het programma loopt over drie jaar en de jongeren zwaaien dus na het eerste jaar secundair onderwijs af bij TALim. Maar toch niet helemaal: ze blijven als ‘alumni’ verbonden met TALim en kunnen zo hun ervaringen doorgeven aan de volgende generatie. Na drie jaar bij TALim weten ze immers beter waartoe zij in staat zijn, wat hen boeit, waar en hoe de uitdagingen aanpakken. Dat zal hen niet alleen stimuleren in hun verdere schoolloopbaan en in hun later leven, maar hen ook helpen om hun sociaal kapitaal te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van anderen in de samenleving.

Professionals en vrijwilligers zorgen ervoor dat de jongeren, hun ouders en de gastdocenten zich thuis voelen in TALim, door een attent onthaal en door een fijn contact. Ze weten hoe belangrijk maatschappelijke diversiteit is en nog meer zal worden. Die diversiteit omarmen, zorgt ervoor dat ze allen ambassadeurs worden voor een diverse en betrokken samenleving.

TALim Genk
In oktober 2021 is de werking in Genk gestart. In het stadion van KRC Genk ontvangen we 36 gemotiveerde tieners. Volgend schooljaar worden er dat 72, het jaar nadien al 108.

TALim Beringen
Vanaf september 2022 zijn de Talenten Ateliers voor tieners uit het vijfde leerjaar van start op de campus van het Spectrumcollege in Beringen.

Met dank aan gastdocenten en vrijwilligers
TALim kan rekenen op een team van vrijwilligers die ervoor zorgen dat de jongeren, hun ouders en de gastdocenten zich thuis voelen. “Het team achter TALim weet hoe belangrijk maatschappelijke diversiteit is, en dat belang zal in de toekomst enkel maar groeien. Hier wordt dan ook binnen TALim sterk op ingezet, zo bouwen we met dit project mee aan een diverse en betrokken samenleving”, zegt Luc De Schepper die vanuit UHasselt het initiatief voor TALim nam.

Steun TALim
De Talenten Academie Limburg - TALim - is een privé-initiatief en wordt voornamelijk gefinancierd met subsidies en steun van bedrijven en particuliere middelen.
Het startbudget komt van de Provinciale Raad Sint-Vincentius vzw Limburg. Dit budget werd aangevuld met een subsidie van "Een Hart voor Limburg" en uitgebreide logistieke ondersteuning van UHasselt, de wetenschappelijke expertise van UHasselt, UCLL en PXL.
TALim – Talenten Academie Limburg – functioneert onder UHasselt, meer bepaald binnen De School van Educatieve Studies.

Omdat TALim wil uitbreiden naar andere Limburgse gemeenten, zoeken ze milde schenkers – bedrijven, organisaties, overheden en burgers - die TALim genegen zijn en de verdere toekomst financieel of via een andere bijdrage willen steunen.

“We zijn erg dankbaar voor de steun die we krijgen voor ons project. Het is mooi om te zien dat het belang van TALim erkend wordt. Ook voor bedrijven is dit project op termijn bijzonder waardevol, want door meer jongeren een diploma te laten behalen en voortijdige schooluitval te vermijden, helpt dit initiatief om de krapte op de arbeidsmarkt de volgende jaren te verminderen”, zegt Herman Reynders die mee aan de wieg van het TALim initiatief stond.

Hoe kan je steunen?
Doe een overschrijving op de rekening BE36 4532 5278 1181 (BIC-code KREDBEBB) van het Universiteitsfonds UHasselt met vermelding TALim.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Je kan ervoor kiezen een éénmalige schenking te doen of maandelijks een bedrag over te maken.


Wil je een grote schenking doen neem dan contact op met het Universiteitsfonds – Frédérique de Keyser, coördinator Universiteitsfonds UHasselt - universiteitsfonds@uhasselt.be - 0471/05 02 37

TALim- Coördinator Steffanie Leen - steffanie.leen@talim.be – 0486/79 10 34

Meer weten over TALim, klik hier voor de TALim website