Studieavond Patrimonium 2022

Actualia familiaal vermogensrecht

Studieavond • 3 uur • Nederlandstalig


Ook dit jaar zijn we trots om - ondanks de nog steeds bijzondere tijden - een nieuwe titel te presenteren in de reeks Patrimonium en dit te koppelen aan een studieavond.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, ‘Relatievermogensrecht’ en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek. In het derde deel worden actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Daarna worden in het vierde deel de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2022 komen Engeland en Wales, Frankrijk en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hercodificatie van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Uit deze boeiende bijdragen hebben we enkele actuele onderwerpen geselecteerd die op een praktische manier toegelicht worden tijdens een studieavond die een perfecte aanvulling vormt op het boek. Mr. Ann Maelfait licht de recente rechtspraak in het familiaal vermogensrecht toe. Prof. dr. Charlotte Declerck en raadsheer Bart Van Den Bergh belichten voor u de hercodificatie van het familiaal vermogensrecht in het Burgerlijk Wetboek.

Een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen inzake het familiaal vermogensrecht!

UHasselt corporate

Programma

18.00u

Onthaal deelnemers

18.15u

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

De heer Sven Mosselmans, raadsheer in het Hof van Cassatie, praktijklector KU Leuven

18.30u

Recente rechtspraak familievermogensrecht

Mr. Ann Maelfait, advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

19.15u

De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 boek 2 Burgerlijk Wetboek

Prof. dr. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt, advocaat

20.00u

De hercodificatie van het giften- en erfrecht in boek 4 Burgerlijk Wetboek

De heer Bart Van Den Bergh, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

20.45u

Vraagstelling

21.00u

Slotwoord door de voorzitter

Datum en tijdstip

Deze studieavond door op dinsdag 20 december om 18.00 uur.

Locatie

 • Stadscampus Hasselt
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus
 • Op 20min. fietsen van Campus Diepenbeek
 • Studieruimte in historisch erfgoed: de Oude Gevangenis

Campus Hasselt

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Accreditatie

Volgende erkenningen werden aangevraagd:

 • Orde van Vlaamse Balies
 • Nationale Kamer van Notarissen
 • IGO. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt alleen tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

Inschrijvingsgeld & subsidies

 1. Deelname studieavond + boek Patrimonium 2022: 179 euro (excl. btw)
 2. Deelname studieavond + boek Patrimonium 2022 met abonnement: 158 euro (excl. btw)
 3. Indien u niet kan deelnemen aan de studieavond kan u het boek bestellen aan 112 euro per stuk. (incl. btw/excl. verzendkosten).
 4. Een abonnement op Patrimonium nemen kan aan 90 euro (incl. btw/excl. verzendkosten). U krijgt dan automatisch jaarlijks de nieuwe editie toegestuurd.


Indien u deelneemt aan de studieavond, kan u gebruik maken van KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.