Studienamiddag 'Sterk burgerschap als grondslag voor betere burgerparticipatie in ruimtelijke ordening en leefmilieu.'

Studienamiddag • 3,5 uur • Nederlandstalig


Goede burgerparticipatie is onmisbaar op het domein van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu. Het slagen of falen van allerlei projecten hangt er vaak vanaf. Cruciaal daarbij is dat de menselijke kwaliteiten waarover burgers beschikken worden aangewend en gecultiveerd. Denk maar aan tolerantie, zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid, empathie, creativiteit, en nog vele andere. Burgerschapskwaliteiten dienen als voedingsbodem voor een bloeiende democratie. Openbare besturen en begeleiders van participatieprocessen kunnen ervoor zorgen dat die kwaliteiten optimaal worden ingezet en versterkt. Daartoe dienen zij te werken vanuit een emanciperende visie en participatiemethodes te hanteren die burgers toelaten het beste van zichzelf te geven.

Tijdens deze studienamiddag wordt de link gelegd tussen wie burgers zijn als mens (hun innerlijke wereld) en hoe zij handelen tijdens democratische besluitvormingsprocessen (de zichtbare wereld). De insteek is tegelijk beschouwend en praktisch. Politieke inzichten, ethiek, wereldse spiritualiteit en concrete werkmethodes worden naadloos met elkaar verweven. De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk aan de hand van concrete cases zoals de Limburgse Noord-Zuid verbinding en het plaatsen van windturbines. De deelnemers krijgen een bredere visie op wat burgerparticipatie kan zijn, en op de mogelijkheden die zij biedt voor diepgaande democratische vernieuwing.

UHasselt corporate

Doelgroep

Advocaten in omgevingsrecht, omgevingsambtenaren, participatieambtenaren, ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, organisaties die zich inlaten met burgerparticipatie, stakeholders op het vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening, lokale politici en beleidsmakers. En natuurlijk iedereen die interesse heeft in burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

Datum en tijdstip

Deze studienamiddag gaat door op dinsdag 28 juni van 13.30 tot 17.00 uur.

Programma

Thema

Spreker

Burgerschapskwaliteiten: wat houden ze in en waarom is het ontwikkelen ervan belangrijk? Leefomgevingsconflicten als case.

Prof. dr. Eric Lancksweerdt

Burgerschapskwaliteiten, het algemeen belang en private belangen.

Prof. dr. Stijn Verbist

De Limburgse Noord-Zuidverbinding als interessante case voor het ontwikkelen van burgerschapskwaliteiten.

Hannelore Goyens

Slaag- en faalfactoren bij het opzetten van burgerparticipatie op lokaal vlak.

Prof. dr. Johan Ackaert

Panelgesprek.

Sarah Martens (UCLL), Wim Van Roy (De Wakkere Burger) en Christophe Lambrechts (Ringland).
Moderator: Mike Gelders, advocaat en bemiddelaar.

Locatie

  • Stadscampus Hasselt
  • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus
  • Op 20min. fietsen van Campus Diepenbeek
  • Studieruimte in historisch erfgoed: de Oude Gevangenis

Campus Hasselt

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 125 excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW).
Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Inbegrepen in de prijs zijn:

  • Het boek "Sterk Burgerschap. Burgerschapskwaliteiten als voedingsbodem voor een bloeiende democratie" door Prof. dr. Eric Lancksweerdt, uitgegeven bij Gompel&Svacina, ISBN: 9789463713702
  • Digitale hand-outs van de presentaties (indien van toepassing)
  • Pauze met koffie, thee en Limburgse vlaai

Accreditatie

Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies wordt aangevraagd.