Campus Hasselt Lr 10

Master in de ergotherapeutische wetenschap

Het uitgangspunt van de opleiding is de eigen finaliteit van het beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. De opleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de ergotherapie. In de opleiding staan kritisch oplossingsgericht denken centraal.

De missie van de opleiding is om jou op te leiden tot een professional die in staat is om:

  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen;
  • leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • een innoverende rol te spelen in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate wijze te implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

Deze opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door:


Master in gender en diversiteit

De masteropleiding Gender en Diversiteit biedt cruciale theorievorming, terminologie en analytische vaardigheden die je in staat stellen verschillende domeinen van onze samenleving, en hun samenhang, te analyseren. Cruciale concepten daarbij zijn emancipatie, identiteit, verschil en macht, die steeds weer op verschillende manieren aan bod komen in de discussies tussen docenten en studenten.

De kracht van de interuniversitaire opleiding ligt in haar interdisciplinariteit. Docenten en studenten zijn afkomstig uit de vijf Vlaamse universiteiten, en verschillende faculteiten en departementen, en komen soms van buiten België. Dit levert uitdagende en vruchtbare discussies en uitwisselingen op, die horizon-verbredend zijn voor iedereen die eraan deelneemt. Een betere plek voor het ontwikkelen van een ‘critical mind’ is er niet!

Bekijk hier de brochure van de opleiding.

www.mastergenderendiversiteit.be


Master in global health

The Master of Science in Global Health is an, English-taught, two-year programme, starting in september 2019.

Course content

Every day we are faced with important global health challenges of the 21st century, such as chronic diseases, mental illnesses, ageing population, the health consequences of climate change, pollution, and migration. These challenges can only be effectively addressed through an interdisciplinary, intersectoral, global approach that tackles the multiple causes and consequences. The Master of Science in Global Health provides you with the necessary knowledge and skills to manage these complexities by giving you a sound theoretical basis, mixed with applied classes and an internship. Together, this training package prepares you to become a catalyst for change as a global health professional.

Practical information

The Master in Global Health is jointly organised by the five Flemish Universities in Belgium: Ghent University, Antwerp University, Catholic University of Leuven, Free University of Brussels and the tUL (cooperation between Hasselt University and Maastricht University). Classes will be taught in Ghent, Antwerp and Leuven.

https://masterglobalhealth.be/


Master in toerisme

Toerisme-wetenschap is een uitdagend en complex interdisciplinair studiedomein. Toerisme is een belangrijke economische sector die wereldwijd meer dan 5% van het Bruto Globaal Product uitmaakt.  Het is ook een sociaal fenomeen waarbij sociale groepen en culturen uit soms totaal andere gebieden van de wereld met elkaar in contact komen en met elkaar interageren. Ten slotte is toerisme ook een ruimtelijk fenomeen en vindt het plaats in een fysieke omgeving waar het grote milieu-impacten kan hebben. De opleiding master in het toerisme is daarom een interdisciplinaire studie waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie diepgaand worden geïntegreerd.

Een consortium van zes instellingen heeft de schouders gezet onder de masteropleiding in het toerisme. De intense samenwerking tussen KU Leuven, die de coördinatie van de opleiding op zich neemt, Universiteit Hasselt (UHasselt), VIVES, Thomas More Mechelen, Artesis Plantijn Hogeschool en PXL garandeert de openheid en veelzijdigheid van deze opleiding.

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50311049.htm#activetab=diploma_omschrijving