dr. Amr ALI ELDIN

dr. Amr ALI ELDIN

Onderzoek

Disciplinecodes: Machine learning en besluitvorming (01020104), Andere informatie- en computerwetenschappen niet elders geclassificeerd (01029999), Software engineering (01020606), Databasesystemen en -architecturen (01020502), Ubiquitous computing (01020307)