De heer Toon MOONS

De heer Toon MOONS

Onderzoek

Disciplinecodes: Publieke economie (05020111), Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie (05020105), Ontwikkelingsplanning en -beleid (05020301), Innovatie, onderzoek en ontwikkeling, technologische verandering, intellectuele eigendomsrechten (05020305), Macro-economisch beleid, macro-economische aspecten van overheidsfinanciën en algemene vooruitzichten (05020504), Belgisch openbaar bestuur (05060801)

Projecten

Er zijn 2 onderzoeksprojecten gevonden

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2023 - 2024

Academiejaar 2022 - 2023