dr. Jasper DECKERS

dr. Jasper DECKERS

Onderzoek

Disciplinecodes: Organische chemische synthese (01040504), Chemische karakterisering van materialen (01040301), Nanochemie (01040302), Optische eigenschappen van materialen (01040303), Synthese van materialen (01040307)

Projecten

Er zijn 1 onderzoeksprojecten gevonden

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2022 - 2023