Mevrouw Merel VRANCKEN

Mevrouw Merel VRANCKEN

Over mezelf

Merel Vrancken is sinds 2019 assistent grondwettelijk recht aan de UHasselt. Hiervoor behaalde ze haar diploma van master in de rechten aan de KULeuven. Ze bereidt een doctoraat voor over segregatie in het onderwijs op basis van sociaaleconomische status, waarbij ze onderzoekt in welke mate het recht van de mensenrechten een antwoord kan bieden op het probleem van segregatie in het onderwijs op basis van sociaaleconomische status.

In het kader van haar doctoraat bouwt Merel expertise op inzake segregatie in het onderwijs, het recht op onderwijs en het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie, met bijzondere focus op de uitsluitingsgrond sociaaleconomische status. Daarnaast is ze ook ruimer geïnteresseerd in inclusief onderwijs, discriminatie van personen met een handicap en religieuze kentekens in het onderwijs.

In 2023 won ze de Jonathan Cooper OBE prijs voor haar (Engelstalige) paper over 'Segregatie in het onderwijs en een desegregatieverplichting onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens', gepubliceerd in European Human Rights Law Review 2024, issue 2.

Merel Vrancken is lid van het redactieteam van de academische blogs Strasbourg Observers en Tijd voor Mensenrechten en het redactieteam van het Tijdschrift voor Mensenrechten. Ze organiseerde in 2020 en 2021 de eerste twee edities van de Young Legal Researchers Conference.

Doctoraatsproject: een mensenrechtelijke blik op segregatie in het onderwijs op basis van sociaaleconomische status

Het doel van dit doctoraatsproject is om de mogelijkheden en beperkingen te onderzoeken van het recht van de mensenrechten om een antwoord te bieden op het probleem van segregatie in het onderwijs, met een bijzondere focus op de facto segregatie op basis van sociaaleconomische status. Vlaanderen wordt hierbij gebruikt als case study. Sociaalwetenschappelijk onderzoek toont aan dat segregatie in het onderwijs omvangrijk is en ongelijke onderwijskansen creëert. Dit geldt in het bijzonder voor segregatie op basis van sociaaleconomische status. Deze segregatie is alomtegenwoordig in Vlaanderen, dat een onderwijssysteem heeft dat kinderen verdeelt in verschillende stromen en scholen op basis van verdienste. Segregatie in het onderwijs op basis van deze grond benadeelt zo kinderen die reeds heel hun leven benadeeld zijn, en dat terwijl onderwijs typisch wordt gezien als een forum dat gelijke kansen voor de toekomst creëert. Hoewel nagenoeg alle mensenrechteninstrumenten een verbod op discriminatie bevatten, bevatten slechts enkelen een uitdrukkelijk verbod op segregatie. Dit project onderzoekt in welke mate verboden van discriminatie in het recht van de mensenrechten eveneens (alle vormen) van segregatie in het onderwijs verbieden. Het gaat bovendien na of segregatie op basis van sociaaleconomische status verboden is en kan worden in het recht van de mensenrechten.

Promotor: prof. dr. Stijn Smet

Copromotor: prof. dr. Jan Theunis

Doctoraatscommissie: prof. dr. Eva Brems en prof. dr. Wouter Vandenhole

Looptijd: sept. 2019 - sept. 2025

Onderzoek

Disciplinecodes: Constitutioneel recht (05050204), Mensenrechtenwetgeving (05050211), Internationaal recht (05050214)

Publicaties

Bekijk alle UHasselt publicaties van Mevrouw Merel VRANCKEN

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2023 - 2024

Academiejaar 2022 - 2023

In de kijker

Merel VRANCKEN

E-mail:
E-mail Merel
Telefoon:
+3211268970
Ben jij Merel VRANCKEN? Log in om deze pagina aan te passen