Info voor bedrijven en organisaties

Binnen de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen zijn er verschillende samenwerkingsvormen met studenten, docenten en onderzoekers. De meest voorkomende samenwerkingsvorm is een stage, maar er zijn ook diverse andere mogelijkheden.

Stage BEW Fruit At Work 03 Stage BEW Fruit At Work 03
Stage BEW Fruit At Work 18

Studenten

Samenwerken met studenten kan op verschillende manieren. De meest courante vorm is een stage, maar ook gastcolleges, bedrijfscases en masterproeven zijn interessante samenwerkingsvormen.

Meer info? Contact via liesbeth.celis@uhasselt.be of +32 (0) 11 26 86 63

Stages

Onze ambitie: win-win

Een stage is een unieke leerkans voor de student én de ideale gelegenheid voor u om u te laten confronteren en inspireren door.

 • een professionele vraag te laten beantwoorden
 • een project dat op de plank blijft liggen, toch te kunnen opstarten
 • geconfronteerd te worden met het hoe en waarom binnen in uw bedrijf
 • u te laten inspireren door actuele academische topics...

... en misschien zelfs om uw toekomstige werknemer of collega nu al van dichtbij te leren kennen!

Ons doel

Studenten kunnen tijdens het (laatste) masterjaar van hun opleiding proeven van het toekomstige beroepsleven door te werken aan een reëel stageproject of managementvraagstuk. De belangrijkste algemene doelen die wij nastreven bij een stage zijn

 • professionele vaardigheden verwerven in een authentieke werkomgeving en
 • reeds verworven kennis en inzichten inzetten om uw project maximaal te laten vorderen

Een driepartijenovereenkomst als sleutel tot succes

Een succesvolle stage, zowel voor u als voor de student, willen wij realiseren door

 • goed afgestemde verwachtingen van bij het begin
 • een vlotte communicatie
 • de aanstelling van een projectbegeleider van de Universiteit Hasselt die de stage inhoudelijk mee opvolgt en
 • een nauwe betrokkenheid van alle partijen gedurende het volledige stageproject.
Afbeelding1

Met welk type stageopdracht kunt u bij ons terecht?

Bedrijfseconomische projecten

Kerntaak

Het beantwoorden van een managementvraagstuk dat zich situeert binnen één functioneel bedrijfsdomein (boekhouding, marketing, logistiek...) of waarbij er een wisselwerking is tussen verschillende bedrijfsdomeinen.

Duurtijd

 • 30 werkdagen stage tijdens het tweede semester (van februari tot en met mei)
 • spreiding van de dagen en het tijdstip van oplevering van het project zijn in overleg te bepalen

Timing

Om u een idee te geven van de voorziene timing, kunt u hieronder het proces van werving tot kennismaking met de student raadplegen.

Projecten met een technologische of analytische invalshoek

Kerntaak

(Mee)werken aan een bedrijfseconomisch project met een technologische of analytische invalshoek.

Duurtijd

 • 50 werkdagen stage tijdens het volledige academiejaar (van september tot en met mei)
 • spreiding van de dagen is in overleg te bepalen.

Timing

Projecten gelinkt aan processen, data & informatie

Kerntaak

(Mee)werken aan een bedrijfsproject waarbij bedrijfsprocessen en de rol van data, informatie en IT worden in kaart gebracht, geanalyseerd en/of ontworpen.

Duurtijd

 • 80 werkdagen stage tijdens het volledige academiejaar (van september tot en met mei)
 • spreiding van de dagen is in overleg te bepalen

Timing

Voorbeelden

Stagemogelijkheden kunnen gezocht worden binnen elke afdeling van uw bedrijf. Hieronder vindt u alvast enkele voorbeelden van projecten die door studenten werden uitgewerkt:

 • Optimalisatie van het kredietverleningsproces van een financiële instelling
 • Verhogen van impulsaankopen door aan de slag te gaan met winkelinrichting
 • Optimalisatie van de eigen logistieke capaciteit ten opzichte van het uitbesteden van logistieke activiteiten
 • Voorspellen en onder controle houden van de liquiditeitspositie van een startend of sterk groeiend bedrijf
 • Optimalisatie van de supply chain van halfafgewerkte producten
  Ontwerp van een digitaal platform met vragen en antwoorden voor startende ondernemers
 • Onderzoek naar de perceptie van klanten over een bepaald product
  Ontwerp van een business model voor een nieuw product / dienst
 • Ontwikkeling van een pricing tool
 • In kaart brengen van het salesproces en identificatie van verbeterpunten
 • In kaart brengen van het management controlesysteem en identificatie van verbeterpunten
 • Kostprijsanalyse van producten en diensten (inclusief indirecte kosten)
 • Financiële analyse in de diepte
  ...

Twijfelt u of uw project geschikt is voor onze studenten? Dien uw project dan zeker in. Wij geven u graag feedback.

Begeleiding & beoordeling

De student wordt tijdens de stage begeleid door

 • een mentor van het bedrijf en
 • een projectbegeleider van de Universiteit Hasselt.

De mentor en de student vormen gedurende de stage een team, waarbij de mentor de rol van coach op zich neemt. De student zal op regelmatige basis initiatief nemen tot het krijgen van feedback. Na afloop van de stage geeft de stagementor een kwalitatieve beoordeling van de student aan de hand van een beoordelingsformulier en door in gesprek te gaan tijdens de mondelinge verdediging van de student.

Een stageopdracht indienen

Enkele aandachtspunten:

 • Formuleer de stageopdracht zo concreet en afgelijnd mogelijk. Op die manier heeft uw project het meeste kans om geselecteerd te worden door ons, maar ook door de student.
 • De taken van de student dienen zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de taken van een pas afgestudeerde master. Een meeloopstage kan deel uitmaken van de opdracht, maar kan niet de kerntaak zijn.
 • Stem best nu al af wie de rol van mentor zal opnemen. Op die manier kunnen we meteen de juiste personen met elkaar in contact brengen.
 • Houd bij het afbakenen van het project steeds het aantal dagen stage in het achterhoofd. Een project moet voor de student haalbaar zijn binnen de voorziene tijdsspanne.
Dien uw project nu in!

Stage testimonial

Yani Princen, masterstudente Handelswetenschappen afstudeerrichting Ondernemerschap en management heeft stage gelopen bij bedrijf Fruit At Work. Yannick Aerts, co-CEO, CSR Manager en analist bij Fruit At Work was bedrijfsmentor van Yani. Het bedrijf heeft al enkele projecten met onze studenten bedrijfseconomie uitgevoerd en is heel tevreden over de samenwerking.

Stage BEW Fruit At Work 15
“Tijdens een stage krijg je een concreet managementvraagstuk voorgelegd: Fruit At Work is klaar om internationaal te groeien en ik kreeg de opdracht een management adviesrapport uit te werken over franchising. Het was aan mij om uit te zoeken of de producten en diensten van Fruit At Work geschikt zijn voor buitenlandse expansie en onder welke voorwaarden. Dankzij de positieve feedback van mijn bedrijfsmentor heb ik echt het gevoel dat ik een bijdrage kon leveren en dat mijn werk geapprecieerd wordt. Het was interessant om te zien hoe een bedrijf in werkelijkheid draait en de sfeer op de werkvloer mee te krijgen. Je hebt niet vaak de kans om te zien hoe alles ‘behind the scenes’ binnen een bedrijf verloopt.”
Yani Princen, masterstudente Handelswetenschappen afstudeerrichting Ondernemerschap en management
“We zijn aangenaam verrast van de werkijver en het niveau van de afgeleverde projecten van de studenten. Yani kreeg een concreet vraagstuk voorgelegd - is ons model geschikt voor franchising- en heeft daar een uitgebreid rapport rond uitgewerkt. Dit is een document waar wij verder op kunnen bouwen. In de toekomst willen we nog met UHasselt samenwerken. De studenten zijn tevreden met het werk dat ze mogen doen en wij met de uitwerking daarvan. Een mooie wisselwerking dus!”
Yannick Aerts, co-CEO, CSR Manager en analist bij Fruit At Work
Stage BEW Fruit At Work 16

Andere samenwerkingsvormen

Gastcolleges

Bedrijven geven één of meer gastcolleges over specifieke onderwerpen die verband houden met een opleidingsonderdeel. Wilt u zich aanmelden om een gastcollege te geven? Dien dan uw aanvraag in of neem contact op.

Masterproeven

Masterproeven bestaan uit een langlopend onderzoeksproject naar een concrete probleemstelling. De academische literatuur met betrekking tot de probleemstelling wordt geanalyseerd, gevolgd door een empirische studie die een wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor de probleemstelling biedt.

Bedrijfscases

Business cases geven studenten de kans om na te denken over een reëel probleem dat verband houdt met een cursusonderwerp. De casus is typisch een probleem waar een bedrijf op dat moment mee kampt. Studenten bereiden de casus voor (individueel of in teams) en komen met innovatieve en inspirerende oplossingen voor het probleem. Business cases worden meestal gecombineerd met een bedrijfsbezoek.

Pexels Fauxels 3183150

Onderzoekers

Onze faculteit heeft een sterke traditie van samenwerken met kleine en grote organisaties zowel uit de dienstensector als de industrie. Onze onderzoekers streven naar kwalitatieve inzichten gebaseerd op gepaste wetenschappelijke methodologieën. Een overzicht van onze onderzoeksdomeinen vindt u hier terug.

Meer info? Contact via lotte.verdonck@uhasselt.be

Onderzoeksprojecten

Zowel korte termijn (bv. enkele maanden) als meer lange termijn (3-4 jaar) projecten zijn mogelijk. Samenwerking tussen een bedrijf en kennisinstelling komt doorgaans in aanmerking voor subsidies vanuit de Vlaamse Overheid, zoals o.a. VLAIO. Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt in deze context o.a. interessante subsidies aan zowel onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten als junior (Baekeland mandaten) en senior onderzoekers (Innovatie mandaten). Bovendien is UHasselt erkend adviesverstrekker via KMO-portefeuille en heeft als erkenningsnummer DV.A217905.

Contractonderzoek

Indien uw bedrijf een advies of analyse nodig heeft in een bepaald domein, kan u beroep doen op wetenschappelijke dienstverlening of contractonderzoek. Onze onderzoeksexpertise en know-how wordt dan ingezet om u een antwoord te bieden, gebruikmakend van verschillende contractformules op vlak van duur en budget.

Uf Filterfoto

Universiteitsfonds UHasselt

Indien u ons onderzoek wilt steunen, maar u heeft geen concreet samenwerkingsproject, dan kunt u een schenking doen via ons Universiteitsfonds. Voor meer informatie over donaties kunt u contact opnemen met Frédérique de Keyser of Johan Schoofs.

Contact en ligging

Liesbeth Celis

Functie
Stafmedewerker Onderwijsprojecten

Lotte Verdonck

Functie
Business Developer