Logo UHasselt

menu

Campusleven


Studentenleven

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDENTENVERENIGINGEN

De UHasselt heeft een rijk en boeidend studentenverenigingsleven.

Naast het studeren heeft elke student nood aan sociaal contact, zowel op de campus als daarbuiten. Alle studenten in het algemeen en de eerstejaars in het bijzonder zoeken interactie en contact onderling door gezellig samenzijn en actief deelnemen aan tal van activiteiten.

Onze studentenverenigingen zorgen voor deze activiteiten gaande van TD's over cantussen tot dopen en ontgroeningen.
Vormende events zoals voorbereiding op de masters of het werkveld maken echter het verenigingsleven compleet.

Elke faculteit heeft een eigen studentenvereniging verbonden aan de ganse faculteit of één van haar opleidingen:

 • A.S.G. : faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (IIW).
 • Hermes : faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (opleidingen TEW, HW, HI
                en HI-BIN).
 • Themis : faculteit Rechten.
 • Miezerik faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen - opleiding geneeskunde.
 • Biomedica faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen - opleiding Biomedische
                 Wetenschappen.
 • Filii Lamberti : faculteit Wetenschappen - opleidingen Wiskunde, Fysica en Informatica.
 • DIP's : faculteit Wetenschappen - opleidingen Chemie en Biologie
 • Commeatus : School voor Mobiliteitswetenschappen;
 • Rekinéa : faculteit Revalidatiewetenschappen.
 • Sofa: faculteit Architectuur en kunst.

Hiernaast zijn er eveneens alternatieve studentenvetrenigingen actief op de UHasselt:

 • Ambifaarke: studentenfanfare
 • CCG: Christelijke Campus Gemeenschap
 • ESN Hasselt: de vereniging voor internationale en Erasmus studenten. ESN organiseert verschillende activiteiten om de integratie van buitenlandse studenten op de campus te bevorderen.
 • BeMSA Hasselt: Belgian Medical Student Association
 • Elsa Hasselt: The European Law Students' Association Hasselt
 • LVSV: Liberaal Vlaams Studenten Verbond; liberaal ideologische partij

 

 

ccg

commeatus

dips

ESN Hasselt

Filii Lamberti

Hermes

 

Miezerik

 

 

De UHasselt werkt ook graag samen met het Senioren Konvent (SK) en de studentenclubs:

Aan de UHasselt zijn ook diverse studentenclubs actief. De studentenclubs onderscheiden zich van de erkende studentenverenigingen door hun aparte werking. Bovendien kunnen leden enkel op uitnodiging toetreden. Elke studentclub heeft haar eigen entiteit en visie.

Het Senioren Konvent (SK) is een overkoepelend orgaan dat een wakend oog op de werking van de studentenclubs houdt. Men kan contact opnemen met het Senioren Konvent via het e-mailadres: sk.uhasselt.diepenbeek@gmail.com.

Hoewel de studentenclubs niet door de UHasselt gereguleerd worden, bestaat er een nauwe communicatie en samenwerking tussen het beleid UHasselt en het Senioren Konvent.

Alle studentenverenigingen UHasselt én clubs van het SK engageren zich voor het opvolgen en respecteren van het doopcharter opgesteld i.s.m. alle onderwijsinstellingen hoger onderwijs Vlaanderen en het ministerie van Onderwijs.

Organiseren van activiteiten in Covid 19 - tijden.

In deze bizare tijden is het niet eenvoudig iets te organiseren.
Om alles veilig, gezond en corona-proof te organiseren heeft de UHasselt een matrix opgesteld die de verenigingen kunnen volgen om te zien of en hoe iets kan georganiseerd worden. 
Hier kunnen de verenigingen terecht voor alle vragen en informatie.

Ook de lokale besturen van de stad Hasselt en de gemeente Diepenbeek hebben i.s.m. de UHasselt, PXL en UCLL een matrix opgesteld voor activiteiten en events op hun grondgebieden.

Bij vragen of onduidelijkheden graag johan.schoofs@uhasselt.be contacteren.