Bachelor en master in de rechten

Waarom rechten studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je studeert tijdens 4 periodes van telkens 10 weken. Aan het einde van elke periode heb je examens. Zo bijt je je vast in de leerstof, verdeel je de werkdruk en krijg je snel feedback.
 • Je wordt specialist in Belgisch, Europees én internationaal recht.
 • Je duikt in concrete juridische vraagstukken met professoren en (praktijk-)assistenten. Je doet mee aan pleitwedstrijden en je kan op (internationale) stage.
 • Je mag bij ons in de les praten!
 • Je hebt veel opties op de arbeidsmarkt: van advocaat, notaris, over diplomaat, bedrijfsjurist, tot beleidsambtenaar op lokaal, regionaal, federaal, Europees of internationaal niveau. Of je wordt ondernemer, journalist of politicus.
Download the brochure
Pleidooi In Rechtbank 22 (1)

Hoe ziet de opleiding eruit?

Meer dan theoretische kennis alleen

Het is een misvatting dat een rechtenstudent regels – die vaak snel wijzigen – uit het hoofd moet leren. Je moet vooral kunnen omgaan met die rechtsregels, en verbanden en toepassingsmogelijkheden zien. Zodat je juridische problemen kan vermijden of oplossen. Het uniek onderwijsmodel van UHasselt brengt je die praktische skills bij:

 • Je werkt in kleine onderwijsgroepen van ca. 20 studenten, onder begeleiding van een vakdeskundige tutor
 • Je mag praten in de les. Beter nog: je moet gewoon praten in een onderwijsbijeenkomst
 • Je hebt niet alleen hoorcolleges maar ook onderwijsbijeenkomsten waaraan zelfstandig werk voorafgaat
 • Je verwerft juridische/praktische skills
 • Je leert zelfstandig werken, samenwerken én presenteren voor een groep

1 academiejaar = 4 periodes: spreid de werkdruk en krijg snel feedback

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes of 'kwartielen'
 • Elk kwartiel duurt 10 weken (inclusief examens)
 • Je krijg telkens een beperkt aantal vakken, zodat je intensief met deze leerstof aan de slag kan
 • Op het einde van elk kwartiel leg je examens af
 • Zo spreid je de werkdruk en krijg je snel feedback
Rechten studeren aan UHasselt dat is actie en interactie. Je scherpt je professionele skills hier aan en je traint dagelijks je gespreksvaardigheden. En zo word je na 5 jaar, met het volste vertrouwen en het grootste enthousiasme, de wereld in gestuurd.
Axelle Mannaerts, alumna

Je krijgt les van experten

Je professoren en tutoren zijn niet enkel academici. Verschillende onder hen zijn ook actief in de juridische praktijk als advocaat, notaris, magistraat, bemiddelaar,... Wat zij jou leren komt dus rechtstreeks uit de praktijkervaring.

Leer pleiten in een echte zittingszaal

In je derde bachelorjaar trek je naar een échte zittingszaal in het Hasseltse gerechtsgebouw waar je in een moot court (oefenrechtbank) je cliënt leert verdedigen. Als je dat leuk vindt, kan je ook deelnemen aan (inter)nationale pleitwedstrijden.

Een boeiende stage? Daar kies je zelf voor!

In je eerste masterjaar kies je voor een nationale stage die minstens twee weken duurt, óf ga je voor minstens één maand op een internationale stage (tijdens de zomervakantie). Je kiest zelf waar dat zal zijn: in de advocatuur of consultancy, bij een bedrijf, de magistratuur, de overheid,... Er is zelfs een stageplek in de Law Clinic van Stellenbosch University in Zuid-Afrika! Of je kiest voor de buitenlandse stage bij de Universidade Presbiteriana Mackenzie in São Paulo (Brazilië). Tijdens zo’n stage krijg je juridische opdrachten van je stagemeester. Echte praktijkervaring opdoen is immers de boodschap!

Word specialist in Belgisch, Europees én internationaal recht

Al vanaf je eerste bachelorjaar gaat er veel aandacht naar de wisselwerking tussen het Belgisch recht, en het Europees en het internationaal recht. Internationaal en Europees recht zijn aan de UHasselt niet gewoon een extra, maar hét fundament van de opleiding. Dit komt onder andere door de expertise en samenwerking van 3 universiteiten: UHasselt, KU Leuven en Maastricht University.

Erasmus

Tijdens je derde bachelorjaar kan je naar Université de Namur via Erasmus Belgica voor een eerst een anderstalige ervaring. In je masteropleiding kan je op Erasmus naar het buitenland, voor 1 semester of voor een volledig academiejaar. Je kan kiezen uit meer dan 15 gastuniversiteiten in onder ander Spanje, Brazilië, Polen, Duitsland, Turkije en Brazilië. Een buitenlandse ervaring vergroot je kansen op de arbeidsmarkt: het toont dat je zelfstandig en verantwoordelijk bent, én in een internationale context kunt werken.

Bachelor

In de 3 bachelorjaren is er een vaststaand curriculum voor alle studenten.

Eerste jaar

 • Je krijgt een grondige basiskennis van het recht en duikt al meteen in Staatsrecht, Verbintenissenrecht en Internationaal en Europees recht
 • Juridische vaardigheden leer je aan in methodologische vakken als Oplossen van juridische problemen en juridisch schrijven
 • Je krijgt Legal English voor de beheersing van je Engelse rechtstaal

Tweede jaar

 • Je verdiept je in rechtstakken zoals Straf- en strafprocesrecht en Zaken- en contractenrecht
 • In het vak Rechtsvergelijking maak je kennis met buitenlandse rechtsstelsels
 • Je krijgt je eerste Engelstalige vakken en we werken aan je Français Juridique

Derde jaar

 • Je vervolledigt je basiskennis in rechtstakken zoals Fiscaal recht, Bestuursrecht en Personen- en samenlevingsrecht
 • Je schrijft een bachelorscriptie
 • Je maakt kennis met de oefenrechtbank ("Moot Court") in het Hasseltse Gerechtsgebouw
 • Optioneel: je gaat op Erasmus Belgica aan de Université de Namur

Het studieprogramma

*Een kwartiel bestaat uit 10 weken (inclusief blok en examens). Het curriculum is steeds onder voorbehoud.

Het kwartielsysteem zorgt ervoor dat je als student zeer snel feedback krijgt.
Eva Taverna, alumna

Master

Je tweejarige masteropleiding kan je zelf mee vormgeven:

 • Je volgt nog enkele plichtvakken zoals Private International Law, Onderhandelen en bemiddelen, en Recht en samenleving
 • Vervolgens kies je voor een afstudeerrichting: Overheid & Recht, of Rechten. Bij deze laatste kies je nog een specialisatie:
  • Private, met focus op persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke van de persoon
  • Corporate, met focus op de economische fiscaal-sociale en vermogensrechtelijke aspecten van het ondernemingsleven
 • Je kiest zelf je stageplaats (in je eerste masterjaar) en het topic van je masterscriptie (in het tweede masterjaar)
 • Je vult je curriculum verder zelf in via keuzevakken uit het aanbod van UHasselt, de KU Leuven of van Maastricht University. Je kiest voor een brede vorming of net voor een specialisatie, bv. in strafrecht, sociaal recht of omgevingsrecht.
 • Optioneel: je kan op Erasmus voor 1 semester of een volledig academiejaar

Bekijk hieronder het curriculum. De volledige inhoud en studiepunten van de master lees je de studiegids.

Curriculum master in de rechten

* Een kwartiel bestaat uit 10 weken (inclusief blok en examens). Het curriculum is steeds onder voorbehoud.

Rechten 2023 24 (1) PF Page 27 Image 0004

Sofie Kerkhofs

Masterstudent Pretoria

Als ik kon, nam ik morgen het vliegtuig al terug. Verblijven in Pretoria was erg confronterend en we hebben tijdens bezoeken ook schrijnende toestanden gezien, die ons een echte reality check bezorgden. In de law clinic deden we eigenlijk een beetje het voorbereidende werk voor wat hier een Pro Deo advocaat is. De mensen die er passeren, kunnen zich geen advocaat veroorloven. Onze focus lag op echtscheidingen. We wilden mensen informeren en hen begeleiden richting rechtbank, iets wat voor hen compleet vreemd is. Maar wat een kans was dit! Een aanrader voor elke rechtenstudent.

Ankara Iremkorucu3

Irem Korucu

Masterstudent op Erasmus Ankara University, Turkije

Eén ding kan ik nu al zeker zeggen: op Erasmus maak je ervaringen voor het leven en vrienden van over de hele wereld.

Oude Gevangenis Nieuw Logo 11

Tim Pagnaer

Student

In probleemgestuurd onderwijs draait alles om jou, zijn docenten benaderbaar en leer je sámen op interactieve wijze, waardoor je een assertieve professional wordt.

Rechtenbib 4

Lien Aerts

Alumna

Internationaal en Europees recht komen al vroeg aan bod in de opleiding. Dit zorgt ervoor dat je een zeer brede blik ontwikkelt, essentieel voor een goede jurist. En als je al die ervaring tijdens een Erasmusuitwisseling ook nog eens mag omzetten in de praktijk, zoals ik deed in Lissabon, zit je écht in pole position op de Europese arbeidsmarkt.

Pleidooi In Rechtbank 23

Moira Blascetta

Alumna

Mijn deelname aan een internationale pleitcompetitie in European Labour Law in Italië was een onvergetelijke ervaring. Ik heb daardoor een groot netwerk gekregen en dankzij deze pleitwedstrijd wist ik het zeker: de advocatuur vormt voor mij de volgende stap!

Voor wie

Je profiel

 • Je bent geboeid door actualiteit, maatschappelijke thema's, recht en rechtvaardigheid
 • Je houdt van logisch redeneren en creatief denken
 • Je kan je mondeling en schriftelijk vlot uitdrukken zodat je correct en genuanceerd kan argumenteren en een helder betoog kan schrijven

Voorwaarden bachelor

 • Kennis van Nederlands, Frans en Engels op het niveau van de derde graad algemeen secundair onderwijs
 • Je hoeft geen toelatingsexamen of voorbereidende cursussen te doen

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen met:

 • academisch bachelordiploma in de rechten behaald in Vlaanderen

Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • professionele bachelor in het bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting rechtspraktijk. Met de goedkeuring van de examencommissie kan je ook worden toegelaten tot het verkorte bachelorprogramma

Het doel van een schakelprogramma is de professionele bachelor op het instapniveau van de masteropleiding te brengen. Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

Het schakelprogramma omvat 90 studiepunten (of minstens anderhalf jaar voltijdse studie). In de praktijk  hebben studenten ongeveer 2 jaar nodig om het schakelprogramma af te ronden. Je volgt samen met de andere studenten opleidingsonderdelen in zowel het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar. Als schakelstudent neem je naast je verplichte curriculum ook 2 keuzevakken op naargelang je interesse. Je kiest aan het einde van het schakelprogramma voor Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht of Ondernemingsrecht en voor Law of the International Market of Fiscaal recht.


Je kan instromen via het verkorte bachelorprogramma:

 • academische bachelor of master
 • academische kandidatuur
 • professionele bachelor na toelating van het opleidingsbestuur Rechten via een gemotiveerd verzoek

De studenten die het verkorte programma volgen kiezen twee van de drie methodologievakken. Het verkorte programma omvat dan 124 of 125 studiepunten (SP) afhankelijk van welke methodologievakken je kiest. De studenten volgen samen met de andere studenten opleidingsonderdelen in zowel het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar.


Bekijk het equivalentieprogramma:

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Aan UHasselt stimuleren we je om zelfstandig te studeren.

Daarom zijn er slechts 10 tot 12 contacturen per week voor

 • hoorcolleges in een grote aula, waarin je een overzicht krijgt van de materie via toelichting van de professor
 • onderwijsbijeenkomsten in een kleine groep van ca. 20 studenten, voor de bespreking van jouw voorbereiding van de zelfstudieopdracht onder begeleiding van een deskundige tutor
 • vaardighedenonderwijs waarin je leert schriftelijk te communiceren op een juridisch correcte manier

Je doet aan zelfstudie, werkt aan (schrijf)opdrachten of casussen en bereidt zo hoorcolleges, onderwijsbijeenkomsten en vaardighedenvakken voor.

Je zelfstandige werk komt neer op een gemiddelde van 28 tot 30 uur per week. Voeg daarbij nog de 10 tot 12 contacturen en je komt uit op een gemiddelde ‘werkweek’ van ongeveer 40 uur.

Start academiejaar

Het academiejaar start midden september 2024. Voorafgaand aan het academiejaar neem je deel aan de introductiedag op campus Hasselt (Oude Gevangenis).

Waar heb je les?

 • Stadscampus Hasselt
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus
 • Op 20min. fietsen van Campus Diepenbeek
 • Studieruimte in historisch erfgoed: de Oude Gevangenis
 • De rechtsbibliotheek delen we met de rechtbank en de balie. Ze bevindt zich in het gerechtsgebouw.

Campus Hasselt

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
Locatie
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Na je studie

Bouw aan je toekomst

De master in de rechten is een brede juridische opleiding die je naast een degelijke academische vorming via het opdracht- en probleemgestuurd onderwijs ook klaarstoomt om creatief en probleemoplossend te werken. Dit onderscheidt onze juristen en maakt ze breed inzetbaar.

Je mogelijkheden zijn zeer divers en uiteenlopend. De volledige opleiding geeft je de nodige inzichten en vaardigheden mee om je ook na je afstuderen snel te kunnen inwerken in domeinen van het recht waarin je jezelf tijdens je studie niet hebt gespecialiseerd.

 • Advocaat
 • Notaris
 • Curator
 • Parketmagistraat
 • Rechter
 • Politicus
 • Diplomaat
 • Gerechtsdeurwaarder
 • Bedrijfsjurist in de privésector
 • Beleidsambtenaar
 • Algemeen directeur van een lokaal bestuur
 • Ondernemer
 • Journalist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • ...
Internationaal en Europees recht komen al vroeg aan bod in de opleiding. Dit zorgt ervoor dat je een zeer brede blik ontwikkelt, essentieel voor een goede jurist. En als je al die ervaring tijdens een Erasmusuitwisseling ook nog eens mag omzetten in de praktijk, zit je écht in pole position op de Europese arbeidsmarkt.
Lien Aerts, alumna en voormalig Erasmusstudente in Lissabon

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


23 apr

Proefrit Rechten: 23 april 2025

23 april 2025 14:00 - 16:30 campus Hasselt (Oude Gevangenis) - Martelarenlaan 42 - 3500 Hasselt


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209