Septembercursussen

Twijfel je of je voldoende voorkennis hebt om te starten in de studierichting van je keuze?

Wil je graag je kennis opfrissen?


Schrijf dan in voor één van de cursussen die de Universiteit Hasselt organiseert, vermoedelijk in de loop van de eerste helft van september.

We verwachten je op de eerste lesdag 15 minuten voor de aanvang van de onderwijsactiviteit aan het onthaal in gebouw D van Campus Diepenbeek. De septembercursus voor studenten industriële ingenieurswetenschappen gaat van start in gebouw B van Campus Diepenbeek.

Het is een goed idee om je schoolboeken en je notities secundair onderwijs bij te houden. Je kunt deze boeken en nota’s als aanvullend studiemateriaal beschouwen bij je cursussen aan de universiteit.

Overzicht septembercursussen 2024

Cursus wiskunde voor studenten architectuur

De septembercursus wiskunde is bedoeld voor toekomstige studenten architectuur die minder dan 4 uur wiskunde kregen in de derde graad van het secundair onderwijs of die een opfrissing van hun kennis wiskunde wensen.

De cursus bestaat uit 4 modules (totaal 28 uren): algemene grondbegrippen en rekentechnieken (8 uur), goniometrie (4 uur), differentiaalrekening (8 uur) en integraalrekening (8 uur). Iedere module bestaat uit inleidende hoorcolleges (theorie) gevolgd door oefensessies.

Deelname aan de cursus is gratis.

Wanneer?

Maandag 02/09/2024 - vrijdag 06/09/2024

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor deze cursus is verplicht en kan tot en met 30/08/2024 (tot 12u 's middags).

Inschrijven kan via onderstaande knoppen.

Ik ben al ingeschreven als student aan de UHasselt Ik ben nog niet ingeschreven aan de UHasselt

Cursusmateriaal

De cursustekst is via deze link beschikbaar. Er zal, uit ecologisch standpunt, echter geen printversie voorzien worden van dit document.

Praktisch

Enkele dagen voor de start van de cursus krijg je via de mail, waarmee je inschrijft voor deze cursus, alle praktisch info toegestuurd over lokalen, benodigdheden, etc.

Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke Swerts en Marlon Knuts voor praktische vragen en Ann Hardy voor inhoudelijke vragen over de cursus.

Cursus chemie voor studenten architectuur en interieurarchitectuur

De septembercursus chemie is bestemd voor toekomstige studenten architectuur en interieurarchitectuur die een beperkte scheikundige vooropleiding hebben gekregen in het secundair onderwijs of het pakket scheikunde van 1 uur in het secundair onderwijs niet beheersen. Voor deze introductiecursus is geen voorafgaande kennis van chemie vereist.

De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges (theorie) aangevuld met verschillende oefeningen. Vooral de praktische kennis van chemie is van belang. In deze cursus wordt de leerstof chemie van het secundair onderwijs herhaald, met de nadruk op die leerstofonderdelen die echt nodig zijn voor of een toepassing hebben in de materiaalleer. Een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden kan je hier terugvinden (pdf, 30 KB).

Deelname aan de cursus is gratis.

Wanneer?

Maandag 09/09/2024 - donderdag 12/09/2024

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor deze cursus is verplicht en kan tot en met 06/09/2024 (tot 12u 's middags).

Inschrijven kan via onderstaande knoppen.

Ik ben al ingeschreven als student aan de UHasselt Ik ben nog niet ingeschreven aan de UHasselt

Praktisch

Enkele dagen voor de start van de cursus krijg je via de mail waarmee je inschrijft voor deze cursus, alle praktisch info toegestuurd over lokalen, benodigdheden, etc.

Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke Swerts en Marlon Knuts voor praktische vragen en Ann Hardy voor inhoudelijke vragen over de cursus.

Overzicht septembercursussen 2023

Cursus wiskunde voor bachelors en schakelstudenten in de industriële wetenschappen (tevens remediëring ijkingstoets industrieel ingenieur)

In de bacheloropleiding in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) worden heel wat elementen uit de wiskunde regelmatig gebruikt in andere vakgebieden zoals mechanica, fysica, elektriciteit, chemie, e.a. Daarom verwachten we van de beginnende student een behoorlijke basiskennis van een aantal fundamentele begrippen en methoden over reële functies, goniometrie, afleiden en integreren, matrices, stelsels en vlakke meetkunde.

Je hebt best minimum 4, en wenselijk 6 (of meer) lestijden wiskunde per week gevolgd in de derde graad van het secundair onderwijs (ASO of TSO).

Wanneer?

De lessen gaan door op maandag 4 (= dag 1), dinsdag 5 (= dag 2), donderdag 7 (= dag 3) en vrijdag 8 september 2023 (= dag 4) telkens van 8u45 tot 16u15 (dinsdag en vrijdag tot 15u15).

Waar?

Alle lessen vinden plaats in Gebouw B, campus Diepenbeek. De voor- en namiddagsessie begint daarbij telkens met een gezamenlijk theorie-uurtje in aula J101 van gebouw B.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan het snelst nadat je voor de opleiding bent ingeschreven via je studentendossier.

Twijfel je nog? Studenten die nog niet officieel zijn ingeschreven voor de opleiding kunnen zich via deze link registreren voor de septembercursus wiskunde. De inschrijvingslink zal pas na 15 juni 2023 actief zijn. Na het afsluiten van de inschrijvingen op vrijdagavond 1 september 2023, krijg je via mail een lokaalverdeling en grondplan toegestuurd.

Cursusmateriaal

Tijdens de septembercursus wiskunde werk je thematisch rond bovengenoemde begrippen en methoden. Per oefensessie krijg je de gelegenheid om, in kleine groepen en onder begeleiding van een docent, vragen te stellen en oefeningen op te lossen uit de vier oefenbundels die hieronder beschikbaar staan. Je moet deze zelf
afdrukken of ervoor zorgen dat je deze bundels digitaal kan raadplegen tijdens de verschillende oefensessies!

Praktisch

Is deelname verplicht?

Nee, maar deelname aan de septembercursus is heel sterk aangeraden voor studenten die niet geslaagd zijn voor de ijkingstoets in juli of augustus. In dat geval moet je namelijk een verplicht remediëringstraject volgen. Actieve dagelijkse deelname aan deze septembercursus wiskunde op de campus zorgt er dan voor dat
je aan deze verplichting voldaan hebt en nadien geen remediëring meer tijdens de avond- en/of weekenduren van het eerste kwartiel hoeft te volgen.

Deelname aan de ijkingstoets is enkel voor bachelorstudenten verplicht! Alle info over de ijkingstoets kan je hier terugvinden.

Indien je wel geslaagd bent op de ijkingstoets mag je zeker ook komen meedoen. Je zal merken dat de oefeningen opgenomen in de vier oefenbundels (zie cursusmateriaal) voldoende uitdagend zijn. In dat opzicht is deze cursus ideaal om vlak voor de start van het academiejaar je (wiskundige) hersencellen opnieuw te activeren!

Ook toekomstige studenten van het schakelprogramma zijn uiteraard welkom tijdens de septembercursus. Er is een aparte oefengroep voor jullie voorzien!

Contactpersoon

Giovanni Vanroelen / Sabine Bertho

Cursus chemie voor studenten industriële wetenschappen

De opfriscursus is een ideale start voor de toekomstige bachelors industriële wetenschappen die twijfelen of ze genoeg voorkennis hebben of graag hun leerstof willen opfrissen.

In deze septembercursus herhalen we volgende topics:

 1. Begrip mol - molmassa
 2. Rekenen met concentratiegrootheden
 3. Balanceren van reacties
 4. Stoichiometrische berekeningen.

De eerste 2 topics worden besproken en ingeoefend in het eerste blok (van 9:00 tot 10:30). Er is een pauze voorzien van 10:30 tot 11:00. In het tweede blok (van 11:00 tot 12:30) worden de laatste twee topics behandeld en ingeoefend.

Twijfel je of je bovenstaande topics voldoende beheerst? Download de cursus (pdf, 597 KB) en maak oefening 1, 2, 5, 6 en 9 van niveau 2 (pagina 43-44) en controleer je uitkomst in de sectie ‘Oplossingen niveau 2’. Lukken deze oefeningen vlot, dan hoef je niet naar de opfriscursus te komen. Vind je de oefeningen moeilijk, of heb je inhoudelijke vragen? Dan kan je je best inschrijven voor de septembercursus.

Wanneer?

De cursus gaat door op woensdag 6 september 2023, van 09:00 tot 12:30.

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Jullie worden verwacht in aula J101 van gebouw B.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan het snelst nadat je voor de opleiding bent ingeschreven via je studentendossier.

Twijfel je nog? Studenten die nog niet officieel zijn ingeschreven voor de opleiding kunnen zich via deze link registreren voor de septembercursus wiskunde. De inschrijvingslink zal pas na 15 juni 2023 actief zijn. Na het afsluiten van de inschrijvingen op vrijdagavond 1 september 2023, krijg je via mail een lokaalverdeling en grondplan toegestuurd.

Praktisch

Breng zeker de cursus (pdf, 597 KB) en oefeningen digitaal of op papier mee.

Contactpersoon

Leen Thomassen

Cursus wiskunde voor studenten handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen

In deze septembercursus herhalen we enkele elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde. Hierbij wordt er extra gefocust op fouten die vaak gemaakt worden door studenten. Begrippen zoals afgeleide en integralen worden niet gezien in deze cursus. Deze onderwerpen worden behandeld in de cursussen wiskunde, aangeboden in de 1e bachelor.

Een overzicht van de verwachte voorkennis kan je hier terugvinden. Hierbij baseren we ons grotendeels op een voorkennis van 6 uur wiskunde per week in het secundair onderwijs.

We delen de groepen op naargelang de studiekeuze en de voorkennis wiskunde uit het middelbaar (gebaseerd op het aantal uren per week). Op deze manier proberen we groepen van een gelijkaardig niveau op te stellen.

Na inschrijving krijg je toegang tot de leidraad van de cursus. Op deze manier kan je op eigen tempo reeds het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden. Tijdens de cursus kan je dan extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen aan de lesgever. Je krijgt ook hier nog de mogelijkheid om het materiaal zelfstandig te verwerken.

De verschillende onderwerpen kan je reeds zelf online raadplegen op het Leerplatform wiskunde

Wanneer?

De cursus vindt plaats in de week van 11-15 september 2023 verdeeld over 4 dagen, telkens van 10-16u (met een voorziene middagpauze). Enkel op de dag van de introductiedag van je opleiding zal er geen septembercursus zijn.

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Na het afsluiten van de inschrijvingen op vrijdag 1 september 2023, krijg je via mail een lokaalverdeling en grondplan toegestuurd.

Lesmethode?

In deze cursus moet je vooral zelf aan de slag met de onderwerpen en oefeningen. De begeleiders zullen telkens de onderwerpen kort inleiden, waarna je steeds met je vragen bij hen terecht kunt.

Hoe inschrijven?

Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding aan UHasselt voor 8 september

Schrijf je via je studentendossier in voor de septembercursus wiskunde vóór 8 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken. Je krijgt automatisch een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail.

Je bent reeds vooringeschreven voor de opleiding aan UHasselt.

Schrijf je in via deze link vóór 8 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken.

Je bent nog niet vooringeschreven of bent te laat voor de inschrijving.

Contacteer: jeroen.wynen@uhasselt.be.

Cursusmateriaal

Alle documenten en enkele kennisfilmpjes en interactieve apps kan je terugvinden op het leerplatform wiskunde. Na inschrijving krijg je toegang tot een leidraad voor de specifieke onderwerpen die behandeld worden voor jouw studiekeuze. Deze leidraad wordt gevolgd tijdens de septembercursus.

Praktisch

Omdat we interactief met deze onderwerpen aan de slag willen, kan het aangeraden zijn om een apparaat mee te nemen waarop je de documenten en filmpjes (pak ook oortjes mee) kan bekijken. Dit kan via smartphone, tablet of laptop. Er zal, uit ecologisch standpunt, echter geen printversie voorzien worden van de documenten of de leidraad.

Contactpersoon

Jeroen Wynen

Cursus wiskunde voor studenten handelsingenieur (in de beleidsinformatica), chemie en informatica

In deze septembercursus herhalen we enkele elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde. Hierbij wordt er extra gefocust op fouten die vaak gemaakt worden door studenten. Begrippen zoals afgeleide en integralen worden niet gezien in deze cursus. Deze onderwerpen worden behandeld in de cursussen wiskunde, aangeboden in de 1e bachelor.

Een overzicht van de verwachte voorkennis kan je hier terugvinden. Hierbij baseren we ons grotendeels op een voorkennis van 6 uur wiskunde per week in het secundair onderwijs.

We delen de groepen op naargelang de studiekeuze en de voorkennis wiskunde uit het middelbaar (gebaseerd op het aantal uren per week). Op deze manier proberen we groepen van een gelijkaardig niveau op te stellen.

Na inschrijving krijg je toegang tot de leidraad van de cursus. Op deze manier kan je op eigen tempo reeds het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden. Tijdens de cursus kan je dan extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen aan de lesgever. Je krijgt ook hier nog de mogelijkheid om het materiaal zelfstandig te verwerken.

De verschillende onderwerpen kan je reeds zelf online raadplegen op het Leerplatform wiskunde

Wanneer?

De cursus vindt plaats van 4 tot en met 8 september 2023, telkens van 10-16u (met een voorziene middagpauze).

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Na het afsluiten van de inschrijvingen op vrijdag 1 september 2023, krijg je via mail een lokaalverdeling en grondplan toegestuurd.

Lesmethode?

In deze cursus moet je vooral zelf aan de slag met de onderwerpen en oefeningen. De begeleiders zullen telkens de onderwerpen kort inleiden, waarna je steeds met je vragen bij hen terecht kunt.

Hoe inschrijven?

Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding aan UHasselt voor 1 september

Schrijf je via je studentendossier in voor de septembercursus wiskunde vóór 1 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken. Je krijgt automatisch een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail.

Je bent reeds vooringeschreven voor de opleiding aan UHasselt.

Schrijf je in via deze link vóór 1 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken.

Je bent nog niet vooringeschreven of bent te laat voor de inschrijving.

Contacteer: jeroen.wynen@uhasselt.be.

Cursusmateriaal

Alle documenten en enkele kennisfilmpjes en interactieve apps kan je terugvinden op het leerplatform wiskunde. Na inschrijving krijg je toegang tot een leidraad voor de specifieke onderwerpen die behandeld worden voor jouw studiekeuze. Deze leidraad wordt gevolgd tijdens de septembercursus.

Praktisch

Omdat we interactief met deze onderwerpen aan de slag willen, kan het aangeraden zijn om een apparaat mee te nemen waarop je de documenten en filmpjes (pak ook oortjes mee) kan bekijken. Dit kan via smartphone, tablet of laptop. Er zal, uit ecologisch standpunt, echter geen printversie voorzien worden van de documenten of de leidraad.

Contactpersoon

Jeroen Wynen

Cursus wiskunde voor studenten wiskunde en fysica (tevens remediëring ijkingstoets wiskunde en fysica)

Deze cursus geldt ook als remediëringstraject voor de ijkingstoets in de opleidingen Wiskunde en Fysica.

In deze septembercursus herhalen we enkele elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde. Hierbij wordt er extra gefocust op fouten die vaak gemaakt worden door studenten. Begrippen zoals afgeleide en integralen worden niet gezien in deze cursus. Deze onderwerpen worden behandeld in de cursussen wiskunde, aangeboden in de 1e bachelor.

Een overzicht van de verwachte voorkennis kan je hier terugvinden. Hierbij baseren we ons grotendeels op een voorkennis van 6 uur wiskunde per week in het secundair onderwijs.

We delen de groepen op naargelang de studiekeuze en de voorkennis wiskunde uit het middelbaar (gebaseerd op het aantal uren per week). Op deze manier proberen we groepen van een gelijkaardig niveau op te stellen.

Na inschrijving krijg je toegang tot de leidraad van de cursus. Op deze manier kan je op eigen tempo reeds het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden. Tijdens de cursus kan je dan extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen aan de lesgever. Je krijgt ook hier nog de mogelijkheid om het materiaal zelfstandig te verwerken.

De verschillende onderwerpen kan je reeds zelf online raadplegen op het Leerplatform wiskunde.

Wanneer?

De cursus vindt plaats van 4 tot en met 8 september 2023, telkens van 9-17u (met een voorziene middagpauze).

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Na het afsluiten van de inschrijvingen op vrijdag 1 september 2023, krijg je via mail een lokaalverdeling en grondplan toegestuurd.

Lesmethode?

Na inschrijving krijg je toegang tot de leidraad van de cursus. Op deze manier kan je op eigen tempo reeds het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden. Tijdens de cursus kan je dan extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen aan de lesgever. Je krijgt ook hier nog de mogelijkheid om het materiaal zelfstandig te verwerken.

Hoe inschrijven?

 • Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding aan UHasselt voor 1 september

Schrijf je via je studentendossier in voor de septembercursus wiskunde vóór 1 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken. Je krijgt automatisch een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail.

 • Je bent reeds vooringeschreven voor de opleiding aan UHasselt of volgt deze cursus in het kader van het remediëringstraject.

Schrijf je in via deze link vóór 1 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken.

 • Je bent nog niet vooringeschreven of bent te laat voor de inschrijving.

Contacteer: jeroen.wynen@uhasselt.be.

Cursusmateriaal

Alle documenten en enkele kennisfilmpjes en interactieve apps kan je terugvinden op het leerplatform wiskunde. Na inschrijving krijg je toegang tot een leidraad voor de specifieke onderwerpen die behandeld worden voor jouw studiekeuze. Deze leidraad wordt gevolgd tijdens de septembercursus.

Praktisch

Omdat we interactief met deze onderwerpen aan de slag willen, kan het aangeraden zijn om een apparaat mee te nemen waarop je de documenten en filmpjes (pak ook oortjes mee) kan bekijken. Dit kan via smartphone, tablet of laptop. Er zal, uit ecologisch standpunt, echter geen printversie voorzien worden van de documenten of de leidraad.

Deelname aan de septembercursus is heel sterk aangeraden voor studenten die niet geslaagd zijn voor de ijkingstoets in juli of augustus. In dat geval moet je namelijk een verplicht remediëringstraject volgen. Actieve dagelijkse deelname aan deze septembercursus wiskunde op de campus zorgt er dan voor dat

je aan deze verplichting voldaan hebt en nadien geen remediëring meer tijdens het eerste kwartiel hoeft te volgen.

Alle info over de ijkingstoets kan je hier terugvinden.

Indien je wel geslaagd bent op de ijkingstoets mag je zeker ook komen meedoen. Je zal merken dat de oefeningen voldoende uitdagend zijn. In dat opzicht is deze cursus ideaal om vlak voor de start van het academiejaar je (wiskundige) hersencellen opnieuw te activeren!

Contactpersoon

Jeroen Wynen

Cursus chemie voor studenten biologie en chemie

De opfriscursus In je element met SO2HO is een ideale start voor de toekomstige bachelor biologie, chemie en biomedische wetenschappen. Tijdens deze drie dagen herhalen we de leerstof chemie uit het secundair onderwijs.

Na inschrijving krijg je via je studentenaccount toegang tot de highlights van de theorie, filmpjes alsook oefeningen. Met dit materiaal kan je op eigen tempo het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden – als je dit zou willen. Tijdens de septembercursus worden klassikaal enkele oefeningen gemaakt, kan je extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen en wordt er tijd voorzien om zelfstandig het materiaal te verwerken via oefeningen.

Wanneer?

De cursus gaat door van maandag 11 tot en met woensdag 13 september 2023, telkens van 09:00 tot 16:30 (met voorziene middagpauze).

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Na het afsluiten van de inschrijvingen, krijg je een lokaalverdeling toegestuurd op je studentenmail.

Hoe inschrijven?

 1. Schrijf je definitief in voor de opleiding aan UHasselt, een voorlopige inschrijving is niet voldoende! Indien je definitieve inschrijving niet tijdig in orde geraakt, geef dit dan duidelijk aan op het inschrijvingsformulier.
 2. Vul dit inschrijvingsformulier in, en dit vóór 4 september 2023. Op deze manier is er voor ons voldoende tijd om een aangepaste groepsverdeling te maken.
 3. Je krijgt een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail. Let op: dit gebeurt niet automatisch en kan enkele dagen op zich laten wachten.

Deadline verstreken? Stuur een mail met je gegevens naar viviane.mebis@uhasselt.be. We nemen contact met je op om te zien wat er nog mogelijk is.

Praktisch

We raden je aan om een apparaat mee te nemen waarop je de documenten en filmpjes kan bekijken. Dit kan via smartphone, tablet of laptop. Neem ook oortjes mee. Er zal vanuit ecologisch standpunt geen printversie voorzien worden van de documenten.

Contactpersoon

Viviane Mebis

Cursus wiskunde voor studenten biologie en biomedische wetenschappen (tevens remediëring ijkingstoets biomedische wetenschappen)

Deze cursus geldt ook als remediëringstraject voor de ijkingstoets in de opleiding Biomedische wetenschappen.

In deze septembercursus herhalen we enkele elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde. Hierbij wordt er extra gefocust op fouten die vaak gemaakt worden door studenten. Begrippen zoals afgeleide en integralen worden niet gezien in deze cursus. Deze onderwerpen worden behandeld in de cursussen wiskunde, aangeboden in de 1e bachelor.

Een overzicht van de verwachte voorkennis kan je hier terugvinden. Hierbij baseren we ons grotendeels op een voorkennis van 6 uur wiskunde per week in het secundair onderwijs.

We delen de groepen op naargelang de studiekeuze en de voorkennis wiskunde uit het middelbaar (gebaseerd op het aantal uren per week). Op deze manier proberen we groepen van een gelijkaardig niveau op te stellen.

Na inschrijving krijg je toegang tot de leidraad van de cursus. Op deze manier kan je op eigen tempo reeds het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden. Tijdens de cursus kan je dan extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen aan de lesgever. Je krijgt ook hier nog de mogelijkheid om het materiaal zelfstandig te verwerken.

De verschillende onderwerpen kan je reeds zelf online raadplegen op het Leerplatform wiskunde

Wanneer?

De cursus vindt plaats van 4 tot en met 7 september 2023. Voor studenten biomedische wetenschappen is dit van 9 tot 17 uur en voor studenten biologie telkens van 10 tot 16 uur (met een voorziene middagpauze).

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Na het afsluiten van de inschrijvingen op vrijdag 1 september 2023, krijg je via mail een lokaalverdeling en grondplan toegestuurd.

Lesmethode?

In deze cursus moet je vooral zelf aan de slag met de onderwerpen en oefeningen. De begeleiders zullen telkens de onderwerpen kort inleiden, waarna je steeds met je vragen bij hen terecht kunt.

Hoe inschrijven?

 • Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding aan UHasselt voor 1 september

Schrijf je via je studentendossier in voor de septembercursus wiskunde vóór 1 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken. Je krijgt automatisch een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail.

 • Je bent reeds vooringeschreven voor de opleiding aan UHasselt of volgt deze cursus in het kader van het remediëringstraject.

Schrijf je in via één van de onderstaande linken vóór 1 september 2023. Op deze manier is er ook voor ons voldoende tijd om een gepaste groepsverdeling te maken.

Schrijf je in voor wiskunde voor bachelor biologie

Schrijf je in voor wiskunde voor bachelor biomedische wetenschappen

 • Je bent nog niet vooringeschreven of bent te laat voor de inschrijving.

Contacteer: jeroen.wynen@uhasselt.be.

Cursusmateriaal

Alle documenten en enkele kennisfilmpjes en interactieve apps kan je terugvinden op het leerplatform wiskunde. Na inschrijving krijg je toegang tot een leidraad voor de specifieke onderwerpen die behandeld worden voor jouw studiekeuze. Deze leidraad wordt gevolgd tijdens de septembercursus.

Praktisch

Omdat we interactief met deze onderwerpen aan de slag willen, kan het aangeraden zijn om een apparaat mee te nemen waarop je de documenten en filmpjes (pak ook oortjes mee) kan bekijken. Dit kan via smartphone, tablet of laptop. Er zal, uit ecologisch standpunt, echter geen printversie voorzien worden van de documenten of de leidraad.

Deelname aan de septembercursus is heel sterk aangeraden voor studenten die niet geslaagd zijn voor de ijkingstoets in juli of augustus. In dat geval moet je namelijk een verplicht remediëringstraject volgen. Actieve dagelijkse deelname aan deze septembercursus wiskunde op de campus zorgt er dan voor dat

je aan deze verplichting voldaan hebt en nadien geen remediëring meer tijdens het eerste kwartiel hoeft te volgen.

Alle info over de ijkingstoets kan je hier terugvinden.

Indien je wel geslaagd bent op de ijkingstoets mag je zeker ook komen meedoen. Je zal merken dat de oefeningen voldoende uitdagend zijn. In dat opzicht is deze cursus ideaal om vlak voor de start van het academiejaar je (wiskundige) hersencellen opnieuw te activeren!

Contactpersoon

Jeroen Wynen

Cursus chemie voor studenten biomedische wetenschappen (tevens remediëring ijkingstoets Biomedische wetenschappen)

Deze cursus geldt ook als remediëringstraject voor de ijkingstoets in de opleiding Biomedische wetenschappen.

De opfriscursus In je element met SO2HO is een ideale start voor de toekomstige bachelor biologie, chemie en biomedische wetenschappen. Tijdens deze drie dagen herhalen we de leerstof chemie uit het secundair onderwijs.

Na inschrijving krijg je via je studentenaccount toegang tot de highlights van de theorie, filmpjes alsook oefeningen. Met dit materiaal kan je op eigen tempo het materiaal bekijken en de oefeningen voorbereiden – als je dit zou willen. Tijdens de septembercursus worden klassikaal enkele oefeningen gemaakt, kan je extra uitleg of hulp bij de oefeningen vragen en wordt er tijd voorzien om zelfstandig het materiaal te verwerken via oefeningen.

Wanneer?

De cursus gaat door van maandag 11 tot en met woensdag 13 september 2023, telkens van 09:00 tot 16:30 (met voorziene middagpauze).

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek. Na het afsluiten van de inschrijvingen, krijg je een lokaalverdeling toegestuurd op je studentenmail.

Hoe inschrijven?

 1. Schrijf je definitief in voor de opleiding aan UHasselt, een voorlopige inschrijving is niet voldoende! Indien je definitieve inschrijving niet tijdig in orde geraakt, geef dit dan duidelijk aan op het inschrijvingsformulier.
 2. Vul dit inschrijvingsformulier in, en dit vóór 4 september 2023. Op deze manier is er voor ons voldoende tijd om een aangepaste groepsverdeling te maken.
 3. Je krijgt een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail. Let op: dit gebeurt niet automatisch en kan enkele dagen op zich laten wachten.

Deadline verstreken? Stuur een mail met je gegevens naar kristel.heerwegh@uhasselt.be. We nemen contact met je op om te zien wat er nog mogelijk is.

Praktisch

We raden je aan om een apparaat mee te nemen waarop je de documenten en filmpjes kan bekijken. Dit kan via smartphone, tablet of laptop. Neem ook oortjes mee. Er zal vanuit ecologisch standpunt geen printversie voorzien worden van de documenten.

Deelname aan de septembercursus is heel sterk aangeraden voor studenten die niet geslaagd zijn voor de ijkingstoets in juli of augustus. In dat geval moet je namelijk een verplicht remediëringstraject volgen. Actieve dagelijkse deelname aan deze septembercursus chemie op de campus zorgt er dan voor dat je aan deze verplichting voldaan hebt en nadien geen remediëring meer tijdens het academiejaar hoeft te volgen.

Alle info over de ijkingstoets kan je hier terugvinden.

Indien je wel geslaagd bent op de ijkingstoets mag je zeker ook komen meedoen. Je zal merken dat de oefeningen voldoende uitdagend zijn. In dat opzicht is deze cursus ideaal om vlak voor de start van het academiejaar je (chemische) hersencellen opnieuw te activeren!

Contactpersoon

Kristel Heerwegh

Cursus wiskunde voor studenten architectuur

De septembercursus wiskunde is bedoeld voor toekomstige studenten architectuur die minder dan 4 uur wiskunde kregen in de derde graad van het secundair onderwijs of die een opfrissing van hun kennis wiskunde wensen.

De cursus bestaat uit 4 modules (totaal 28 uren): algemene grondbegrippen en rekentechnieken (8 uur), goniometrie (4 uur), differentiaalrekening (8 uur) en integraalrekening (8 uur). Iedere module bestaat uit inleidende hoorcolleges (theorie) gevolgd door oefensessies.

Deelname aan de cursus is gratis.

Wanneer?

 • Maandag 04/09/2023
  • 09.00-13.00 uur
  • 14.00-16.00 uur

 • Dinsdag 05/09/2023
  • 09.00-13.00 uur
  • 14.00-16.00 uur

 • Woensdag 06/09/2023
  • 09.00-13.00 uur
  • 14.00-16.00 uur

 • Donderdag 07/09/2023
  • 09.00-13.00 uur
  • 14.00-16.00 uur

 • Vrijdag 08/09/2023
  • 09.00-13.00 uur (geen namiddagsessie)

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor deze cursus is verplicht en kan tot en met 01/09/2022 (tot 12u 's middags).

Inschrijven kan via onderstaande knoppen.

Ik ben al ingeschreven als student aan de UHasselt Ik ben nog niet ingeschreven aan de UHasselt

Cursusmateriaal

De cursustekst is via deze link (pdf, 6,9 MB) beschikbaar. Er zal, uit ecologisch standpunt, echter geen printversie voorzien worden van dit document.

Praktisch

Enkele dagen voor de start van de cursus krijg je via de mail, waarmee je inschrijft voor deze cursus, alle praktisch info toegestuurd over lokalen, benodigdheden, etc.

Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke Swerts en Marlon Knuts voor praktische vragen en Ann Hardy voor inhoudelijke vragen over de cursus.

Cursus chemie voor studenten architectuur en interieurarchitectuur

De septembercursus chemie is bestemd voor toekomstige studenten architectuur en interieurarchitectuur die een beperkte scheikundige vooropleiding hebben gekregen in het secundair onderwijs of het pakket scheikunde van 1 uur in het secundair onderwijs niet beheersen. Voor deze introductiecursus is geen voorafgaande kennis van chemie vereist.

De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges (theorie) aangevuld met verschillende oefeningen. Vooral de praktische kennis van chemie is van belang. In deze cursus wordt de leerstof chemie van het secundair onderwijs herhaald, met de nadruk op die leerstofonderdelen die echt nodig zijn voor of een toepassing hebben in de materiaalleer. Zo worden behandeld: inleiding tot moleculen en atomen, basiswetten van de chemie, atoombouw, chemische binding, chemische functies, stoichiometrie en organische chemie.

Deelname aan de cursus is gratis.

Wanneer?

 • Maandag 11/09/2023 — 09.00-13.00 uur
 • Dinsdag 12/09/2023 — 09.00-13.00 uur
 • Woensdag 13/09/2023 — 09.00-13.00 uur
 • Donderdag 14/09/2023 — 09.00-12.00 uur

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek.

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor deze cursus is verplicht en kan tot en met 08/09/2023 (tot 12u 's middags).

Inschrijven kan via onderstaande knoppen.

Ik ben al ingeschreven als student aan de UHasselt Ik ben nog niet ingeschreven aan de UHasselt

Praktisch

Enkele dagen voor de start van de cursus krijg je via de mail waarmee je inschrijft voor deze cursus, alle praktisch info toegestuurd over lokalen, benodigdheden, etc.

Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke Swerts en Marlon Knuts voor praktische vragen en Ann Hardy voor inhoudelijke vragen over de cursus.

Cursus biochemie - biomechanica voor studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

De septembercursus biochemie - biomechanica is bedoeld voor toekomstige studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie die minder dan 4 uur wetenschappen of 4u wiskunde kregen in de derde graad van het secundair onderwijs of die een opfrissing van hun kennis wetenschappen/wiskunde wensen.

In deze septembercursus herhalen we enkele elementaire begrippen chemie en wiskunde. De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges, aangevuld met digitale leerpaden volgens het "flipped classroom" principe. Concreet betekent dit dat je na het inleidend college het studiemateriaal op eigen tempo kan doornemen, met aandacht voor individuele verwerking van de leerstof. Hierna is er mogelijkheid tot vraagstelling en inoefening in de terugkommomenten.

We leggen de focus op elementaire inhouden die noodzakelijk zijn om vlot te kunnen starten met de opleiding. Inhouden die onder meer aan bod komen zijn: inleiding tot atomen en moleculen, atoombouw, chemische verbindingen, chemische reacties, wiskundige vergelijkingen, meetkunde en goniometrie.

Wanneer?

De cursus vindt plaats van 11 tem 13 september 2023.

Waar?

Alle cursussen vinden plaats in gebouw D van campus Diepenbeek.

Hoe inschrijven?

 1. Schrijf je definitief in voor de opleiding aan UHasselt (een voorlopige inschrijving is niet voldoende!). Indien je definitieve inschrijving niet tijdig in orde geraakt, contacteer ons dan via onderstaand e-mailadres.
 2. Schrijf je via je studentendossier in voor de septembercursus biochemie - biomechanica ten laatste op 8 september 2023. Je krijgt automatisch een bevestigingsmail toegestuurd op je studentenmail.
 3. Enkel vooringeschreven en geraakt de definitieve inschrijving niet op tijd verwerkt? Stuur een bewijs van je voorinschrijving naar ine.hanssen@uhasselt.be en dan bekijken we de mogelijkheden.

Cursusmateriaal

Het nodige cursusmateriaal, inclusief kennisclips en digitaal materiaal, kan je terugvinden op blackboard. Hiertoe krijg je toegang nadat je inschrijving volledig is afgerond.

Praktisch

Enkele dagen voor de start van de cursus krijg je via mail alle praktische info toegestuurd mbt lokalen, cursusmateriaal, ... Let op! Deze info wordt verstuurd naar je UHasselt e-mailadres, niet naar je privé e-mailadres.

Contactpersoon

Ine Hanssen