Logo UHasselt

menu

Proeven van UHasselt


Coaching

Proeven van UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

COACHING

Voorbereiding toelatingsexamen arts-tandarts: Coaching

Algemeen coördinator: Stefanie Leunen

Als je geneeskunde wil studeren moet je vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De toelatingsexamens arts en tandarts worden dit jaar verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en woensdag 26 augustus (tandarts) 2020 omwille van de coronamaatregelen. De examens worden voor de eerste keer digitaal afgenomen, mogelijk op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen. Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens zullen doorgaan. De examencommissie neemt zoveel mogelijk maatregelen om het examen in gezonde en veilige omstandigheden te laten doorgaan.
Meer info op toelatingsexamenartstandarts.be.


Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:

  • Het KIW-deel (Kennis en Inzicht in de wetenschappen) peilt naar kennis en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
  • Het GC-deel (Generieke Competenties) peilt naar algemene competenties die belangrijk zijn voor een toekomstige arts. GC is opgesplitst in de deelcompetenties ‘CLEAR’ (arts-patiëntcommunicatie) en ‘VAARDIG’ (tekstbegrip). 

Leerlingen met de ambitie om geneeskunde te volgen, kunnen aan UHasselt terecht om zich optimaal voor te bereiden op het toelatingsexamen. We bieden twee verschillende voorbereidingsformules aan: “coaching full option” en “coaching mini”.
Beide formules laten je toe om te proeven van de universiteitssfeer en de kennis en kunde aan te scherpen die tijdens het toelatingsexamen wordt getest.


COACHING FULL OPTION   (inschrijvingen openen op maandag 14 september 2020)          

COACHING MINI   (inschrijvingen openen op maandag 11 januari 2021)