Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Educatieve master Wetenschappen en Technologie


Educatieve master Wetenschappen en Technologie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EDUCATIEVE MASTER WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE* - NIEUW

Wil je anderen prikkelen vanuit jouw passie voor wetenschappen en/of technologie? Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs of de educatieve sector? Dan is de educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie vast iets voor jou!

In deze academische masteropleiding verdiep en verbreed je jouw kennis van één of meerdere vakgebieden binnen wetenschappen en technologie én word je ondergedompeld in onderwijsrelevante thema’s. Bovendien kom je vanaf de eerste dag in contact met de praktijk! De educatieve masteropleiding stoomt je klaar voor een succesvolle job in het onderwijs.


Wat is een Educatieve master Wetenschappen en Technologie?

De educatieve master  is voornamelijk gericht op de vorming van toekomstige leraren voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Evenwel is deze educatieve master ook aanbevolen voor onderwijsopdrachten in het hoger onderwijs, het geven van bedrijfsopleidingen en -trainingen, voor de educatieve werking in musea en educatieve centra …

De Educatieve master in de Wetenschappen en Technologie is een geïntegreerd geheel van pedagogiek & didactiek, vakdidactiek en vakinhoud van de domeinen wetenschappen en technologie. Daarenboven is de opleiding sterk praktijkgericht: minstens 30 studiepunten gaan naar de praktijk (stage, praktijkopdrachten …). 

In de educatieve masteropleiding wetenschappen en technologie zijn er twee afstudeerrichtingen:

  • de afstudeerrichting wetenschappen
  • de afstudeerrichting engineering en technologie


Waarom de Educatieve master Wetenschappen en Technologie volgen aan UHasselt? 

  1. Je hebt expertise in jouw vakgebied én als leraar.

  2. Je doet diverse praktijkervaringen op vanaf de eerste dag.

  3. Je zet krachtige leerprocessen op, gericht op talenten van lerenden.

  4. Je wordt een voortrekker van innovatief onderwijs.

  5. Je werkt samen met lerenden, groepen, collega's en partners.

  6. Je hebt impact op het onderwijs en de maatschappij van morgen.

  

 

*De educatieve masteropleidingen zullen van start gaan in academiejaar 2019-2020 onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering. Zij vervangen vanaf academiejaar 2019-2020 de specifieke lerarenopleiding aan de universiteiten en de centra voor volwassenenonderwijs.