De opleiding industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven

Logo UHasselt en KU Leuven - groot

Bachelor en master in de industriële wetenschappen

Waarom industriële wetenschappen studeren aan UHasselt en KU Leuven?

Bachelor & master • 180 + 60 studiepunten • Nederlandstalig • De opleiding industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven


 • Je krijgt een brede basisopleiding
 • Je kan kiezen uit 6 afstudeerrichtingen in de bachelor, en maar liefst 8 masteropleidingen
 • Je leert én je doet via reallifesituaties
 • Je communiceert vlot over onderzoek en praktijk
 • Je diploma wordt gezamenlijk afgeleverd door UHasselt en KU Leuven
 • Je volgt les in een combinatie van contact- en digitaal onderwijs

Download de brochure
22 04 14 IIW Tastings 52

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je krijgt een brede basisopleiding

Industrieel ingenieurs staan bekend voor hun probleemoplossend vermogen. Je leert problemen analyseren en oplossen door technisch-wetenschappelijk, praktijkgericht en logisch te denken. Daarbij komen ook andere disciplines kijken en dus verwerf je tijdens je opleiding voldoende bagage van elk vakgebied.

Direct naar alle info over de bacheloropleiding

Je wordt specialist in je eigen domein

Door de opbouw van je bacheloropleiding ontdek je geleidelijk aan wat jij wil. De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk. In de loop van je tweede bachelorjaar kies je je afstudeerrichting, met in het derde bachelorjaar eventueel nog een extra focus. Daarna kan je rechtstreeks instromen in de masteropleiding die aansluit bij de afstudeerrichting uit de bachelor. Dankzij de samenwerking tussen UHasselt en KU Leuven kan je kiezen uit 6 afstudeerrichtingen in de bachelor en 8 masteropleidingen.

Je leert via reallifesituaties

Tijdens je opleiding behandel je reële en waarheidsgetrouwe situaties in de theorie en oefeningen. In de labo’s werk je aan je industriële vaardigheden. Je werkt ook projecten uit, individueel of in groep, met toepassingen in het praktisch onderzoek en/of cases gelinkt aan de beroepspraktijk. Bovendien kan je gastcolleges met professionals uit het bedrijfsleven volgen en deelnemen aan bedrijfsbezoeken. Ook voor de bachelor- en masterproeven en stages werken we samen met bedrijven. Je komt in contact met de internationale ingenieurswereld via meetings of beurzen en een eventuele buitenlandse stage, masterproef en/of studieperiode.

Je communiceert vlot over onderzoek en praktijk

Je leert efficiënt samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en leiding geven. En daarom is het ook belangrijk dat je vlot en duidelijk leert communiceren. Dankzij deze 'lifelong employability skills' vind je na je studies vlot je plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontwikkel je onderzoeksvaardigheden door mee te draaien in de onderzoeksgroepen van de faculteiten Industriële Ingenieurswetenschappen van UHasselt en KU Leuven, die fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vertalen naar toepassingen in de praktijk. Onze professoren brengen je in contact met onderzoek in een internationale context.

In de aansluitende masteropleiding kan je kiezen uit de volgende zeven afstudeerrichtingen: bouwkunde, chemie, elektromechanica, energie (Nederlandstalig), Energy (Engelstalig), elektronica-ICT, informatica of nucleaire technologie.

Direct naar alle info over de masteropleiding

Bachelor

 • De driejarige bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten
 • De eerste 90 studiepunten zijn gemeenschappelijk
 • In dit gemeenschappelijk deel ligt een sterke focus op wetenschappen: fysica, mechanica, chemie, elektronica, elektrotechniek en wiskunde
 • Van semester tot semester bouwen we aan een overkoepelende leerlijn rond ingenieursvaardigheden
 • In de loop van het tweede bachelorjaar kies je een afstudeerrichting: bouwkunde, chemie*, elektromechanica, elektronica-ICT, informatica en nucleaire technologie
 • In het derde bachelorjaar kan je eventueel een bijkomende optie kiezen

* In het tweede bachelorjaar kan je kiezen voor de afstudeerrichting Chemie optie Biochemie. Het derde bachelorjaar en master volg je op een campus van FIIW KU Leuven (Technologiecampus Gent, Groep T Leuven).

Klik hier om de opleidingsonderdelen uit het eerste bachelorjaar te bekijken

Basic Engineering Skills (BeS)

Een ingenieur is in de eerste plaats een probleemoplosser. Wat moet je hier zeker voor kunnen? Een grafiek interpreteren, de probleemstelling afleiden uit een berg informatie, een grafische schets maken, spelen met oplossingsstrategieën en varianten van een oplossing laten uittekenen in een wetenschappelijke programmeertaal. Al deze basisvaardigheden (en nog vanalles meer) komen aan bod in BeS. We werken hierbij met tal van vernieuwende onderwijstechnieken en leggen de lat hoog (maar haalbaar) zodat je snel te weten komt of je uit het juiste ingenieurshout gesneden bent.

Basisprincipes mechanica: puntmassa’s en starre lichamen

Veel ingenieurstoepassingen zijn blootgesteld aan krachten. In sommige toepassingen zijn deze krachten de oorzaak van een beweging (machines, voertuigen ...). Andere toepassingen staan stil en vereisen dat er voldoende weerstand geboden wordt tegen optredende krachten (gebouwen, bruggen, machineframes...). Deze opleidingsonderdelen bestuderen zowel de krachten op puntmassa’s en starre lichamen, en de beweging die daaruit resulteert, alsook harmonische trillingen.

Elektriciteit

In Elektriciteit doe je basiskennis op over elektrodynamica: stromen van elektronen in geleiders, elektrostatica: ladingen in stilstand en uiteindelijk een basis wisselstroom: elektrische energie zoals ze bij je thuis wordt geleverd. Je leert een heleboel nieuwe begrippen, definities en wetten rond onderwerpen als de wetten van Kirchhoff, potentiaal, capaciteit en energie . Met deze theoretische bagage kun je je dan later verdiepen in het domein van onder meer elektrische energiedistributie, elektrische motoren en elektrische aandrijvingen.

Lineaire algebra en 2D-analyse

In dit opleidingsonderdeel ontdek je de kracht van matrices in de context van lineaire transformaties (denk aan spiegelingen, rotaties, …) en los je meetkundige problemen op in het vlak en de ruimte. We gaan ook dieper in op eigenwaarden en eigenvectoren die een sturende rol vervullen bij de werking van dynamische processen. Verder leer je 2D functies en krommen afleiden en integreren en bekijk je de toepassingen ervan. Bij al deze topics ontwikkel je een sterk probleemoplossend denkvermogen en leer je werken met een symbolisch (CAS) rekentoestel om snel en efficiënt vraagstukken op te lossen.

Softwareontwerp in Java

Dingen sneller, gemakkelijker, eleganter maken: daar draait programmeren om. Dat we dit aanleren spreekt dan ook voor zich. Maar het is meer dan code schrijven alleen. Programma’s moeten immers jaren meegaan: uitbreidingen, bugfixes, nieuwe interfaces, … Dankzij een goed ontwerp kan dat probleemloos. Hiervoor leren we je object-gericht denken met alles erop en eraan: collections, erving, interfaces, … Als programmeertaal gebruiken we Java, een taal die op meer dan 3 miljard toestellen draait en voor de user interface het nieuwe JavaFX (“Java effects”).

Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie

We leven in een wereld waarin innovatieve producten en technologieën steeds sneller evolueren. Een van de kernvragen die een ingenieur zich moet stellen is ‘welk materiaal is geschikt voor de innovatieve toepassing?’ en ‘Op welke manier kunnen we deze produceren? In dit opleidingsonderdeel verwerf je basiskennis en inzichten over materiaaleigenschappen, productieprocessen en de wisselwerking met de inwendige materiaalstructuur. Je leert ook de basisprincipes van de methode van Ashby. Deze methode werd ontwikkeld om de materiaal- en processelectie op een gestructureerde en wetenschappelijk verantwoorde manier aan te pakken.

3D-analyse en differentiaalvergelijkingen

Analyse is de ‘taal van de ingenieur’ die hem toelaat om de wonderen van techniek en wetenschap te verstaan, te gebruiken en te helpen ontwikkelen. Binnen dit opleidingsonderdeel bestudeer je integralen en functies (oppervlakken) in meerdere veranderlijken en los je eerste en hogere orde differentiaalvergelijkingen op die aan de grondslag liggen van tal van fysische en chemische verschijnselen. Aangezien je heel wat ingenieursproblemen enkel benaderend kan oplossen, leer je ook werken met numerieke methoden en ontdek je daarbij de mogelijkheden van het softwarepakket Matlab.

Algemene chemie 1 & 2

In dit opleidingsonderdeel bestudeer je de bouw en eigenschappen van atomen, metalen en veel gebruikte chemische verbindingen zoals zuren en zouten. Je leert hoe chemische verbindingen met elkaar reageren in de meest voorkomende chemische processen. Je krijgt inzicht in de basis van chemische thermodynamica en kinetica en komt te weten hoe externe parameters de ligging van het chemisch evenwicht beïnvloeden. Daarmee ben je als ingenieur gewapend met kennis en vaardigheden om chemische problemen in je dagdagelijkse omgeving te herkennen, te begrijpen en natuurlijk op te lossen.

Elektronische systemen

In dit opleidingsonderdeel kom je meer te weten over de materialen en bouwstenen van elektronische componenten in het analoge en digitale domein. Daarnaast bestudeer je de werkingsprincipes van sensoren. Met deze kennis ga je aan de slag om zelf een slim apparaat te maken dat sensorsignalen weet te vertalen naar de digitale wereld.

Fysica: golven

In dit opleidingsonderdeel bestuderen we de basisprincipes van enkele fysische onderwerpen, hierbij verder bouwend op ‘Mechanica’. De nadruk ligt op onderwerpen die belangrijk zijn voor een industrieel ingenieur. We bestuderen eerst kort hydrostatica en hydrodynamica. Daarna worden de eigenschappen en toepassingen van licht- en geluidsgolven uitgebreid behandeld. We sluiten af met de basis van kernfysica en toepassingen. Het doel is meer inzicht te verkrijgen in deze fysische begrippen uit de verschillende vakdomeinen, dit ter voorbereiding op een aantal ingenieursvakken in de hogere jaren.

Project Engineering Skills

Dit opleidingsonderdeel integreert project- en ingenieursvaardigheden door het uitwerken van een multidisciplinair project in groepen van 6 tot 8 studenten. De kennis rond fysica, mechanica, elektriciteit en elektronica, chemie en grafisch ontwerpen zal aangewend moeten worden om een uitdagende opdracht van concept tot implementatie tot een goed einde te brengen. Om dit project te doen slagen, en de andere projectteams te kloppen in de onderlinge competitie, zullen er begeleidingssessies voorzien worden rond grafisch ontwerpen – voor het uitwerken van het concept van het project – , rond projectmanagement – voor het opstellen en opvolgen van de planning en de te bereiken doelen – , en rond communicatievaardigheden voor de rapportering van de verwezenlijkingen in het Nederlands, Engels en Frans.

Na de bacheloropleiding kun je rechtstreeks instromen in de masteropleiding (1 jaar, 60 studiepunten) die aansluit bij je eerder gemaakte keuze(s) in de bacheloropleiding.

Instromen in bepaalde andere masteropleidingen kan, maar dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen. Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in de masteropleidingen.

Praktijkervaring

Tijdens je bacheloropleiding maak je kennis met de praktijk door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en labo’s. Op de campus in Diepenbeek beschikken we over een uitgebreide en hoogtechnologische laboratoriuminfrastructuur. De labo’s analytische chemie, kunststoffen, procesautomatisatie, robotica en visie en cad-cam zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange lijst van praktijkgerichte laboratoria.

Master

De masteropleidingen van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen zijn sterk praktijkgericht. Je zal veel tijd doorbrengen in een labo, nauw samenwerken met het bedrijfsleven en actief deelnemen aan toegepast onderzoek in onder meer het Technologiecentrum op campus Diepenbeek.

Je kan kiezen uit één van deze zeven masters:

Master IW: Bouwkunde

Je verdiept je in de kennis over verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en de uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten. Individueel of in groepjes leer je bouwtechnische problemen in kaart brengen en op een innovatieve manier oplossen. Je verwerft ook communicatieve vaardigheden en management skills. Je wordt ondergedompeld in het beroepsleven via werf- en bedrijfsbezoeken, stages en reële cases.

Deze veelzijdige opleiding geeft je meteen de perfecte basis om aan de slag te gaan in de bouwsector als stabiliteitsingenieur, werfleider/projectleider, ontwerpingenieur, raadgevend ingenieur, onderzoeker, enz.

Master IW: Chemie

Als master in de industriële chemie zorg je dat productieprocessen efficiënter en milieuvriendelijker verlopen. Je brengt procestechnologische ontwikkelingen in de praktijk of integreert bio-gebaseerde technologieën. Je karakteriseert en produceert nieuwe materialen en geeft vorm aan de volgende generatie kunststofproducten. Je vult je master verder aan met een keuzepakket gericht op een specifieke sector, met name voeding en verpakking, farma en fijnchemie, kunststoffen of duurzame procestechnologie.

Op die manier stomen we je klaar voor ontwerp-, proces- en productiefuncties, onderzoek, management, chemische analyses, materiaalkarakterisatie en kwaliteitscontrole. Je kan hiermee terecht in een waaier van sectoren en bedrijven in de chemische, farmaceutische of voedingsindustrie, de milieusector of de kunststof- en materiaalverwerking.

Master IW: Elektromechanica

Elektromechanica zet de wereld in beweging! Van microturbines tot windmolens, van ligfiets tot airbus, van heupprothese tot appelplukrobot, van 3D-printkaak tot biosensor, van micro-positionering tot volautomatische koetswerkassemblage... Als ingenieur elektromechanica ontwikkel je tal van nieuwe producten en processen. In deze opleiding kun je bovenop de algemene invulling rond productiebeheer kiezen uit twee opties, aangevuld met een ruim pakket aan keuzevakken. In de optie ontwerp en productie bestudeer je de hele ontwerpcyclus: het mechanisch ontwerp krijgt vorm in een grafisch ontwerp en resulteert via materiaalkeuze, simulatie en keuze van productietechniek in een afgewerkt geheel. In de optie automatisering wordt de nadruk gelegd op het automatiseren van systemen en processen, het ontwerp van mechatronische systemen, op industriële netwerken en op visualisatie. Met deze keuzemogelijkheden kun je werken aan het ingenieursprofiel dat jij wil, van technologisch expert tot bedrijfsmanager.

Optie: ontwerp & productie

Optie: automatisering

Master IW: Elektronica-ICT

Elektronica en ICT zorgen continu voor vooruit­gang. We zijn omringd door hoogtechnologi­sche toepassingen zoals smartphones, tablets, gps, bluetooth, embedded systems, OLED’s, nano-chips, biosensoren... overal zit slimme elektronica en software in. Dit zijn slechts en­kele 'topics' waarmee je tijdens je masteropleiding in aanraking komt. In de opleiding ligt de nadruk onder meer op elektronische technologie, embedded software, analoge en digitale schakelingen en systemen, ICT-ontwerpme­thodieken, cloud-toepassingen en geavan­ceerde meettechnieken... Je masterproef is een technologisch project dat voortvloeit uit je stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling. Je partici­peert in verscheidene projecten in de industrie, de zorgsector, telecom, enz. De kennis en vaardighe­den die je opdoet tijdens de masteropleiding kun je direct toepassen in de praktijk.

Master IW: Energie

De ontwikkeling van duurzame en innovatieve energiesystemen is belangrijk voor de welvaart in onze samenleving. De Master in de Industriële Wetenschappen Energie bouwt verder op de bachelor met afstudeerrichting elektromechanica, optie energie. Als industrieel ingenieur energie ontwerp, ontwikkel en beheer je energiesystemen. Je verdiept je verder in de planning en beheersing van energie, duurzame energieproductie, intelligente en optimale energieverdeling en efficiënte energieconversie, -gebruik en -opslag... Deze master is heel praktijkgericht, met aandacht voor technologie en ondernemingszin. Je krijgt de opleiding die jij wil dankzij een ruim pakket aan keuzevakken.

Master IW: Energy (English programme)

By completing this one-year programme (60 ECTS) you gain advanced scientific and technical knowledge and insights into the sustainable production of energy, the efficiency of energy conversion, the optimization of energy storage, and the intelligent management of various energy systems. Your training will be hands-on with attention to entrepreneurial and communication skills. You will have access to the state-of-the-art lab facilities of EnergyVille. A broad package of elective courses permits you to compile your study programme according to your fields of interest and the competencies you wish to develop further.

The programme is a joint initiative of the Faculties of Engineering Technology of Hasselt University and KU Leuven University at the Diepenbeek campus in Belgium.

Find out more: https://www.uhasselt.be/energy

Master IW: Informatica

Wil jij als programmeur knappe code schrijven met de nieuwste technologieën? Wil jij als ontwerper geïntegreerde digitale systemen bedenken die concrete problemen oplossen? Wil jij als systeemdenker rekening houden met de hele technologische keten en met alle mensen die hierbij betrokken zijn? Dan is deze gloednieuwe opleiding perfect voor jou. Technisch verwerf je gevorderde vaardigheden in de domeinen van Connected Architectures (veilige, gedistribueerde toepassingen) , Intelligent & Resilient Systems (robuuste oplossingen die op een slimme manier data verwerken en beslissingen nemen), Software Engineering (een gestructureerde en doordachte aanpak om software onderhoudbaar en duurzaam te maken) en The Virtualized World (schaalbare systemen met een hoge graad van abstractie t.o.v. de hardware). De vijfde pijler “People, data-literacy and essential software skills” focust op soft skills. Als ontwikkelaar van geïntegreerde softwaresystemen met grote impact moet je immers creatief zijn, veranderingen kunnen sturen en begeleiden, mensen overtuigen, de taal van de andere disciplines begrijpen, ... en die vaardigheden leren we dus ook aan. Samen met de transversale focus op systeemdenken stoomt de opleiding master in de industriële wetenschappen: informatica je zo klaar om het motto "Engineering The Digital Society" helemaal waar te maken!

Master IW: Nucleaire Technologie

Nucleaire technologie biedt innovatieve toepassingen en tegelijk bijzondere ingenieursuitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, energievoorziening, materiaalonderzoek en milieubescherming. Innovaties in medische beeldvorming en radiotherapie vormen de hoeksteen van de moderne geneeskunde. Ingenieurs spelen daarin een belangrijke rol als stralingsdeskundige. Nieuwe vormen van reactortechnologie (Myrrha in België, kleine modulaire reactoren) worden ontwikkeld voor een veiligere energieproductie en de productie van medische radionucliden. Via de ITER-kernfusiereactor bouwen ingenieurs een eigen mini-zon op aarde. Nucleaire ontmanteling, recyclage, sanering en beheer van radioactief afval vormen milieutechnische ingenieursuitdagingen van formaat. Nieuwe ontwikkelingen in nucleaire (meet)technologie bieden inzicht, veiligheid en efficiëntie om deze uitdagingen op een geautomatiseerde manier (o.a. via robots) aan te pakken. Nucleaire technologie maakt verre ruimtereizen mogelijk als energiebron of voor voedsel- en zuurstofproductie. In de opleiding nucleaire technologie kun je je specialiseren in deze domeinen via de afstudeerrichtingen ‘Milieu’ en ‘Nucleair & Medisch’. De opleiding omvat een sterk aanbod van internationale activiteiten en nauwe samenwerking met het werkveld. De volledig vernieuwde opleiding wordt bovendien georganiseerd in samenwerking met het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN.

Praktijkervaring

In de master wordt de masterproef vaak gekoppeld aan een bedrijfsstage. Het is een meerwaarde om de masterproef in samenwerking met een bedrijf en in combinatie met een bedrijfsstage te organiseren. De cultuur, sfeer en werkomstandigheden van een bedrijf kan de campus je binnen de opleiding immers onmogelijk zelf aanbieden. De praktische ervaring (assertief zijn, verantwoordelijkheid opnemen, theorie toepassen in praktijk …) die je via een bedrijfsstage verwerft, is een verrijking voor je diploma.

Internationale ervaring

Tijdens je opleiding heb je een waaier aan internationale mogelijkheden voor studie, stage en masterproefonderzoek, van dichtbij in Wallonië tot veraf in een ontwikkelingsland. Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op. Het geeft je diploma wel een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen. Je maakt kennis met een vreemde taal, een nieuwe cultuur en een ander onderwijssysteem.

Een buitenlandervaring kun je op heel wat manieren opdoen. De uitwisselingen naar een Europese universiteit via het Erasmus+-programma zijn de bekendste. Maar je hebt ook heel wat reisbeurzen om projecten in ontwikkelingslanden op te zetten.

Als student van de gezamenlijke opleiding van KU Leuven en UHasselt kun je snuisteren in het aanbod partneruniversiteiten van beide instellingen. Je hebt bijgevolg een ruime keuze aan bestemmingen!

FIW 1

Kaat Notermans

Alumna, Bouwkunde

Tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans om zes weken stage te lopen in het buitenland. Ik kon proeven van het professionele leven en leerde in Kroatië beter communiceren met anderstaligen. We werkten ook heel wat in groep. Hierdoor leerde ik samenwerken in team en onder tijdsdruk presteren. Ook probleemoplossend denken, inventief zijn en efficiënt werken kwamen aan bod. Al die skills gebruik ik nu dagelijks in mijn job.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 05

Amine Lataf Mohamed

Alumna, Chemie

Zowel het wetenschappelijk als het technisch aspect van de opleiding trokken mij aan. Ik was altijd al gefascineerd door wetenschap, innovatie en techniek. Naarmate ik ouder werd, werden deze interesses alsmaar groter. Daardoor heb ik voor industrieel ingenieur gekozen. Tijdens de jaarlijkse SID-in beurs kwam ik dan in contact met verschillende universiteiten. Vooral het familiaal karakter van UHasselt en de snelle bereikbaarheid van thuis uit hebben mij laten kiezen voor campus Diepenbeek. Ook is het interessant dat je diploma ook door de KU Leuven wordt uitgereikt, een universiteit die een internationale bekendheid heeft.

Voor wie

Je profiel

Als student industriële wetenschappen…

 • ben je gefascineerd door het hoe, wat en waarom van technologie;
 • ben je geboeid door het volledige innovatieproces van vraag tot oplossing, van ontwerp tot product;
 • ben je een probleemoplosser die creatief en in teamverband aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag wil werken en via techniek het verschil wil maken;
 • ambieer je een veelzijdige job waarbij je verantwoordelijkheid kan opnemen en hiervoor de nodige communicatie- en managementskills wil verwerven;
 • volgde je in het secundair onderwijs bij voorkeur een ASO- of TSO-opleiding met een stevige wiskundige en/of wetenschappelijke basis (6 uur wiskunde is ideaal en met 4 uur wiskunde kan het lukken mits de nodige inzet en motivatie).

Toelatingsvoorwaarden voor de bachelor

Starttoets

De starttoets voor de opleiding industriële wetenschappen helpt je achterhalen of je de vereiste achtergrond hebt in oa. wiskunde. Op basis van deze toets kan je een inschatting maken van je academische vaardigheden, je redeneerkennis en je motivatie.

Deelname aan de starttoets is verplicht, maar niet bindend. Dat wil zeggen dat je verplicht moet deelnemen, maar als je niet geslaagd bent, kan je nog altijd instromen in de opleiding tot industrieel ingenieur.

Meer info kan je hier vinden.

Zo bereid ik me voor

Opfriscursus (zomercursus wiskunde & chemie)

Kan je kennis toch nog wat opgefrist worden voor je aan de opleiding start? Dan is een zomercursus misschien wel iets voor jou. Klik hier voor meer info.

Online voorbereidingscursus wiskunde

Als voorbereiding op de zomercursus of om op eigen tempo je kennis op te frissen, kun je bij KU Leuven aanmelden voor een Massive Open Online Course (MOOC) basiswiskunde voor (startende) studenten. Deze MOOC houdt rekening met je eigen leerstijl en je persoonlijke voorkennis wiskunde en stemt de inhoud en het niveau van de cursus af op de noden van je vervolgstudie. Een sterke aanrader voor wie minder dan 6 uur wiskunde volgde in het middelbaar.

Introductiedag

Als nieuwe student word je voor de start van het academiejaar uitgenodigd voor een introductiedag, waar je in een relaxte sfeer kunt kennismaken met de campus, je proffen en je medestudenten. Zo voel je je vanaf de eerste dag toch al meteen een beetje thuis op de campus.

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen met:

 • een academische bachelor industriële wetenschappen, eventueel met optie

Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

Het doel hiervan is om je op instapniveau te brengen van de beoogde masteropleiding. Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het voorbereidingsprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift van het voorbereidingsprogramma.

Het voorbereidingsprogramma naar de master in de industriële wetenschappen kan gevolgd worden door academische bachelors of masters van aanverwante opleidingen. Instromende studenten in het voorbereidingsprogramma dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Omvang voorbereidingsprogramma

De omvang en de samenstelling van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je vooropleiding. Aanvragen, ook voor vrijstellingen, dien je in bij de studieloopbaanbegeleider en worden beoordeeld door de voorzitter van de examencommissie.

Vragen?

Contactpersoon - studieloopbaanbegeleider
Kathleen Bovin
studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be
011 26 90 81


Je kan instromen via een schakelprogramma, of - als je in aanmerking komt - een verkort schakelprogramma:

Het doel hiervan is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt hebben. Opgelet, het succesvol doorlopen van een schakelprogramma levert je geen academisch bachelordiploma op, maar geeft je enkel de toegang tot een aansluitende masteropleiding.

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s is enkel toegestaan als je een gemiddeld percentage van minimum 70% over de 3 professionele bachelorjaren hebt behaald én geslaagd bent in de bekwaamheidstoets voor een selectie opleidingsonderdelen (overeenkomstig met 7 à 9 STP) in de examenzittijd van september. De selectie van opleidingsonderdelen verschilt van programma tot programma.

Bekijk hieronder de toelatingsvoorwaarden per programma:

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Bouwkunde

Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie. Professionele bachelors bouw worden rechtstreeks toegelaten tot het standaard  schakelprogramma van 75 studiepunten (SP) gespreid over twee academiejaren. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding.

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master. Dit is echter niet evident omwille van het gewicht en de organisatie van de programma’s. Bij het opnemen van opleidings-onderdelen uit het schakel- en masterprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden
gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met het 2de en 3de bachelorjaar industriële wetenschappen: bouwkunde en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd.

Je kan ook instromen in het verkorte schakelprogramma voor de professionele bachelors bouw van 60 SP. Dat kan enkel als je een gemiddeld percentage van minimum 70% over je 3 professionele bachelorjaren behaald hebt én je slaagt in de bekwaamheidstoets voor een selectie opleidingsonderdelen (overeenkomst met 7 à 9 SP) uit de academische bachelor bouwkunde in de september examenzittijd. Je wordt dan vrijgesteld voor 15 SP uit het standaard schakelprogramma
(gemarkeerd met * in de tabel).

Lees hier meer over de bekwaamheidstoets.

Programma
In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Bouwkunde > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.

Download hier de brochure.

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Chemie

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s enkel toegestaan mits het behalen van minimum 70% over de 3 professionele
bachelorjaren én het slagen in de bekwaamheidstoets voor een selectie van opleidingsonderdelen (overeenkomstig met 7 à 9 studiepunten) in de september examenzittijd.

Instroom tot de verkorte schakelprogramma’s Chemie vereist bovendien een professionele bacheloropleiding Chemie met afstudeerrichting chemie, afstudeerrichting procestechnologie of afstudeerrichting milieutechnologie.

Voor studenten afgestudeerd als professionele bachelor agro- en biotechnologie met afstudeerrichting of optie voedingstechologie is er een schakelprogramma van 90 studiepunten ter voorbereiding van de master optie voeding en packaging.

Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Chemie via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma
In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Chemie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.

Meer lezen over deze bekwaamheidstoets doe je hier.

Download hier de brochure

Vragen?
Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektromechanica

Ben je een professionele bachelor in de elektromechanica (opties elektromechanica en onderhoudstechnologie of automatisering) of heb je een diploma op zak in een gelijkwaardige richting? Dan bieden wij standaard schakelprogramma’s aan van 75 studiepunten. Gelijkwaardige diploma’s zijn professionele bachelors in de autotechnologie, luchtvaarttechnologie afst. luchtvaart, scheepswerktuigbouwkunde, mechanica en ontwerp- en productietechnologie.


Het schakelprogramma voor EM: ontwerp en productie bereidt voor op de master elektromechanica focus ontwerp en productie.
Het schakelprogramma Automatisering, voor instroom vanuit professionele bachelor in de elektromechanica optie automatisering bereidt je voor op de master elektromechanica focus automatisering.

Verkort schakelprogramma

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s is enkel  toegestaan mits het behalen van een gemiddeld percentage van minimum 70% over de 3 professionele bachelorjaren én het slagen in de bekwaamheidstoets voor een selectie opleidingsonderdelen overeenkomstig met 7 à 9 STP) in de september examenzittijd. Het afronden van een schakelprogramma in één academiejaar is echter niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn dus essentieel.

Lees hier meer over deze bekwaamheidstoets.

Programma
In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Elektromechanica > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.

Download hier de brochure.

Vragen?
Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT

Professionele bachelors Electronica-ICT kunnen rechtstreeks in het verkort programma instappen mits het behalen van een gemiddeld percentage van minimum 70% over de 3 professionele bachelorjaren én het slagen in de bekwaamheidstoets voor een selectie opleidingsonderdelen (overeenkomstig met 9 STP) in de september examenzittijd. Het schakelprogramma voor studenten die het verkort programma volgen omvat 60 studiepunten.

Professionele bachelors Toegepaste Informatica volgen het standaard schakelprogramma. Het standaard schakelprogramma is opgesplitst in 2 jaar en omvat 89 studiepunten. In het 2de jaar kunnen reeds opleidingsonderdelen van de master worden opgenomen.

Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be). Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Het afronden van het schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat in jouw professionele bachelor, studiemarge en veel inzet zijn essentieel. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de bachelorstudenten Industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van jouw schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma
In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.

Download hier de brochure.

Vragen?
Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Energie

Ben je een professionele bachelor in energietechnologie of elektromechanica klimatisering? Dan bieden wij een standaard schakelprogramma van 75 SP. Heb je een professionele bachelor elektromechanica optie elektromechanica, automatisering of onderhoudstechnologie, dan kies je best voor het schakelprogramma naar master Elektromechanica (optie ontwerp en productie of optie automatisering). Het afronden van een schakelprogramma in één academiejaar is echter niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn dus essentieel.

Verkort schakelprogramma

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s is enkel toegestaan mits het behalen van een gemiddeld percentage van minimum 70% over de 3 professionele bachelorjaren én het slagen in de bekwaamheidstoets voor een aantal opleidingsonderdelen (overeenkomstig met 7 à 9 STP) in de september examenzittijd.

Meer lezen over deze bekwaamheidstoets doe je hier.

Download hier de brochure.

Vragen?
Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Informatica

Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.
Volgende  bacheloropleidingen worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma, dat op hen van toepassing is.

 • Prof. bachelor Toegepaste Informatica
 • Prof. bachelor Elektronica-ICT

Studenten van de professionele Multimedia- en communicatietechnologie, Informatiemanagement en Multimedia, Digital Arts and Entertainment kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie in de industriële wetenschappen: informatica via de studieloopbaanbegeleider (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be).

Verkort schakelprogramma

Instroom in de verkorte schakelprogramma’s is enkel toegestaan mits het behalen van een gemiddeld percentage van minimum 70% over
de 3 professionele bachelorjaren én het slagen in de  bekwaamheidstoets voor een selectie opleidingsonderdelen  (overeenkomstig met 9 STP) in de september-examenzittijd. Professionele bachelors Toegepaste Informatica kunnen rechtstreeks in het verkort programma instappen mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Het schakelprogramma voor studenten die het verkort
programma volgen omvat 62 studiepunten.

Meer lezen over deze bekwaamheidstoets doe je hier.

Het standaard schakelprogramma is opgesplitst in 2 jaar en omvat 88 studiepunten. In het 2de jaar kunnen reeds opleidingsonderdelen van de master worden opgenomen. Het afronden van een  schakelprogramma is niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Nucleaire Technologie

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding.

Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden ‘wetenschap en technologie’. Professionele bachelors in de medische beeldvorming, chemie, agro- en biotechnologie afstudeerrichting biotechnologie of elektronica-ICT worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma naar de master ‘industriële wetenschappen’: nucleaire technologie.

Het schakelprogramma wordt aangeboden in twee delen.
In het tweede deel maak je een keuze voor de optie Milieu of de optie Nucleair en Medisch. Dit is een specialisatie van 11 of 7 studiepunten die je voorbereidt op de afstudeerrichtingen binnen de master nucleaire technologie. Mits een goede studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Dit schakelprogramma omvat:

 • 79(53+26) studiepunten voor studenten medische beeldvorming die doorstromen naar de optie Nucleair en Medisch
 • 74 (49+25) studiepunten voor studenten chemie & agro en biotechnologie die doorstromen naar de optie Milieu
 • 78 (49+29) studiepunten voor studenten chemie & agro en biotechnologie die doorstromen naar de optie Nucleair en Medisch
 • 78 (50+28) studiepunten voor studenten elektronica-ICT die doorstromen naar de optie Nucleair en Medisch.

Het afronden van een schakelprogramma is niet evident. Dit enerzijds omwille van de ‘zwaarte’ van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Je volgt opleidingsonderdelen samen met de 2de en 3de bachelor industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep
schakelstudenten worden georganiseerd.

Programma
In de studiegids kan je het exacte programma dat je dient te volgen terugvinden (http://www.uhasselt.be/studiegids). Kies vervolgens het juiste academiejaar > Master in de Industriële wetenschappen: Nucleaire Technologie > Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies.

Of download hier de brochure.

Vragen?

Studieloopbaanbegeleider : Kathleen Bovin (studieloopbaanbegeleidingiiw@uhasselt.be)

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar omvat niet enkel het volgen van lessen, maar ook achteraf het overlopen van je notities, opzoekwerk, zelfstudie, … Zo zit je al snel aan 40 uren of meer per week. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor ontspanning.

Start academiejaar

Het academiejaar start midden september 2024.

De introductiedag gaat door voorafgaan aan de start van het academiejaar, in Diepenbeek, gebouw D, aula H6.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw H en gebouw B
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie

Agoralaan, gebouw H, 3590 Diepenbeek

Na je studie

 • Je bent is breed inzetbaar in de industrie en in de maatschappij.
 • Als industrieel ingenieur ben je een creatieve probleemoplosser en/of ontwikkelaar.
 • Je kan technologie vertalen en technologische vernieuwingen procesmatig implementeren. Hierdoor vorm je een essentiële schakel in de innovatieketen.
 • Je bezit een gezond evenwicht tussen abstractievermogen en concrete praktijkcompetenties.
 • Je bewaart niet alleen overzicht en denkt niet alleen in termen van systemen, maar je kan ook praktijksituaties gericht aanpakken.
 • Je draagt bij tot tot onderzoek enerzijds en je hebt voeling met technisch management anderzijds, steeds met oog voor de belanghebbenden, voor duurzaamheid, veiligheid en respect voor de omgeving.
 • Jij als industrieel ingenieur bent teamgericht met potentieel tot leidinggeven, bent in staat je zelfstandig (verder) te vormen en je hebt een kritische houding ten opzichte van je eigen handelen, het technologisch ideaalbeeld en je bijdrage naar de maatschappij.
 • Je bent communicatief vaardig en kan functioneren in een internationaal kader.

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Computerspecialist • Procesingenieur • Bedrijfsleider • Ontwerper • Projectingenieur • Consultant • Productdesigner • Onderzoeker • Gerechtsexpert • Plantmanager • Productieleider • Projectmanager • Kwaliteitsmanager • Veiligheidsdeskundige • Sales Engineer • Technisch Auditeur •  Milieuadviseur • Leraar secundair of hoger onderwijs • Sales Manager • Software Engineer • Cloud Developer

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024 14u tot 17u30 Campus Diepenbeek & campus Hasselt

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

22 04 19 Proefdag Sociale Wetenschappen 05
24 aug

Verplichte ijkingstoetsen (starttoetsen) - 24 augustus

24 augustus 2024
09:00
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek


30 okt

TAST-INGS (INGENIEUR)

30 oktober 2024 09:00 - 17:00 Technologiecentrum - Wetenschapspark 27 - 3590 Diepenbeek


06 nov

Openlesdag Industrieel ingenieur: 6 november 2024

06 november 2024 14:00 - 16:00 Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw B - 3590 Diepenbeek

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209

De opleiding industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven

Logo UHasselt en KU Leuven - groot