Congres 'De impact van levensstijl tijdens de eerste 1001 dagen: van preconceptie tot ouderschap'

Wetenschappelijke inzichten anno 2022

Congres • 3 uur • Nederlandstalig


In samenwerking met Kinderwens vzw organiseert UHasselt dit congres waarbij door experten ter zake ingezoomd wordt op de impact van levensstijl tijdens de eerste 1001 dagen.

Tijdens het congres verwerf je inzichten over

  • de impact van onder meer omgeving, stress, beweging en voeding op vruchtbaarheid en de latere gezondheid van het kind
  • hoe je als zorgprofessional kan inzetten op preventie
SEE Shoot 2018 LR 060

Doelgroep

Dit congres richt zich tot (huis)artsen, kinesitherapeuten, eerstelijnsmedewerkers in de zorg, apothekers en andere zorgverleners met een interesse rond preconceptie- en kinderwenszorg.

Datum en tijdstip

Het congres werd uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2023.

Programma

Welkom en algemene inleiding

Zwangere vrouwen met overgewicht en obesitas hebben een verhoogd risico op onder meer miskramen, hoge bloeddruk en zwangerschapsdiabetes. Fysieke activiteit aan matige intensiteit en gewichtsreductie kunnen dit risico verkleinen.
De levensstijl en gedragingen van de toekomstige ouders bepalen daarnaast ook al het risico op chronische ziekten bij hun kind. Zo zal obesitas bij de moeder het risico op een verhoogd geboortegewicht doen toenemen, alsook het risico op obesitas later. Ook stress is een belangrijke levensstijlfactor met nefaste invloed op het latere leven van een kind.
Algemeen kunnen we stellen dat de eerste 1001 dagen in het leven van een kind essentieel zijn voor de latere gezondheid.
Niet alleen neemt een kind vaak de gewoontes van de ouders over, het DNA wordt ook al meebepaald door de levensstijl van de ouders voor en tijdens de zwangerschap. Levensstijlaanpassingen kunnen zorgen voor epigenetische veranderingen en zo het risico op latere chronische levensstijlziekten bij het kind mee beïnvloeden.
Tijdens dit congres zoomen we in op de verschillende topics van levensstijl en jouw plaats als zorgprofessional binnen dit preventief zorgsegment.

Omgeving

door prof. dr. Lode Godderis

Ons werk, levensstijl en omgeving bepalen niet alleen onze gezondheid, maar ook de voortplanting en de ontwikkeling van embryo en foetus. Tijdens de uiteenzetting krijg je een overzicht van de belangrijkste stoffen met een impact op fertiliteit en ook hoe de effecten tot stand komen. Tenslotte, zoomen we nog in op de preventiemaatregelen en wetgevend kader ter bescherming van zwangerschap.

Stress

door mevr. Shanti Van Genechten

Uit onderzoek blijkt dat stress de vruchtbaarheid in negatieve zin kan beïnvloeden. Langdurige stress bij de ongeboren baby kan regulatieproblemen veroorzaken, waaronder slaapproblemen, overmatig huilen, onrust, hyperactiviteit. Belangrijk is dat hulpverleners vanaf de conceptie ouders sensibiliseren hoe signalen te leren herkennen én zelf de nodige handvatten kunnen aanreiken om ouders hiermee te leren omgaan en desgewenst de nodige hulp te zoeken.

Beweging

door prof. dr. Dominique Hansen

In de periode voor, tijdens en na de zwangerschap speelt fysieke activiteit en beweging een belangrijke rol. In de laatste 10-15 jaar zijn er vele nieuwe inzichten gekomen met betrekking tot het juiste volume en intensiteit van fysieke activiteit en beweging om de kans op een gezonde zwangerschap te maximaliseren. In deze lezing wordt hierop dieper ingegaan, waarbij praktische tips en handvaten worden meegegeven.

Voeding

door Dr. Silke Stalpaert

Ondanks de belangrijke rol die voeding voor en tijdens de zwangerschap speelt in de gezondheid van moeder en kind, wordt hier vaak niet dieper op ingegaan wanneer een vrouw denkt aan zwanger worden of net zwanger is. De risico’s voor voedingsgebonden infecties worden grondig toegelicht maar voor een uitgebreide voedingsanamnese is zelden aandacht of tijd. Een ongezond voedingspatroon wordt nochtans gelinkt aan een suboptimale vruchtbaarheid en verschillende zwangerschapscomplicaties zoals diabetes gravidarum, pre-eclampsie, laag geboortegewicht en preterme geboorte. Bovendien worden ook de voedselvoorkeuren van het kind al vastgelegd vanaf het prille begin in de baarmoeder.

Prenatale zorg start best vóór de conceptie

door prof. dr. Wilfried Gyselaers

Sprekers

Godderis Lode & Van Genechten Shanti
Lode Godderis is hoogleraar en leidde verschillende studies aan het centrum voor omgeving en gezondheid (KUL) naar de relatie tussen beroep en gezondheid en re-integratie. Tevens is hij CEO van de preventiedienst IDEWE.
Shanti Van Genechten werd geboren in Mumbaï, India. Van 2003 tot 2014 was ze werkzaam als vroedvrouw in het Universitair Ziekenhuis Leuven. O.l.v. professor Lode Godderis (KULeuven) deed ze een literatuuronderzoek naar de invloed van stress op conceptiekans.
Lode Godderis en Shanti van Genechten richtten in 2011 samen Kinderwens vzw op. Via deze organisatie willen ze mensen die over hun kinderwens wensen te praten, zwanger willen worden, moeilijk zwanger worden, ongewenst kinderloos zijn of een zwangerschapsverlies meemaken ondersteunen. De vzw heeft inmiddels verschillende zorgnetwerken uitgebouwd voor aanstaande en jonge ouders waar Vlaamse ziekenhuizen, huizen van het kind, mutualiteiten, gemeentes en steden deel van uitmaken.
Hansen Dominique

Dominique Hansen is een gewoon hoogleraar Revalidatie en Inspanningsfysiologie bij Cardiometabole Ziekten, en vicedecaan van de faculteit Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Hasselt. Hij is tevens Fellow van de European Society of Cardiology, onderzoeker bij Hartcentrum Hasselt, Jessa ziekenhuis Hasselt, voorzitter van de Sectie Secundaire Preventie en Revalidatie van de European Association of Preventive Cardiology (EAPC), en bestuurslid van de EAPC. Hij is (co-)auteur van >160 wetenschappelijke artikelen in medische Engelstalige vaktijdschriften.

Stalpaert Silke

Silke Stalpaert is huisarts, sportarts en gecertificeerd arts bij de European Lifestyle Medicine Organisation.  
Ze is werkzaam in het Zeepreventorium van De Haan met als focusgebied multidisciplinaire obesitaszorg bij kinderen en jongeren tot 18 jaar én Medisch coördinator bij Kinderwens vzw.

Gyselaers Wilfried

Prof. Dr. Wilfried Gyselaers is gynaecoloog en specialiseert zich in hoog risico verloskunde. Daarnaast onderzoekt hij de werking van het hart- en vaatstelsel bij zwangere vrouwen aan de UHasselt, verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen. Bijkomend is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg.

Locatie

Je kan dit congres naar keuze on campus of synchroon online volgen. Het congres wordt niet opgenomen.

  • Campus Diepenbeek, gebouw D
  • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
  • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

  • Online, gelijktijdig met het on campus congres.

Campus Diepenbeek

Uhasseltsee Corporate
Locatie

Agoralaan, 3590 Diepenbeek

Vragen?

UHasselt School of Expert Education

Inschrijven

Wil je op de hoogte gehouden van de nieuwe congresdatum? Laat je gegevens achter op dit online interesseformulier en we informeren je zodra de nieuwe congresdatum gekend is.

Partners

Dit congres is een samenwerking tussen UHasselt en Kinderwens vzw, met de sympathieke steun van Kela Pharma en Proxeed.

Logo Kinderwens Vzw
Uhasselt Logo
Kela Pos RGB
Preconceptie Logo Proxeed