Interreg Vlaanderen Nederland - CROSSMINDS

Crossminds2
Crossminds

Projectomschrijving

Naam: CrossMinds ‘Crossborder Smart Industries’
Startdatum 1/04/2021
Einddatum 31/12/2022

CROSSMINDS is een Interreg Vlaanderen-Nederland project met als doel om een betere aansluiting tussen de vraag en het aanbod van kennis en de bijhorende kennisoverdracht naar bedrijven te bekomen.

Het is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen KU Leuven, UGent, UHasselt, Maastricht University en Fontys.

CROSSMINDS bestaat uit 5 masterclasses rond het overkoepelende thema ‘Smart Industry’. Studenten en professionals volgen samen een of meerdere masterclasses, vormen grensoverschrijdende virtuele teams en werken vervolgens samen een real life case uit. De onderwijsvorm van dit vak is hybride: naast online lessen en zelfstudie, wordt er per masterclass ook een fysieke sessie georganiseerd.

In elke masterclass wordt er één thema behandeld.
De vijf thema’s die aan bod komen zijn:

  • Smart building
  • Cleantech
  • Artificiële Intelligentie (AI) en Data Management
  • Ketensamenwerking
  • Smart Sensing: Advanced Electronics and Sensor Technology

Rondom de masterclasses wordt aandacht besteed aan de competenties benodigd om technologische ontwikkelingen daadwerkelijk om te zetten in innovatieve toepassingen, dit aan de hand van het EU-framework EntreComp.

Website CROSSMINDS

Objectieven

Met het project ‘CROSSMINDS’ (Crossborder Smart Industries) willen de projectpartners een antwoord bieden op drie ontwikkelingen die de laatste jaren meer en meer in de belangstelling komen.
Het gaat hier om het aanwakkeren van levenslang leren voor professionals, de toegenomen interesse in grensoverschrijdende mobiliteit van professionals en studenten, en het benutten van de opportuniteiten qua afstandsonderwijs die ontstaan zijn naar aanleiding van de coronapandemie.

Hieruit zijn 3 doelstelling naar voor gekomen:

  • Projectdoelstelling 1: Samenbrengen van studenten en professionals in een onderwijssetting

In dit Interreg-project wordt bewust ingezet op het samenbrengen van studenten en professionals. Voor professionals is het belangrijk om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen in het veld of om zich net te verbreden naar algemene innovatievaardigheden. Studenten kunnen bijleren van de bedrijfservaring van de professionals. De interactie met professionals kan de ‘business awareness’ en ‘business readyness’ van ingenieursstudenten faciliteren. Professionals anderzijds komen in contact met nieuwe en frisse inzichten en maken kennis met jong talent.

  • Projectdoelstelling 2: Uitwerken van een aanbod afgestemd op de noden voor professionals om de drempel voor levenslang leren te verlagen.

CrossMinds wil (technologische, ondernemende en innoverende) masterclasses modulair inrichten en zo toegankelijk maken voor zowel professionals als (ingenieurs)studenten met een technisch profiel. Een gezonde mix van online en fysieke onderwijsvormen wordt hierbij uitgewerkt. De fysieke lessen zullen samengeperst worden in lesblokken van meerdere uren na elkaar, om tegemoet te komen aan de voorkeuren en praktische haalbaarheid voor professionals.

  • Projectdoelstelling 3: Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking

De masterclasses zijn challenge based en voorzien ruimte om in een grensoverschrijdend multidisciplinair team te werken aan een case uit de praktijk. Ook worden mogelijk nieuwe samenwerkingen tussen projectpartners onderzocht, door o.a. het organiseren van inspiratiedagen waarin initiatieven worden voorgesteld met het oog op verdere grensoverschrijdende samenwerking.

Rol van UHasselt

Naast het onderzoek, het conceptuele denkwerk en het onderwijsconcept werkt UHasselt één masterclass uit en levert een bijdrage aan een inspiratiedag georganiseerd voor alle projectpartners. UHasselt stimuleert haar studenten en haar professioneel netwerk om deel te nemen aan deze masterclasses.

Contact

Karine Evers

Bram Vandoren

Functie
Prof. dr. ing.
Telefoon
011/292136