Complexe interventies en doelgerichte zorg: Francqui leerstoel en inspiratiedag

Je bent van harte uitgenodigd voor de Lezing Francqui Leerstoel ‘Complex interventions in healthcare: from development to implementation’ van Prof. Guidetti en Studiedag ‘Implementatie van de praktijkrichtlijn Revalidatie van een patiënt na een CVA”: goalsetting in interdisciplinaire context’ met workshop omtrent implementatie voor zorgverleners, leidinggevenden en beleidsmakers in de zorg.

31 januari 2024
10:00 - 19:00
Wetenschapspark 7, Campus Diepenbeek
Foto 29 Foto 29

Dit event is reeds afgelopen

Deze inspiratiedag start met presentaties van masterstudenten ergotherapeutische wetenschappen omtrent participatiegerichte assessement en interventies aangevuld met een posterbeurs.

Laat je inspireren door een of meerdere van deze activiteiten!

Registratie

Deelname aan de lezing en de studiedag is gratis. Registratie is verplicht:

Klik hier om je te registreren.

Location

Wetenschapspark 7
UHasselt - Campus Diepenbeek
3590 Diepenbeek
Belgium

Programma:

PROGRAMMA

10u00 - 14u30

PITCHES EN PRESENTATIES

10u00:

Pitch en presentaties over participatie gerichte interventies en assessments door studenten van de master ergotherapeutische wetenschap

12u30:

Pauze

13:00

Posterronde bij posters van studenten master ergotherapeutische wetenschap.

14u30 - 17u30

STUDIEDAG:  Implementatie van de praktijkrichtlijn Revalidatie van een patiënt na een CVA: goalsetting in interdisciplinaire context

14:30

Registratie en doorlopend posterbeurs

15:00

Presentatie resultaten; Ervaringen en tips uit het werkveld; Lessons Learned

16:10

Pauze

16:35

Workshops (inschrijven verplicht)

 • Goal directed care: optimalisatie van transmurale zorg (Engels/Nederlands)

  In deze workshop worden de stappen besproken voor de implementatie van doelgerichte zorg over de hele lijn van het zorgproces. De focus ligt op de toepasbaarheid en de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het invoeren van doelgerichte zorg in het volledige zorgsysteem, met speciale aandacht voor de eerste lijn en relevante projecten.

 • Change management en leadership bij implementatie
  (Engels/Nederlands)

  Tijdens de workshop 'Change management en leiderschap bij implementatie' worden essentiële principes van verandermanagement en leiderschap belicht, gericht op succesvolle implementatieprocessen. De deelnemers krijgen inzicht in effectieve strategieën om verandering te sturen en leiderschapsvaardigheden te benutten voor een geslaagde implementatie.

 • From theory to implementation: the importance of research. Prof. S.Guidetti (Engels)
  In deze workshop wordt het proces van het ontwikkelen tot het implementeren van een richtlijn toegelicht. Het belang van onderzoek binnen dit proces wordt geïllustreerd alsook de impact van onderzoek op de zorg en zorgsetting.rg en zorgsetting.

17u20

Pauze

17u30

Francqui leerstoel: Prof. dr. Guidetti: ‘Complex interventions in healthcare: from development to implementation’

19u00

Prijsuitreiking Poster & Receptie

Lezing Collen-Francqui Leerstoel:
Prof dr. Giudetti - ‘Complex interventions in healthcare: from development to implementation’ 

Prof. Suzanne Guidetti is hoogleraar aan het Karolinska Institute in Zweden binnen de masteropleiding Ergotherapeutische Wetenschappen en groepsleider van de onderzoeksgroep ‘HELD’ – Gezondheid in het dagelijks leven voor mensen met  neurologische aandoeningen.
Sinds 2008 heeft Susanne Guidetti haar klinische en educatieve ervaringen gecombineerd met een academische onderzoeks carrière met de focus op complexe interventies en e-Health bij personen met neurologische aandoeningen. Ze is betrokken geweest bij het opstellen van strategieën voor klinisch onderwijs en onderzoek zoals het ontwikkelen en implementeren van evidence based richtlijnen.

De faculteit Revalidatiewetenschappen van de UHasselt heeft de Francqui-leerstoel toegekend aan Prof. Guidetti. De lezing ‘Complex interventions in healthcare: from development to implementation’ is de eerste uit de lezingenreeks in kader van de Francqui leerstoel.

Studiedag:
Doelgerichte zorg in de revalidatie bij personen na een beroerte.

Het belang van vroegtijdige revalidatie voor personen met een beroerte is aangetoond en vertaald in evidence-based richtlijnen. Echter, een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van deze richtlijnen is dat deze richtlijnen op consistente wijze door zorgverstrekkers worden toegepast. Dit is echter niet eenvoudig. Dit project heeft de prioritaire aanbeveling ‘opstellen van revalidatiedoelen en revalidatieplan in een interdisciplinaire setting’ vorm gegeven van concretisatie van de richtlijn tot formuleren van implementatiestrategieën en deze uitgerold in verschillende klinische settings.

De resultaten van dit project worden toegelicht. De verschillende stappen voor het opstellen van doelen en uitrollen van het behandelplan worden toegelicht. De programmatheorie met verschillende implementatiestrategieën worden besproken. Daarna worden de resultaten van het implementatieproces besproken. Vanuit het werkveld worden ervaringen en tips gegeven die helpen omtrent implementeren van richtlijnen in de praktijk.

Logoscorrect
Logos2
Terug naar het Agenda overzicht