Mobiliteitswetenschappen

Module GIS en GPS

De leerlingen maken kennis met het Geografisch informatiesysteem (GIS) en het Global Positioning System (GPS). Hierbij komen volgende onderdelen aan bod:

  • Wat is GIS/GPS?
  • Doelstellingen GIS/GPS
  • De werking van GIS/GPS
  • Toepassing: verkeersveiligheid (GIS) en mobiliteit (GPS)

Rijden onder invloed

De leerlingen verdiepen zich in het thema ‘alcohol’ en meer specifiek in de effecten van alcohol op het menselijk lichaam en het (verkeers)gedrag. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen: huidige stand van zaken
  • Rijden Onder Invloed: interactieve quiz met 25 vragen
  • Praktijkoefening in de rijsimulator + promillebril (afhankelijk van de gekozen format waarin de module aan bod komt)
Aanvraag lesmateriaal